CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           ประชุมสัญจร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พบเพื่อนครูมอบนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร คณะครู อ.เทพสถิต


วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30น. ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นำคณะรอง ผอ.สพป.,ผอ.กลุ่ม /หน่วย,คณะ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พบเพื่อนครู อำเภอเทพสถิต มอบนโยบายการบริหารจัดการด้านการศึกษา เป้าชัด จัดลำดับความสำคัญ ฝันให้ไกลไปให้ถึง พึง Re-check และเด็กต้องมาก่อน เพื่อมุ่งสู่มาตรฐานสากล บนวิถีพอเพียง ของ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 โดยมีผู้บริหาร คณะครู อ.เทพสถิตเข้าร่วมประชุม จำนวน 600 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลเทพสถิต อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

ภาพเพิ่มเติม:https://web.facebook.com/media/set/?vanity=CPM3PR&set=a.3391075471007686

ภาพข่าว สพฐhttps://www.obec.go.th/archives/335058