CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           โรงเรียนจอมแก้ววิทยาดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565


โรงเรียนจอมแก้ววิทยาดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 ตรงกับวันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของไทย นับว่าเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม-ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพิธีวางพานพุ่มและถวายพระพรชัยมงคล อีกทั้งยังมีการร้องเพลงเนื่องในวันแม่ผ่านวิดีโอลงผ่านสื่อYOUTUBE อ่านหนังสือเพื่อแม่ และแข่งขันคัดลายมือ-วาดภาพระบายสี