CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นำผู้บริหารสถานศึกษาดูงานโครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ ณ โรงเรียนในสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 2


วันที่ 10 กันยายน 2563 นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วยนายสุวัฒน์ ซื่อสัตย์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ผอ.กลุ่ม นำคณะผู้บริหารเข้าศึกษาดูงาน ณ สพป.ราชบุรี เขต 2 ในโครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ โดยมีนายศุภกร มรกต ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 2 และคณะ ฃึ่งได้รับมอบหมายจากนายประสงค์ แย้มศิริ รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 ให้การต้อนรับ  จากนั้น จัดแบ่งกลุ่มเข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนวัดดอนทราย(สุวรรณรัฐราษฎร์อุปถัมภ์) อ.โพธาราม โดยมีนายสุรพล เอี่ยมธนานุรักษ์ ผอ.โรงเรียน คณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ และอีกคณะเข้าดูงานที่ ร.ร.อนุบาลบางแพ อ.บางแพ และร.ร.วัดพระศรีอารย์(ขันธราษฏร์บำรุง) อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

ภาพเพิ่มเติม:https://www.facebook.com/media/set/?vanity=CPM3PR&set=a.3204025776379324