CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมสัญจรพบเพื่อนครู อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ


วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นำคณะรอง ผอ. สพป.,ผอ.กลุ่ม /หน่วย,คณะ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พบเพื่อนครู อำเภอเนินสง่า มอบนโยบายการบริหาร จัดการด้านการศึกษา เป้าชัด จัดลำดับความสำคัญ ฝันให้ไกลไปให้ถึง พึง Re-check และเด็กต้องมาก่อน เพื่อมุ่งสู่มาตรฐาน สากล บนวิถีพอเพียง ของ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 โดยมีผู้บริหาร คณะครู อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ เข้าร่วมประชุม จำนวน 180  คน ณ ห้องประชุมโดม สพปชัยภูมิ เขต 3

ภาพข่าว สพฐ.:https://www.obec.go.th/archives/336193

ภาพเพิ่มเติม:https://web.facebook.com/media/set?vanity=CPM3PR&set=a.3400848200030413