ผู้บริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 3

นายนิวัฒน์ แก้วเพชร
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3

นายสุวัฒน์ ซื่อสัตย์
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3

นายธิติวุฒิ นาคุณทรง
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3

นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3
เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
ดาวน์โหลดเอกสาร
ดาวน์โหลดเอกสาร
คู่มือ/แบบประเมินประกันคุณภาพภายใน
สถิติผู้เยี่ยมชม
counter
วันนี้
7
เมื่อวานนี้
150
เดือนนี้
1,173
เดือนที่แล้ว
14,110
ปีนี้
60,349
since
1 กุมภาพันธ์ 2562
IP Address ของคุณคือ 18.232.186.117
จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น 2267 คน
ที่ โรงเรียน จำนวนบุคลากร ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ครู ครูผู้ช่วย พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน) ลูกจ้างชั่วคราว (อื่นๆ)
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 10 1 0 5 1 0 1 1 0 1 0
3 บ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์) 7 1 0 4 0 0 0 0 0 1 0
4 บ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) 11 1 0 6 0 1 0 0 0 1 0
5 บ้านร่วมมิตร 5 1 0 3 0 0 0 0 0 1 0
6 บ้านท่าแตง 6 1 0 2 0 0 1 0 0 1 0
7 บ้านเดื่อ 9 1 0 5 0 1 0 0 0 1 0
8 บ้านสำโรงโคก 7 1 0 4 0 1 0 0 0 1 0
9 จัตุรัสวิทยานุกูล 55 1 0 40 3 0 6 2 0 1 0
10 บ้านมะเกลือโนนทอง 19 1 0 13 2 0 1 0 0 1 0
11 บ้านหลุบงิ้ว 6 1 0 3 0 0 0 1 0 1 0
12 บ้านสระสี่เหลี่ยม 7 1 0 2 1 0 0 1 0 1 0
13 บ้านทุ่งสว่างวัฒนา 7 1 0 3 1 0 0 0 0 1 0
14 บ้านขามราษฎร์นุกูล 11 1 0 5 1 0 2 0 0 1 0
15 บ้านโนนคร้อ 12 1 0 6 2 1 0 0 0 1 0
16 บ้านใหม่นาดี 7 1 0 4 0 0 0 0 0 1 0
17 บ้านนา 3 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0
18 บ้านหนองลูกช้าง 6 1 0 3 0 0 1 0 0 1 0
19 บ้านงิ้ว 18 1 0 14 1 0 0 0 0 1 0
20 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 21 1 0 13 0 0 3 0 0 1 0
21 บ้านห้วยยาง 6 1 0 2 1 0 0 1 0 1 0
22 บ้านหนองหญ้าข้าวนก 10 1 0 4 1 0 2 1 0 1 0
23 บ้านดอนละนาม 5 1 0 3 0 0 0 0 0 1 0
24 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 20 1 0 12 2 2 0 0 0 1 0
25 กันกงบ้านลี่สามัคคี 6 1 0 1 2 1 0 0 0 1 0
26 บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์) 8 1 0 4 1 1 0 0 0 0 0
27 บ้านส้มป่อย 18 1 0 8 5 0 1 0 0 1 0
28 บ้านโนนเชือก 22 1 0 13 2 1 2 0 0 1 0
29 บ้านหนองม่วง 14 1 0 12 0 0 0 0 0 1 0
30 บ้านห้วยบง 9 1 0 2 2 0 1 1 0 1 0
31 บ้านห้วย 4 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0
32 บ้านหนองโดน 5 1 0 3 0 0 0 0 0 1 0
33 บ้านยางเครือ 4 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0
34 บ้านร้านหญ้า 12 1 0 4 1 0 4 0 0 1 0
35 บ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง) 5 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0
36 บ้านโนนฝาย 6 1 0 2 1 0 0 1 0 1 0
