CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           มอบทุนการศึกษาโดยแฟนคลับ "คุณเป๊ก ผลิตโชค"


เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2563 โรงเรียนบ้านวังขอนสัก นำโดยว่าที่ร้อยตรีหญิงกรทิพย์ กุมขุนทด ผุู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังขอนสัก คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านวังขอนสัก ได้มอบทุนการศึกษาที่ได้รับมาจาก แฟนคลับ "คุณเป๊ก ผลิตโชค" ดารานักร้องใจบุญ เป็นจำนวนเงิน 5000 บาท (ห้าพันบาท) มอบให้กับเด็กชายกล้าณรง ม่วงชำนาญ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นักเรียนเรียนดีแต่ยากจน โรงเรียนบ้านวังขอนสัก ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากการประสานความร่วมมือจากเพจเฟสบุค "โครงการช่วยเหลือโรงเรียนยากจนในถิ่นทุรกันดาร" ทางโรงเรียนบ้านวังขอนสักขอขอบพระคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้