CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจสภาพอาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้างกรณีโรงเรียนขอรื้อถอน และตรวจเยี่ยมชั้นเรียนโรงเรียนในสังกัด 3 โรงเรียน ในการเตรียมความพร้อมกรทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563


วันที่  23 กุมภาพันธ์ 2564 นายธิติวุฒิ นาคุณทรง รองผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3  พร้อมด้วย คณะกรรมการตรวจสภาพอาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้างกรณีขอรื้อถอน ได้ออกตรวจสภาพอาคารเรียนและบ้านพักครูกรณีขอรื้อถอน พร้อมทั้งเยี่ยมชั้นเรียนและให้กำลังใจนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 ในการเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว อ.เทพสถิต ,โรงเรียนบ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง) และโรงเรียนบ้านร้านหญ้า อ.จัตุรัส โดยมี ผอ.โรงเรียนและคณะครู ร่วมให้ข้อมูล และให้การต้อนรับเป็นอย่างดี