37 ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) 19 1 0 16 0 0 0 1 0 1 0
38 บ้านหนองลุมพุก 20 1 0 11 4 2 1 0 0 1 0
39 บ้านโสกรวกหนองซึก 7 1 0 2 2 0 0 1 0 1 0
40 บ้านหนองโสน 10 1 0 4 2 0 0 0 0 1 0
41 บ้านทามจาน 6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
42 ชุมชนบัวบานสามัคคี 24 1 0 18 1 0 1 0 0 1 0
43 บ้านโคกโต่งโต้น 19 1 0 13 1 1 1 0 0 1 0
44 บ้านหนองบัวใหญ่ 17 1 0 6 6 0 0 1 0 1 0
45 บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) 6 1 0 3 0 0 1 0 0 1 0
46 บ้านหนองไผ่ล้อม 10 1 0 5 0 0 2 0 0 1 0
47 บ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง) 6 1 0 2 1 0 0 0 0 1 0
48 บ้านเกาะมะนาว 21 1 0 10 5 1 1 0 0 1 0
49 จอมแก้ววิทยา 4 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0
50 โคกเพชรวิทยาคาร 17 1 0 8 6 0 0 1 0 1 0
51 โคกสำราญราษฎร์อำนวย 4 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0
52 บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) 11 1 0 4 2 0 0 1 0 1 0
53 บ้านซับยาง 7 1 0 0 3 0 0 0 0 1 0
54 บ้านหนองตะครอง 8 1 0 2 2 0 1 1 0 1 0
55 ปากจาบวิทยา 19 1 0 10 4 1 1 0 0 1 0
56 บ้านโคกสะอาด 7 1 0 4 0 0 0 0 0 1 0
57 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 12 1 0 4 1 0 1 1 0 1 0
58 บ้านโปร่งมีชัย 5 0 0 2 0 0 1 1 0 1 0
59 บ้านกุดตาลาด 4 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0
60 โคกเริงรมย์ศิลปาคาร 17 1 0 12 2 1 0 0 0 1 0
61 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) 12 1 0 9 0 0 0 0 0 1 0
62 บ้านหนองตะไก้ 17 1 0 9 6 0 0 0 0 1 0
63 ชุมชนชวนวิทยา 24 1 0 18 2 0 0 0 0 1 0
64 บ้านเสลาประชารัฐ 7 1 0 3 0 0 1 1 0 1 0
65 หินตั้งพิทยากร 6 1 0 3 0 0 1 0 0 1 0
66 บ้านห้วยทราย 17 1 0 9 2 3 0 0 0 1 0
67 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 11 1 0 4 5 0 0 0 0 1 0
68 บ้านตาล 12 1 0 4 4 0 0 1 0 1 0
69 วังกะอาม 5 1 0 3 0 0 0 0 0 1 0
70 บ้านหนองอีหล่อ 5 1 0 1 2 0 0 0 0 1 0
71 บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) 9 1 0 6 0 0 0 0 0 1 0
72 บ้านกลอยสามัคคี 7 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0
73 หนองกกสามัคคี 7 1 0 3 0 1 0 0 0 1 0
74 ชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) 29 1 0 18 4 0 0 1 0 1 0
75 ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 19 1 0 12 2 1 0 0 0 1 0
76 บ้านหนองผักแว่น 5 1 0 2 1 0 0 0 0 1 0
77 บ้านทองคำพิงวิทยา 5 1 0 3 0 0 0 0 0 1 0
78 บ้านโคกแฝกดอนทะยิง 6 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0
79 หัวสระวิทยา 20 1 0 9 6 0 2 1 0 1 0
80 เขาดินพิทยารักษ์ 9 1 0 3 1 0 1 1 0 1 0
81 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 9 1 0 4 1 0 2 0 0 1 0
82 บ้านหนองดง 6 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0
83 หนองประดู่วิทยา 9 1 0 4 1 0 2 0 0 1 0
84 บ้านโคกแสว 6 1 0 2 1 0 0 1 0 1 0
