CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบตู้หนังสือในบ้านเด็กและมอบหนังสือเพื่อห้องสมุดโรงเรียนผู้นำการอ่าน โดยโครงการตู้หนังสือในบ้านเด็ก มูลนิธิเด็ก


    วันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมโดม สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นายนิวัฒน์ แก้วเพชร สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธาน ในการมอบตู้หนังสือในบ้านเด็กและมอบหนังสือเพื่อห้องสมุดโรงเรียนผู้นำการอ่าน โดยโครงการตู้หนังสือในบ้านเด็ก มูลนิธิเด็ก ได้นำมามอบให้นักเรียน และโรงเรียนในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จำนวน 12 โรงเรียน ดังนี้ 1.ชุดตู้ หนังสือในบ้านเด็ก(บรรรารักษ์น้อย) จำนวน 24 คน รับหนังสือคนละ 101 เล่ม พร้อมตู้หนังสือสำหรับใส่หนังสือ 1 ตู้ต่อบ้าน 2.มอบหนังสือเพื่อห้อง สมุดโรงเรียน 12 โรงเรียน โรงเรียนละ 101 เล่ม 3.มอบหนังสือเพื่อห้องสมุด สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จำนวน 101 เล่ม ทั้งนี้โครงการตู้หนังสือในบ้านเด็ก มูลนิธิเด็ก ก่อตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนให้เด็ก ที่อยู่ในชนบทห่างไกล มีนิสัยรัก การอ่าน รักการหาความรู้ พร้อมกับสร้าง บรรณารักษ์น้อยของหมู่บ้านและ ของโรงเรียนขนาดเล็กที่ครูมีงานอยู่เต็มมือ เด็กๆ จะไปเป็นบรรณารักษน้อย ช่วยครูในห้องสมุดชวนเพื่อนๆ มาอ่านทำให้ห้องสมุดมีชีวิตชีวา โดยมีนายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะศึกษานิเทศก์ ร่วมในพิธีมอบ 

ภาพเพิ่มเติมhttps://web.facebook.com/media/set/?vanity=CPM3PR&set=a.3209349835846918

ภาพข่าว สพฐ.https://www.obec.go.th/archives/310479