CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมสัญจรพบเพื่อนครู อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ


วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น. ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นำคณะรอง ผอ.สพป.,ผอ.กลุ่ม /หน่วย,คณะศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พบเพื่อนครู อำเภอหนองบัวระเหว มอบนโยบายการบริหารจัดการด้านการศึกษา เป้าชัด จัดลำดับความสำคัญ ฝันให้ไกลไปให้ถึง พึง Re-check และเด็กต้องมาก่อน เพื่อมุ่งสู่มาตรฐานสากล บนวิถีพอเพียง ของ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 โดยมีผู้บริหาร คณะครู อ.หนองบัวระเหวเข้าร่วมประชุม จำนวน 360  คน ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
 
ภาพข่าว สพฐ.https://www.obec.go.th/archives/336170