85 บ้านละหานค่าย 7 1 0 2 2 0 1 0 0 1 0
86 บ้านตะลอมไผ่ 12 1 0 4 3 1 1 0 0 1 0
87 บ้านหนองจาน 6 1 0 1 2 0 0 0 0 1 0
88 บ้านโคกสะอาด 18 1 0 11 3 1 0 0 0 1 0
89 โป่งขุนเพชร 18 1 0 11 2 3 0 0 0 1 0
90 บ้านดอนกอก 9 1 0 4 1 2 0 0 0 1 0
91 บ้านวังตะเฆ่ 25 1 0 13 9 1 0 0 0 1 0
92 บ้านวังกะทะ 23 1 0 8 8 1 1 0 0 2 0
93 บ้านหัวสะพาน 12 1 0 8 0 0 1 0 0 1 0
94 บ้านวังอ้ายจีด 21 1 0 8 7 2 0 1 0 1 0
95 บ้านสำนักตูมกา 18 1 0 4 9 1 1 0 0 1 0
96 บ้านท่าโป่ง 47 1 0 25 12 3 4 0 0 1 0
97 บ้านท่าโป่ง สาขาบ้านหลังสัน 3 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0
98 บ้านวังกะทะ สาขาบ้านวังอุดม 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
99 บ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง 3 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0
100 บ้านท่าศิลา 6 1 0 3 0 0 0 0 0 1 0
101 บ้านหนองตานา 13 0 0 6 3 0 1 1 0 1 0
102 บ้านโสกปลาดุก 16 1 0 8 5 0 0 0 0 1 0
103 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 11 1 0 5 0 0 4 0 0 1 0
104 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 16 1 0 8 2 0 3 0 0 1 0
105 บ้านหัวหนอง 6 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0
106 บ้านปากค่ายช่องแมว 6 1 0 0 2 0 1 0 0 1 0
107 บ้านหนองโจด 13 1 0 6 4 0 0 1 0 1 0
108 ชุมชนบ้านห้วยแย้ 24 1 0 13 5 0 1 1 0 2 0
109 บ้านหนองกองแก้ว 7 1 0 2 2 0 0 1 0 1 0
110 บ้านห้วยยางดี 6 1 0 2 1 0 0 0 0 1 0
111 บ้านห้วยไฮ 4 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0
112 บ้านแจ้งใหญ่ 8 1 0 4 1 0 0 0 0 1 0
113 บ้านใหม่สามัคคี 5 1 0 2 0 0 0 1 0 1 0
114 บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาโคกอนุ 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
115 บ้านน้ำลาด 12 1 0 6 2 1 0 0 0 1 0
116 บ้านนาประชาสัมพันธ์ 25 1 0 15 5 1 0 1 0 1 0
117 บ้านวังตาท้าว 20 1 0 10 5 2 0 0 0 1 0
118 บ้านเสลี่ยงทอง 8 1 0 5 1 0 0 0 0 1 0
119 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ 12 1 0 7 3 0 0 0 0 1 0
120 บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาห้วยน้อย 3 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0
121 หินฝนวิทยาคม 16 1 0 8 4 1 0 0 0 1 0
122 บ้านโคกสะอาด 9 1 0 4 2 0 1 0 0 1 0
123 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20 (สวนป่าเทพสถิต) 8 1 0 1 2 1 1 0 0 1 0
124 บ้านวังอ้ายคง 16 1 0 7 7 0 0 0 0 1 0
125 วังใหม่พัฒนา 20 1 0 13 2 2 0 0 0 1 0
126 บ้านวังตาเทพ 8 1 0 5 1 0 0 0 0 1 0
127 วังโพธิ์สว่างศิลป์ 5 1 0 1 2 0 0 0 0 1 0
128 บ้านไร่พัฒนา 30 1 0 18 6 0 1 0 0 1 0
129 บ้านโคกกระเบื้องไห 8 1 0 3 2 0 0 0 0 1 0
130 บ้านหนองใหญ่ 11 1 0 6 0 0 1 0 0 1 0
131 บ้านโนนสำราญ 7 0 0 3 2 0 0 0 0 1 0
132 บ้านโนนสวรรค์ 8 1 0 0 4 1 0 0 0 1 0
133 บ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์ 5 1 0 2 1 0 0 0 0 1 0
134 บ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน 6 0 0 1 3 1 0 0 0 1 0
