จำนวนผู้สมัคร ข้อมูล ณ วัน พฤหัสบดี ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

78

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

27

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

49

ครูผู้ช่วย

สถิติรับสมัครสอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
วิชาเอก/ตำแหน่ง 5 เม.ย.67 6 เม.ย.67 7 เม.ย.67 8 เม.ย.67 9 เม.ย.67 10 เม.ย.67 11 เม.ย.67 รวม
ภาษาไทย 0 0 0 1 0 1 1
3
สังคมศึกษา 2 0 2 0 6 3 0
13
คอมพิวเตอร์ 5 1 4 2 3 1 3
19
เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ 0 0 0 0 0 3 1
4
ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 1 0 0 0 5 3 1
10
ผู้อำนวยการสถานศึกษา 14 11 8 10 16 13 6
78
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 9 1 1 0 4 7 5
27