CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ จ.นครนายก


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น  นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบให้นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง พร้อมด้วยนายธิติวุฒิ นาคุณทรง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ โดยมีนายวราวิช  กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเปิด สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ได้แก่ผู้บริหารระดับสูง ของสพฐ. พร้อมกับผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งหมด 225 เขตการศึกษารวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ณ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก ในการนี้ นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง เป็นตัวแทน สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รับโล่รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2563 ประเภทสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระดับยอดเยี่ยม โดยมีดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานในพิธีมอบ

ภาพเพิ่มเติม:https://www.facebook.com/media/set/?vanity=CPM3PR&set=a.3204123956369506

ภาพข่าว สพฐ.https://www.obec.go.th/archives/310062