CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมพิธีเปิดซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในหลวงรัชกาลที่ 10


วันที่ 31 กรกฏาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้ นายธิติวุฒิ นาคุณทรง รอง ผอ.สพป. ชัยภูมิ เขต 3  ร่วมพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมสำนึกในพระ มหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีนายสมเกียรติ ศีรษะเนตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณถนนสาย 201 ช่วงตำบลหนองบัวโคก - อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ ในการนี้ ท่านประธานฯ ได้นำจิตอาสาพระราชทาน ประชาชนและภาคส่วนต่างๆ ร่วมกันทำกิจกรรมดูแล รักษาความสะอาด ปลุูกต้นไม้ และพัฒนาภูมิทัศน์บริเวณซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ โดยพร้อมเพียงกัน

ภาพเพิ่มเติม:https://web.facebook.com/media/set/?vanity=CPM3PR&set=a.3079339708847932

ภาพข่าว สพฐ.https://www.obec.go.th/archives/299327