CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           ทำบุญวันมาฆบูชา


  วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นายพิเชษฐ์  แสงจักร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้ายวังคมคาย  นำพาคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านวังคมคาย ร่วมทำบุญเนื่องในกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา วันมาฆบูชา ณ วัดบ้านวังคมคาย โดยมีพระครูปริยัตกิตติชัยเจ้าอาวาสวัดบ้านวังคมคายโดยท่านได้บรรยายธรรม เกี่ยวกับวันมาฆบูชา เพื่อให้นักเรียนได้ มีความความเข้าใจเกี่ยวกับวันมาฆบูชา