CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร


วันที่ 13 ตุลาคม 2563 นางศิริวิมลธา สวงโท, นางวารุณี ปุณสุขประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอจัตุรัส