CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2565 โรงเรียนบ้านวังขอนสักได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติเเละกิจกรรมปลูกพืชสมุนไพร


วันที่ 11 สิงหาคม 2565 นำโดยว่าที่ร.ต.หญิงกรทิพย์ กุมขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังขอนสัก พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง นักเรียน และคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านวังขอนสัก ร่วมกันจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2565 ซึ่งในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พิธีวางพานพุ่มและลงนามถวายพระพร นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความรักต่อแม่ พร้อมกับปลูกพืชสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