CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           การทดลองเรียนทางทางไกลผ่านดาวเทียม


การทดลองเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม