ผู้บริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 3

นายนิวัฒน์ แก้วเพชร
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3

นายสุวัฒน์ ซื่อสัตย์
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3

นายธิติวุฒิ นาคุณทรง
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3

นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3
เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
ดาวน์โหลดเอกสาร
ดาวน์โหลดเอกสาร
คู่มือ/แบบประเมินประกันคุณภาพภายใน
สถิติผู้เยี่ยมชม
counter
วันนี้
7
เมื่อวานนี้
150
เดือนนี้
1,173
เดือนที่แล้ว
14,110
ปีนี้
60,349
since
1 กุมภาพันธ์ 2562
IP Address ของคุณคือ 18.232.186.117
จดหมายข่าว สพป.ชัยภูมิ เขต 3
จดหมายข่าว ฉบับที่ 182/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 181/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 180/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 179/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 178/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 177/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 176/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 175/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 174/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 173/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 172/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 171/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 170/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 169/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 168/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 167/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 166/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 165/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 164/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 163/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 162/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 161/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 160/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 159/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 158/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 157/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 156/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 155/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 154/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 153/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 152/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 151/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 150/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 149/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 148/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 147/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 146/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 145/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 144/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 143/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 142/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 141/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 140/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 139/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 138/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 137/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 136/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 135/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 134/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 133/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 133/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 132/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 131/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 130/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 129/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 128/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 127/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 126/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 125/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 124/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 123/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 122/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 121/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 120/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 119/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 118/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 117/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 116/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 115/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 114/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 113/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 112/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 111/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 110/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 109/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 108/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 107/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 106/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 105/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 104/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 103/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 102/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 101/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 100/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 99/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 98/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 97/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 96/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 95/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 94/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 93/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 92/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 91/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 90/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 89/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 88/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 87/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 86/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 85/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 84/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 83/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 82/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 81/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 80/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 79/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 78/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 77/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 76/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 75/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 74/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 73/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 72/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 71/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 70/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 69/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 68/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 67/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 66/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 65/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 