CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทอง


เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 14.30 น. ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทอง ต.บ้านกอก  อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ  โดยนางอุไร จงกลาง ผอ.โรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทอง และคณะครู  ให้การต้อนรับ  พร้อมทั้งได้ตอบข้อสอบถาม ถึงการตรวจคัดกรอกนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และได้ตรวจเยี่ยมห้องเรียน บริเวณอาคารสถานที่บริบทของโรงเรียน  และร่วมปลูกต้นยางนาร่วมกับผู้บริหาร คณะครู

โรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทอง ขอขอบคุณท่าน  ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3  ที่ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมในครั้งนี้