CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           มอบพัดลม และเงินสนับสนุนการศึกษา เนื่องในงานฉาปณกิจศพ นายสุรสิทธิ์ พรามจร


เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นายประวิทย์ อาชา ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองอีหล่อ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ได้รับมอบพัดลม และเงินสนับสนุนการศึกษา จำนวน 500 บาท จากแม่ถนอม พรามจร เนื่องในงานฉาปณกิจศพ
นายสุรสิทธิ์ พรามจร