CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ


วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.15 น. ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ไหว้พระสวดมนต์ ยืนสงบนิ่งแผ่เมตตา และร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชา ด้วยความตระหนักถึงความรักต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จากนั้นเป็นการนำเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เพื่อฝึกทักษะการใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นประจำทุกวัน โดยนางวาสนา เชื้อจำรูญ ศึกษานิเทศก์ ณ หน้าอาคาร สพป.ชัยภูมิ เขต 3