กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


บุคลากร กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางสาวสุนัน ทองสงฆ์
ผู้อำนวยการกลุ่ม
นางสาวพลอยนพัสสร เทียนสันเทียะ
ลูกจ้างชั่วคราว

ผู้อำนวยการกลุ่ม


นางสาวสุนัน ทองสงฆ์
ผู้อำนวยการกลุ่ม
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา