CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           ศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ


วันที่ 10 กันยายน 2563 นำโดย นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วยนายสุวัฒน์ ซื่อสัตย์ รอง ผอ.สพปชัยภูมิ เขต 3 ได้นำคณะผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ ณ โรงเรียนวัดพระศรีอารย์(ขันธราษฎร์บำรุง) สพป.ราชบุรี เขต 2 ซึ่งนางสาวกาญจนาวดี กองแก้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านประดู่งาม ได้เข้าร่วมการศึกษาดูงานการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และจะได้นำความรู้มาปรับใช้ตามบริบทของโรงเรียนบ้านประดู่งามต่อไป