CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นำเสนอผลงานและการถอดบทเรียนเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนปี 2563 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านระบบZOOM


วันที่ 9 กันยายน 2556 3 นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วยนายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง รอง ผอ. สพป.ชัยภูมิเขต 3 และคณะเข้าร่วมการนำเสนอผลงานและการถอดบทเรียนเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนปี 2563 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านระบบ ZOOM ณ ห้องประชุมจันทน์ผา สพป.ชัยภูมิ เขต 3 โดยมีนางชัดเจน ไทยแท้ และคณะผู้ทรงคุณวุฒิของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ข้อเสนอแนะ

ภาพเพิ่มเติม:https://www.facebook.com/media/set/?vanity=CPM3PR&set=a.3194223834026185

ภาพข่าว สพฐ.https://www.obec.go.th/archives/308909