CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ รับการตรวจเยี่ยม นิเทศติดตามกิจกรรมการเรียนการสอน


เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564  ดร.นิมิตร ฤทธิ์ไธสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 เข้าตรวจเยี่ยม นิเทศติดตามกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์