CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพสิ่งปลูกสร้างของโรงเรียนในสังกัด ที่ขออนุญาติรื้อถอน


วันที่ 30 กรกฎาคม 2563  คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นำโดย นางสาว อุบลวรรณ  กิติจันวานิตย์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วย นายฉัตรชัย บำรุงสวัสดิ์ ,นายสิทธิพล พื้นชัยภูมิ นักจัดการงานทั่วไป คณะกรรมการ ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพสิ่งปลูกสร้างได้แก่ บ้านพักครู ,ห้องสมุด,รั้ว,ห้องน้ำ ณ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม อ.จัตุรัส,โรงเรียนบ้านวังกุง อ.ซับใหญ่,โรงเรียน บ้านหนองตะไก้,โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) อ.บำเหน็จณรงค์ และโรงเรียนบ้านวังคมคาย อ.เทพสถิต เนื่องจากโรงเรียน ได้ขออนุญาติ รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างของโรงเรียน ทั้งนี้คณะกรรมการได้สอบ ถามข้อมูลจากผู้บริหารและครู และตรวจสอบเอกสารหลักฐาน สภาพสิ่งปลูก สร้างจาก เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาขออนุมัติรื้อถอนต่อไป

ภาพเพิ่มเติม:https://www.facebook.com/media/set/?vanity=CPM3PR&set=a.3075865039195399

ภาพข่าวสพฐ.https://www.obec.go.th/archives/298892