CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           จิตอาสา ร่วมกันทำความสะอาดห้องเรียนและบริเวณโรงเรียน พร้อมทั้งพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์


ร่วมกันทำความสะอาดห้องเรียนและบริเวณโรงเรียน พร้อมทั้งพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ให้ดูสวยงามปลอดภัยต้อนรับเปิดเทอม