64/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 63/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 62/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 61/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 60/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 59/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 58/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 57/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 56/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 55/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 54/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 53/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 52/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 51/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 50/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 49/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 48/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 47/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 46/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 45/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 44/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 43/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 42/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 41/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 40/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 39/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 38/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 37/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 36/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 35/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 34/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 33/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 32/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 31/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 30/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 29/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 28/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 27/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 26/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 25/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 24/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 23/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 22/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 21/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 20/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 19/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 18/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 17/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 16/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 15/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 14/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 13/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 12/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 11/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 10/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 9/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 8/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 7/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 6/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 5/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 4/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 3/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 2/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 1/2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 133/2562
จดหมายข่าว ฉบับที่ 132/2562
จดหมายข่าว ฉบับที่ 131/2562
จดหมายข่าว ฉบับที่ 130/2562
จดหมายข่าว ฉบับที่ 129/2562
จดหมายข่าว ฉบับที่ 128/2562
จดหมายข่าว ฉบับที่ 127/2562
จดหมายข่าว ฉบับที่ 126/2562
จดหมายข่าว ฉบับที่ 125/2562
จดหมายข่าว ฉบับที่ 124/2562
จดหมายข่าว ฉบับที่ 123/2562
จดหมายข่าว ฉบับที่ 122/2562
จดหมายข่าว ฉบับที่ 121/2562
จดหมายข่าว ฉบับที่ 120/2562
จดหมายข่าว ฉบับที่ 119/2562
จดหมายข่าว ฉบับที่ 118/2562
จดหมายข่าว ฉบับที่ 117/2562
จดหมายข่าว ฉบับที่ 116/2562
จดหมายข่าว ฉบับที่ 115/2562
จดหมายข่าว ฉบับที่ 114/2562
จดหมายข่าว ฉบับที่ 113/2562
จดหมายข่าว ฉบับที่ 112/2562
จดหมายข่าว ฉบับที่ 111/2562
จดหมายข่าว ฉบับที่ 110/2562
จดหมายข่าว ฉบับที่ 109/2562
จดหมายข่าว ฉบับที่ 108/2562
จดหมายข่าว ฉบับที่ 107/2562
จดหมายข่าว ฉบับที่ 106/2562
จดหมายข่าว ฉบับที่ 105/2562
จดหมายข่าว ฉบับที่ 104/2562
จดหมายข่าว ฉบับที่ 103/2562
จดหมายข่าว ฉบับที่ 102/2562
จดหมายข่าว ฉบับที่ 101/2562
จดหมายข่าว ฉบับที่ 100/2562
จดหมายข่าว ฉบับที่ 99/2562
จดหมายข่าว ฉบับที่ 98/2562
จดหมายข่าว ฉบับที่ 97/2562
จดหมายข่าว ฉบับที่ 96/2562
จดหมายข่าว ฉบับที่ 95/2562
จดหมายข่าว ฉบับที่ 94/2562
จดหมายข่าว ฉบับที่ 93/2562
จดหมายข่าว ฉบับที่ 92/2562
จดหมายข่าว ฉบับที่ 91/2562
จดหมายข่าว ฉบับที่ 90/2562
จดหมายข่าว ฉบับที่ 89/2562
จดหมายข่าว ฉบับที่ 88/2562
จดหมายข่าว ฉบับที่ 87/2562
จดหมายข่าว ฉบับที่ 86/2562
จดหมายข่าว ฉบับที่ 85/2562
จดหมายข่าว ฉบับที่ 84/2562
จดหมายข่าว ฉบับที่ 83/2562
จดหมายข่าว ฉบับที่ 82/2562
จดหมายข่าว ฉบับที่ 81/2562
จดหมายข่าว ฉบับที่ 80/2562
จดหมายข่าว ฉบับที่ 79/2562
จดหมายข่าว ฉบับที่ 78/2562
จดหมายข่าว ฉบับที่ 77/2562
จดหมายข่าว ฉบับที่ 76/2562
จดหมายข่าว ฉบับที่ 75/2562
จดหมายข่าว ฉบับที่ 74/2562
จดหมายข่าว ฉบับที่ 73/2562
จดหมายข่าว ฉบับที่ 72/2562
จดหมายข่าว ฉบับที่ 71/2562
จดหมายข่าว ฉบับที่ 70/2562
จดหมายข่าว ฉบับที่ 69/2562
จดหมายข่าว ฉบับที่ 68/2562
จดหมายข่าว ฉบับที่ 67/2562
จดหมายข่าว ฉบับที่ 66/2562
จดหมายข่าว ฉบับที่ 65/2562
จดหมายข่าว ฉบับที่ 64/2562
จดหมายข่าว ฉบับที่ 63/2562
จดหมายข่าว ฉบับที่ 62/2562
จดหมายข่าว ฉบับที่ 61/2562
จดหมายข่าว ฉบับที่ 60/2562
จดหมายข่าว ฉบับที่ 59/2562
จดหมายข่าว ฉบับที่ 58/2562
จดหมายข่าว ฉบับที่ 57/2562
จดหมายข่าว ฉบับที่ 56/2562
จดหมายข่าว ฉบับที่ 55/2562
จดหมายข่าว ฉบับที่ 54/2562
จดหมายข่าว ฉบับที่ 53/2562
จดหมายข่าว ฉบับที่ 52/2562
จดหมายข่าว ฉบับที่ 51/2562
จดหมายข่าว ฉบับที่ 50/2562
จดหมายข่าว ฉบับที่ 49/2562
จดหมายข่าว ฉบับที่ 48/2562
จดหมายข่าว ฉบับที่ 47/2562
จดหมายข่าว ฉบับที่ 46/2562
จดหมายข่าว ฉบับที่ 45/2562
จดหมายข่าว ฉบับที่ 44/2562
จดหมายข่าว ฉบับที่ 43/2562
จดหมายข่าว ฉบับที่ 42/2562
จดหมายข่าว ฉบับที่ 41/2562
จดหมายข่าว ฉบับที่ 40/2562
จดหมายข่าว ฉบับที่ 39/2562
จดหมายข่าว ฉบับที่ 38/2562
จดหมายข่าว ฉบับที่ 37/2562
จดหมายข่าว ฉบับที่ 36/2562
จดหมายข่าว ฉบับที่ 35/2562
จดหมายข่าว ฉบับที่ 34/2562
จดหมายข่าว ฉบับที่ 33/2562
จดหมายข่าว ฉบับที่ 32/2562
จดหมายข่าว ฉบับที่ 31/2562
จดหมายข่าว ฉบับที่ 30/2562
จดหมายข่าว ฉบับที่ 29/2562
จดหมายข่าว ฉบับที่ 28/2562
จดหมายข่าว ฉบับที่ 27/2562
จดหมายข่าว ฉบับที่ 26/2562
จดหมายข่าว ฉบับที่ 25/2562
จดหมายข่าว ฉบับที่ 24/2562
จดหมายข่าว ฉบับที่ 23/2562
จดหมายข่าว ฉบับที่ 22/2562
จดหมายข่าว ฉบับที่ 21/2562
จดหมายข่าว ฉบับที่ 20/2562
จดหมายข่าว ฉบับที่ 19/2562
จดหมายข่าว ฉบับที่ 18/2562
จดหมายข่าว ฉบับที่ 17/2562
จดหมายข่าว ฉบับที่ 16/2562
จดหมายข่าว ฉบับที่ 15/2562
จดหมายข่าว ฉบับที่ 14/2562
จดหมายข่าว ฉบับที่ 13/2562
จดหมายข่าว ฉบับที่ 12/2562
จดหมายข่าว ฉบับที่ 11/2562
จดหมายข่าว ฉบับที่ 10/2562
จดหมายข่าว ฉบับที่ 9/2562
จดหมายข่าว ฉบับที่ 8/2562
จดหมายข่าว ฉบับที่ 7/2562
จดหมายข่าว ฉบับที่ 6/2562
จดหมายข่าว ฉบับที่ 5/2562
จดหมายข่าว ฉบับที่ 4/2562
จดหมายข่าว ฉบับที่ 3/2562
จดหมายข่าว ฉบับที่ 2/2562
จดหมายข่าว ฉบับที่ 1/2562
สำรวจความพึงพอใจ
พุธเช้า ข่าว สพฐ.
ช่องทางรับชม
1. www.obectv.tv
2. www.youtube.com/obectvonline
3. www.facebook.com/obectvonline
รับชมรายการย้อนหลัง
www.youtube.com/obectvonline
เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
ระบบทดสอบออนไลน์
NEW DLTV
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image