CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการพัฒนาโรงเรียนสุขภาวะและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในการขับเคลื่อนนโยบายคนชัยภูมิลดอ้วน ลดพุง ลดโรค ด้วยผักผลไม้ปลอดภัย


วันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป. ชัยภูมิ เขต 3 ให้เกียรติเป็นสักขีพยานในการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการพัฒนาโรงเรียนสุขภาวะและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อขับเคลื่อนนโยบายคนชัยภูมิลดอ้วน ลดพุง ลดโรค ด้วยผักผลไม้ปลอดภัย ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิกับโรงเรียนในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จำนวน 7 โรงเรียน ใน 6 อำเภอ ได้แก่ 1.โรงเรียนบ้านส้มป่อย 2.โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) 3.โรงเรียนบ้านวังกะทะ 4.โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา 5.โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 6.โรงเรียนบ้านท่ากูบ และ 7.โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ณ ห้องประชุมโดม สพป.ชัยภูมิ เขต 3

ภาพเพิ่มเติม:https://www.facebook.com/pg/CPM3PR/photos/?tab=album&album_id=2981477981967439

ภาพข่าว สพฐ.https://www.obec.go.th/archives/279175