135 บ้านสะพานหิน 20 1 0 11 5 1 0 0 0 1 0
136 บ้านโป่งนกพิทยา 17 1 0 12 1 1 1 0 0 1 0
137 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 16 0 0 9 5 1 0 0 0 1 0
138 บ้านสะพานยาว 19 1 0 11 4 1 0 1 0 1 0
139 บ้านศิลาทอง 19 1 0 7 7 1 0 0 0 1 0
140 บ้านบุ่งเวียนวิทยา 9 1 0 2 3 1 1 0 0 1 0
141 บ้านไทรงาม 9 1 0 2 3 0 0 0 0 1 0
142 ซับมงคลวิทยา 20 1 0 14 2 1 0 0 0 1 0
143 บ้านวังมน 10 1 0 3 2 0 2 0 0 1 0
144 ซับถาวรพัฒนา 6 1 0 2 1 0 0 0 0 1 0
145 บ้านโคกไค 8 1 0 1 4 0 0 1 0 1 0
146 บ้านยางเกี่ยวแฝก 26 1 0 17 4 0 1 0 0 1 0
147 บ้านซับหมี 13 1 0 5 5 0 0 0 0 1 0
148 บ้านห้วยเกตุ 11 1 0 4 1 0 3 0 0 1 0
149 บ้านยางเตี้ยโคกรัง สาขาบ้านหนองหินสามัคคี 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
150 อนุบาลเทพสถิต 39 1 0 22 12 1 0 1 0 1 0
151 บ้านดงลาน 9 1 0 3 2 0 1 0 0 1 0
152 บ้านช่องสำราญ 7 1 0 2 1 0 0 0 0 1 0
153 บ้านซับไทร 6 1 0 1 2 0 0 0 0 1 0
154 บ้านยางเตี้ยโคกรัง 16 1 0 6 5 0 2 0 0 1 0
155 บ้านประดู่งาม 7 1 0 2 2 0 1 0 0 1 0
156 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 25 1 1 14 5 3 0 0 0 1 0
157 บ้านหนองจะบก 8 1 0 3 1 0 0 0 0 1 0
158 บ้านโนนมะกอกงาม 10 1 0 4 1 1 0 1 0 1 0
159 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 24 1 0 13 4 0 3 0 0 1 0
160 บ้านวังคมคาย 9 1 0 2 4 0 1 0 0 1 0
161 ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล 21 1 0 8 8 0 3 0 0 1 0
162 บ้านหนองดินดำ 14 1 0 9 0 1 0 0 0 1 0
163 บ้านขี้เหล็ก 16 1 0 10 4 0 0 0 0 1 0
164 บ้านหนองขาม 12 1 0 4 1 2 1 1 0 1 0
165 บ้านหนองแขม 9 1 0 6 0 0 0 1 0 0 0
166 บ้านโกรกกุลา 9 0 0 6 0 0 0 1 0 1 0
167 บ้านสามหลักพัฒนา 5 1 0 2 1 0 0 0 0 1 0
168 ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 13 1 0 5 5 0 0 0 0 1 0
169 บุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี 15 1 0 9 1 1 0 1 0 1 0
170 รังงามวิทยา 15 1 0 9 0 0 0 0 0 1 0
171 บ้านหนองตอ 8 1 0 3 1 0 1 0 0 1 0
172 ดอนเปล้าศึกษา 6 1 0 0 1 0 2 0 0 1 0
173 บ้านโสกคร้อ 6 1 0 1 2 0 0 1 0 1 0
174 บ้านหนองผักชี 14 1 0 5 4 0 1 1 0 1 0
175 บ้านบะเสียว 4 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0
176 บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) 30 1 0 23 3 1 0 0 0 1 0
177 ซับใหญ่วิทยาคม 49 1 1 21 19 0 5 0 0 1 0
178 บ้านซับเจริญสุข 8 1 0 4 0 0 0 1 0 1 0
179 บ้านวังพง 8 1 0 1 2 0 1 1 0 1 0
180 บ้านบุฉนวน 16 1 0 12 2 0 0 0 0 1 0
181 บ้านโนนสะอาด 5 1 0 2 0 0 0 1 0 1 0
182 บ้านตลุกคูณพัฒนา 11 1 0 5 1 1 1 1 0 1 0
183 บ้านเขื่อนลั่น 10 1 0 1 4 0 1 0 0 2 0
184 บ้านหนองนกเขียน 6 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0
185 บ้านซับใหม่ 19 1 0 8 6 2 0 0 0 0 0
186 บ้านวังกุง 8 1 0 4 0 0 1 0 0 1 0
187 บ้านท่ากูบ 22 1 0 10 5 1 3 0 0 2 0
188 บ้านโป่งเกต 8 1 0 2 1 0 0 0 0 2 0
189 บ้านวังขอนสัก 9 1 0 5 0 0 2 0 0 1 0