CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           โรงเรียนบ้านดอนกอกเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ พัฒนาทักษะการสร้างอาชีพนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนกอก เข้าร่วมกิจกรรมการทำคุกกี้ ณ วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรบ้านดอนกอก วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 256


โรงเรียนบ้านดอนกอกเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ พัฒนาทักษะการสร้างอาชีพนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนกอก   เข้าร่วมกิจกรรมการทำคุกกี้ ณ วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรบ้านดอนกอก วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 256