CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           กฐินทาน ฤดูกาลแห่งการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา "บ้านเสลาประชารัฐ"


วันที่ 15 ตุลาคม 2563 นายดุลยวิทย์ ภูมิมาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ พร้อมคณะครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีทอดกฐินอำเภอ ณ บ้านเสลา โดยมีนายสุชาติ อยู่เจริญ นายอำเภอบำเหน็จณรงค์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน ณ วัดสว่างโพธิ์งาม บ้านเสลา ต.บ้านชวน อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิเพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนา รู้จักแบ่งปัน ไม่โลภ ไม่โกรธ ไม่หลง และมีความรักสามัคคี เป็นชุมชนที่เกื้อกูลกัน ระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน สืบไป