CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนทาง DLTV ลูกนักเรียนในสังกัด


วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วยนายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนทางไกล การเรียน Online ลูกนักเรียน โรงเรียนบ้านท่ากูบ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ ในสถานการณ์การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเป็นการทดลองการจัดการเรียนการสอน Online ระหว่างวันที่ 18 - 31 พฤษภาคม 2563

ภาพข่าว สพฐ.https://www.obec.go.th/archives/256624

ภาพเพิ่มเติมhttps://www.facebook.com/pg/CPM3PR/photos/?tab=album&album_id=2893178150797423