CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานงานฌาปนกิจศพนายวิมุติ สามารถกิจ บิดาครูโรงเรียนในสังกัด


วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16.00 น. ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป. ชัยภูมิ เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานงานฌาปนกิจศพ นายวิมุติ สามารถกิจ บิดา คุณครูแขนภา ใฝ่ใจดี โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่,คุณครู ทัศนียพร ครูเกษตร โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ในการนี้ทางเจ้าภาพได้มอบเงินสมทบ กองทุนช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และกองทุนช่วย เหลือนักเรียน สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3 กองทุนละ 3,000 บาท รวมเป็น 6,000 บาท เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้คุณพ่อวิมุติ สามารถกิจ ซึ่งมีน.ส.สมหวัง จิตรหาญ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคลเป็นตัวแทนรับมอบ โดยมี ผอ.กลุ่ม/บุคลากรในสังกัด คณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความอาลัยแด่ผู้วายชนม์ ณ ฌาปนสถานบ้านกุดน้ำใส ต.กุดน้ำใส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