CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           ร้านน้องโมมอบเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และอาหารเสริม อาหารกลางวัน


เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 นายประวิทย์ อาชา ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านหนองอีหล่อ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ได้รับมอบเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย GP 100 และอาหารเสริม อาหารกลางวันจาก นายบวรพจน์ แสงสุระ และนางนิรมล แสงสุระ (ร้านน้องโม)