CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ขอพรสวัสดีปีใหม่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3


เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 มอบกระเช้าขอพรสวัสดีปีใหม่ ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ พ.ศ.2564 และได้ร่วมแข่งขันเปตองVIP ระหว่างผอ.เขต 3 กับ ผอ.เขต 1 ณ สนามเปตอง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ,ดร.นิมิตร ฤทธิ์ไธสงและคณะผู้บริหารโรงเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต 3