CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 12 อัตรา


วันที่ 27 มิถุนายน 2563 เวลา 07.00 น.นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมและมอบนโยบายคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เพื่อสรรหาและคัดเลือกพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ซึ่งได้เน้นย้ำให้คณะกรรมการดำเนินการให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส  โดยน.ส.สมหวัง จิตรหาญ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ดำเนินการจับสลากเลือกประธานคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์และคณะกรรมการของแต่ละห้อง  ซึ่งมีนายสุวัฒน์ ซื่อสัตย์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานคณะกรรมการกลางประจำสนามสอบโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่  และนายธิติวุฒิ นาคุณทรง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานคณะกรรมการกลางประจำสนามสอบโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล  ซึ่งในภาคเช้าจะเป็นการสอบสัมภาษณ์ และภาคบ่ายเป็นการสอบข้อเขียน โดยมีผู้เข้าสอบจำนวนทั้งสิ้น 462 คน ณ สนามสอบโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลและโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ ในการนี้ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ได้เข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะกรรมการและผู้สอบแข่งขันทั้งสองสนาม ในภาคเช้าและภาคบ่าย ทั้งนี้ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) อย่างเคร่งครัด

ภาพเพิ่มเติม:https://www.facebook.com/pg/CPM3PR/photos/?tab=album&album_id=2987218124726758

ภาพข่าว สพฐ.https://www.obec.go.th/archives/280579