CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ


วันพุธที่ 13 มกราคม 2564 ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นำข้าราชการและบุคลากรในสังกัดเข้าแถวเคารพธงชาติ นำเสนอการเล่นเกมส์ต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ให้บุคลากรได้ใช้คำศัพท์ได้ถูกต้อง