CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           "ปะโคตะกอฯ เตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานที่ สำหรับวันเปิดเทอม 1 ก.ค. 63"


วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 นำโดย นายมานะ อยู่​ทรัพย์​ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)​ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางศึกษา​และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ร่วมกับกลุ่ม อสม.หมู่ 3 บ้านปะโค ได้ร่วมปฎิบัติกิจกรรม เตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานที่สำหรับการเปิดเรียนในปีการศึกษา 2563 (1 ก.ค. 63)

     ทางโรงเรียนฯ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ในกิจกรรมครั้งนี้เป็นอย่างสูง