CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนชั้นป.6,ม.3 โรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) ในการเตรียมความพร้อมการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563


เมื่อวันที่  22 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ได้มอบหมายให้ นายธิติวุฒิ นาคุณทรง รอง.ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วย นายบรรพต ทองเกิด ประธานเครือข่าย และผู้บริหารในเครือข่าย โรงเรียนลุ่มบึงละหาน ในการเยี่ยมชั้นเรียนและให้กำลังใจนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 ในการเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับขาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนบ้านโนนจาน (เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) โดยมี นายทนง พงษ์สมัย ผอ.โรงเรียนและคณะครู โรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี