ผู้บริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 3

นายนิวัฒน์ แก้วเพชร
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3

นายสุวัฒน์ ซื่อสัตย์
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3

นายธิติวุฒิ นาคุณทรง
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3

นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3
เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
ดาวน์โหลดเอกสาร
ดาวน์โหลดเอกสาร
คู่มือ/แบบประเมินประกันคุณภาพภายใน
สถิติผู้เยี่ยมชม
counter
วันนี้
331
เมื่อวานนี้
370
เดือนนี้
1,393
เดือนที่แล้ว
10,068
ปีนี้
21,758
since
1 กุมภาพันธ์ 2562
IP Address ของคุณคือ 3.239.33.139
จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น 2272 คน
ที่ โรงเรียน จำนวนบุคลากร ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ครู ครูผู้ช่วย พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน) ลูกจ้างชั่วคราว (อื่นๆ) ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 10 1 0 5 2 0 0 1 0 1 0
3 บ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์) 6 1 0 3 0 0 0 0 0 1 0
4 บ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) 11 1 0 6 0 1 0 0 0 1 0
5 บ้านร่วมมิตร 4 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0
6 บ้านท่าแตง 7 1 0 2 1 0 1 0 0 1 0
7 บ้านเดื่อ 9 1 0 5 0 1 0 0 0 1 0
8 บ้านสำโรงโคก 7 1 0 3 1 1 0 0 0 1 0
9 จัตุรัสวิทยานุกูล 56 1 2 41 2 0 5 2 0 1 0
10 บ้านมะเกลือโนนทอง 19 1 0 12 2 1 1 0 0 1 0
11 บ้านหลุบงิ้ว 7 1 0 3 0 0 0 1 0 1 0
12 บ้านสระสี่เหลี่ยม 10 1 0 2 4 0 0 1 0 1 0
13 บ้านทุ่งสว่างวัฒนา 7 1 0 3 1 0 0 0 0 1 0
14 บ้านขามราษฎร์นุกูล 8 0 0 2 2 0 2 0 0 1 0
15 บ้านโนนคร้อ 12 1 0 6 2 1 0 0 0 1 0
16 บ้านใหม่นาดี 6 1 0 3 0 0 0 0 0 1 0
17 บ้านนา 3 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0
18 บ้านหนองลูกช้าง 5 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1
19 บ้านงิ้ว 17 1 0 11 2 1 0 0 0 1 0
20 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 22 1 0 14 0 1 2 0 0 1 0
21 บ้านห้วยยาง 9 1 0 2 1 0 3 1 0 1 0
22 บ้านหนองหญ้าข้าวนก 11 1 0 4 1 1 2 1 0 1 0
23 บ้านดอนละนาม 4 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0
24 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 22 1 0 13 4 1 0 0 0 1 0
25 กันกงบ้านลี่สามัคคี 5 1 0 0 2 1 0 0 0 1 0
26 บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์) 8 1 0 4 1 1 0 0 0 0 0
27 บ้านส้มป่อย 20 1 0 10 5 0 1 0 0 1 0
28 บ้านโนนเชือก 26 1 0 15 3 2 2 0 0 1 0
29 บ้านหนองม่วง 14 1 0 12 0 0 0 0 0 1 0
30 บ้านห้วยบง 6 1 0 0 2 0 1 1 0 1 0
31 บ้านห้วย 4 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0
32 บ้านหนองโดน 5 1 0 3 0 0 0 0 0 1 0
33 บ้านยางเครือ 4 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0
34 บ้านร้านหญ้า 10 1 0 4 1 0 2 0 0 1 0
35 บ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง) 4 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0
36 บ้านโนนฝาย 5 0 0 2 1 0 0 1 0 1 0
37 ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) 20 1 0 17 0 0 0 1 0 1 0
38 บ้านหนองลุมพุก 19 1 0 11 4 1 1 0 0 1 0
39 บ้านโสกรวกหนองซึก 7 1 0 2 2 0 0 1 0 1 0
40 บ้านหนองโสน 9 1 0 3 2 0 0 0 0 1 0
41 บ้านทามจาน 7 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0
42 ชุมชนบัวบานสามัคคี 25 1 1 17 2 0 1 0 0 1 0
43 บ้านโคกโต่งโต้น 19 1 0 13 1 1 1 0 0 1 0
44 บ้านหนองบัวใหญ่ 18 1 0 8 5 0 0 1 0 1 0
45 บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) 5 1 0 2 1 0 0 0 0 1 0
46 บ้านหนองไผ่ล้อม 11 1 0 4 1 1 2 0 0 1 0
47 บ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง) 6 0 0 3 1 0 0 0 0 1 0
48 บ้านเกาะมะนาว 21 1 0 10 5 1 1 0 0 1 0
49 จอมแก้ววิทยา 7 1 0 4 1 0 0 0 0 1 0
50 โคกเพชรวิทยาคาร 17 1 0 6 8 0 0 1 0 1 0
51 โคกสำราญราษฎร์อำนวย 5 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0
52 บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) 11 1 0 6 0 0 0 1 0 1 0
53 บ้านซับยาง 7 1 0 0 3 0 0 0 0 1 0
54 บ้านหนองตะครอง 8 1 0 3 1 0 1 0 0 1 0
55 ปากจาบวิทยา 20 1 0 10 5 1 1 0 0 1 0
56 บ้านโคกสะอาด 6 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0
57 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 10 1 0 4 0 0 1 1 0 1 0
58 บ้านโปร่งมีชัย 4 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0
59 บ้านกุดตาลาด 4 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0
60 โคกเริงรมย์ศิลปาคาร 16 1 0 9 5 0 0 0 0 1 0
61 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) 13 1 0 9 0 0 0 0 0 2 0
62 บ้านหนองตะไก้ 18 1 0 8 8 0 0 0 0 1 0
63 ชุมชนชวนวิทยา 25 1 0 18 3 0 0 0 0 1 0
64 บ้านเสลาประชารัฐ 7 1 0 3 1 0 0 1 0 1 0
65 หินตั้งพิทยากร 6 1 0 3 0 0 1 0 0 1 0
66 บ้านห้วยทราย 14 1 0 6 2 3 0 0 0 1 0
67 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 11 1 0 4 5 0 0 0 0 1 0
68 บ้านตาล 14 1 0 6 3 1 0 1 0 1 0
69 วังกะอาม 4 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0
70 บ้านหนองอีหล่อ 5 1 0 1 2 0 0 0 0 1 0
71 บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) 8 1 0 5 0 0 0 0 0 1 0
72 บ้านกลอยสามัคคี 7 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0
73 หนองกกสามัคคี 7 1 0 3 0 1 0 0 0 1 0
74 ชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) 29 1 1 16 4 1 0 1 0 1 0
75 ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 19 1 0 13 1 1 0 0 0 1 0
76 บ้านหนองผักแว่น 5 1 0 2 1 0 0 0 0 1 0
77 บ้านทองคำพิงวิทยา 4 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0
78 บ้านโคกแฝกดอนทะยิง 5 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0
79 หัวสระวิทยา 19 1 0 7 7 0 2 1 0 1 0
80 เขาดินพิทยารักษ์ 10 1 0 4 1 0 1 1 0 1 0
81 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 9 1 0 4 1 0 2 0 0 1 0
82 บ้านหนองดง 7 0 0 1 2 0 1 0 0 1 0
83 หนองประดู่วิทยา 8 0 0 4 1 0 2 0 0 1 0
84 บ้านโคกแสว 6 1 0 2 1 0 0 1 0 1 0
85 บ้านละหานค่าย 8 1 0 2 2 1 1 0 0 1 0
86 บ้านตะลอมไผ่ 10 1 0 4 2 1 1 0 0 1 0
87 บ้านหนองจาน 6 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0
88 บ้านโคกสะอาด 17 1 0 10 4 0 0 0 0 1 0
89 โป่งขุนเพชร 19 1 0 12 2 3 0 0 0 1 0
90 บ้านดอนกอก 9 1 0 2 4 0 0 1 0 1 0
91 บ้านวังตะเฆ่ 27 1 1 17 7 0 0 0 0 1 0
92 บ้านวังกะทะ 24 1 0 8 10 1 1 0 0 2 0
93 บ้านหัวสะพาน 12 1 0 7 1 0 1 0 0 1 0
94 บ้านวังอ้ายจีด 19 1 0 11 3 1 0 1 0 1 0
95 บ้านสำนักตูมกา 16 1 0 8 5 1 0 0 0 1 0
96 บ้านท่าโป่ง 48 1 2 25 12 3 3 0 0 1 0
97 บ้านท่าโป่ง สาขาบ้านหลังสัน 3 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0
98 บ้านวังกะทะ สาขาบ้านวังอุดม 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
99 บ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง 3 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0
100 บ้านท่าศิลา 6 1 0 3 0 0 0 0 0 1 0
101 บ้านหนองตานา 14 1 0 4 5 0 1 1 0 1 0
102 บ้านโสกปลาดุก 18 1 0 8 7 1 0 0 0 0 0
103 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 9 1 0 5 0 0 2 0 0 1 0
104 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 15 1 0 7 2 0 3 0 0 1 0
105 บ้านหัวหนอง 6 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0
106 บ้านปากค่ายช่องแมว 6 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1
107 บ้านหนองโจด 13 1 0 6 4 0 0 1 0 1 0
108 ชุมชนบ้านห้วยแย้ 26 1 1 13 6 1 1 1 0 1 0
109 บ้านหนองกองแก้ว 6 1 0 2 2 0 0 0 0 1 0
110 บ้านห้วยยางดี 7 1 0 1 3 1 0 0 0 0 0
111 บ้านห้วยไฮ 3 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0
112 บ้านแจ้งใหญ่ 7 0 0 4 1 0 0 0 0 1 0
113 บ้านใหม่สามัคคี 5 1 0 2 0 0 0 1 0 1 0
114 บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาโคกอนุ 3 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0
115 บ้านน้ำลาด 12 1 0 5 3 1 0 0 0 1 0
116 บ้านนาประชาสัมพันธ์ 22 1 1 12 5 1 0 1 0 0 0
117 บ้านวังตาท้าว 19 1 0 11 4 1 0 0 0 1 0
118 บ้านเสลี่ยงทอง 8 1 0 5 1 0 0 0 0 1 0
119 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ 12 1 0 7 3 0 0 0 0 1 0
120 บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาห้วยน้อย 3 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0
121 หินฝนวิทยาคม 18 1 0 8 6 1 0 0 0 1 0
122 บ้านโคกสะอาด 8 1 0 4 1 0 1 0 0 1 0
123 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20 (สวนป่าเทพสถิต) 8 1 0 1 2 1 1 0 0 1 0
124 บ้านวังอ้ายคง 18 1 0 7 9 0 0 0 0 1 0
125 วังใหม่พัฒนา 18 0 0 10 3 2 0 0 0 1 1
126 บ้านวังตาเทพ 8 0 0 5 1 1 0 0 0 1 0
127 วังโพธิ์สว่างศิลป์ 5 1 0 0 3 0 0 0 0 1 0
128 บ้านไร่พัฒนา 30 1 1 15 8 0 1 0 0 1 0
129 บ้านโคกกระเบื้องไห 8 1 0 3 2 0 0 0 0 1 0
130 บ้านหนองใหญ่ 11 1 0 6 0 0 1 0 0 1 0
131 บ้านโนนสำราญ 8 1 0 3 2 0 0 0 0 1 0
132 บ้านโนนสวรรค์ 8 1 0 0 4 1 0 0 0 1 0
133 บ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์ 5 1 0 2 1 0 0 0 0 1 0
134 บ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน 6 0 0 1 3 1 0 0 0 1 0
135 บ้านสะพานหิน 19 1 0 10 4 1 1 0 0 1 0
136 บ้านโป่งนกพิทยา 17 1 0 10 3 1 1 0 0 1 0
137 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 17 1 0 9 5 1 0 0 0 1 0
138 บ้านสะพานยาว 20 1 0 13 3 1 0 1 0 1 0
139 บ้านศิลาทอง 19 1 0 12 2 1 0 0 0 1 0
140 บ้านบุ่งเวียนวิทยา 8 0 0 3 2 1 1 0 0 1 0
141 บ้านไทรงาม 9 1 0 2 3 0 0 0 0 1 0
142 ซับมงคลวิทยา 20 1 0 14 2 1 0 0 0 1 0
143 บ้านวังมน 10 0 0 1 5 0 2 0 0 1 0
144 ซับถาวรพัฒนา 5 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0
145 บ้านโคกไค 8 1 0 1 4 0 0 1 0 1 0
146 บ้านยางเกี่ยวแฝก 27 1 1 16 5 0 0 0 0 1 0
147 บ้านซับหมี 12 1 0 6 3 0 0 0 0 1 0
148 บ้านห้วยเกตุ 10 1 0 4 2 0 1 0 0 1 0
149 บ้านยางเตี้ยโคกรัง สาขาบ้านหนองหินสามัคคี 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
150 อนุบาลเทพสถิต 43 1 2 30 4 1 2 1 0 1 0
151 บ้านดงลาน 7 1 0 2 2 0 0 0 0 1 0
152 บ้านช่องสำราญ 6 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1
153 บ้านซับไทร 5 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0
154 บ้านยางเตี้ยโคกรัง 16 1 0 8 3 0 2 0 0 1 0
155 บ้านประดู่งาม 7 1 0 2 2 0 1 0 0 1 0
156 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 27 1 1 15 6 3 0 0 0 1 0
157 บ้านหนองจะบก 9 1 0 3 1 1 0 0 0 1 0
158 บ้านโนนมะกอกงาม 10 1 0 4 1 1 0 1 0 1 0
159 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 25 1 1 14 3 0 3 0 0 1 0
160 บ้านวังคมคาย 11 1 0 2 6 0 1 0 0 1 0
161 ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล 19 1 0 7 8 0 2 0 0 1 0
162 บ้านหนองดินดำ 15 1 0 9 0 2 0 0 0 1 0
163 บ้านขี้เหล็ก 16 1 0 12 2 0 0 0 0 1 0
164 บ้านหนองขาม 12 1 0 4 1 2 1 1 0 1 0
165 บ้านหนองแขม 5 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
166 บ้านโกรกกุลา 9 1 0 6 0 0 0 1 0 1 0
167 บ้านสามหลักพัฒนา 6 1 0 2 2 0 0 0 0 1 0
168 ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 13 1 0 5 5 0 0 0 0 1 0
169 บุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี 15 1 0 9 1 1 0 1 0 1 0
170 รังงามวิทยา 12 1 0 7 0 0 0 0 0 1 0
171 บ้านหนองตอ 8 1 0 3 1 0 1 0 0 1 0
172 ดอนเปล้าศึกษา 6 0 0 0 1 0 2 0 0 1 1
173 บ้านโสกคร้อ 6 1 0 1 2 0 0 1 0 1 0
174 บ้านหนองผักชี 14 1 0 5 4 0 1 1 0 1 0
175 บ้านบะเสียว 5 1 0 2 1 0 0 0 0 1 0
176 บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) 37 1 1 24 4 1 0 1 0 1 0
177 ซับใหญ่วิทยาคม 51 1 2 20 21 0 5 0 0 1 0
178 บ้านซับเจริญสุข 9 1 0 4 1 0 0 1 0 1 0
179 บ้านวังพง 8 1 0 1 2 0 1 1 0 1 0
180 บ้านบุฉนวน 17 1 0 12 4 0 0 0 0 0 0
181 บ้านโนนสะอาด 4 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0
182 บ้านตลุกคูณพัฒนา 13 1 0 5 3 1 1 1 0 1 0
183 บ้านเขื่อนลั่น 9 1 0 2 4 0 0 0 0 1 0
184 บ้านหนองนกเขียน 5 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1
185 บ้านซับใหม่ 22 1 0 8 9 1 0 0 0 1 0
186 บ้านวังกุง 5 0 0 2 1 0 2 0 0 0 0
187 บ้านท่ากูบ 21 1 0 11 5 1 2 0 0 1 0
188 บ้านโป่งเกต 6 1 0 2 1 0 0 0 0 1 0
189 บ้านวังขอนสัก 9 1 0 5 0 0 2 0 0 1 0