CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           ร่วมกิจกรรมโครงการ “ผู้ว่าพาเข้าวัด พัฒนาจิต ชีวิตเป็นสุข”


วันศุกร์ที่ 16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ วัดยางเกี่ยวแฝก ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ นำโดย นายราชันย์ ซุ้นหั้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ หัวหน้าส่วนราชการ   ผู้นำชุมชน และ นายฌานธร บุญทัน ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก ร่วมกิจกรรมโครงการ  “ผู้ว่าพาเข้าวัด พัฒนาจิต ชีวิตเป็นสุข” เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและพุทธศาสนิกชนทุกภาคส่วน ได้เข้าวัดทำบุญในวันธรรมสวนะ (วันพระ) เป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่ประเทศไทย เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต