CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           รับมอบตู้หนังสือในบ้านเด็ก


นักเรียนรับมอบตู้หนังสือในบ้านเด็ก "พลังเล็ก ๆ เปลี่ยนเมือง" จากมูลนิธิเด็ก เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับนักเรียน และสนองนโยบาย ปี 2563 ปีทองของอ่าน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ณ ห้องประชุมอาคารโดม สพป.ชัยภูมิ เขต 3