ผู้บริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 3

นายนิวัฒน์ แก้วเพชร
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3

นายสุวัฒน์ ซื่อสัตย์
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3

นายธิติวุฒิ นาคุณทรง
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3

นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3
เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
ดาวน์โหลดเอกสาร
ดาวน์โหลดเอกสาร
คู่มือ/แบบประเมินประกันคุณภาพภายใน
สถิติผู้เยี่ยมชม
counter
วันนี้
346
เมื่อวานนี้
191
เดือนนี้
4,889
เดือนที่แล้ว
9,795
ปีนี้
84,261
since
1 กุมภาพันธ์ 2562
IP Address ของคุณคือ 3.226.248.180
กิจกรรมของโรงเรียน
กิจกรรมของโรงเรียน
กิจกรรมจิตอาสา จากนักเรียนโรงเรียนเทพสถิตวิทยา [21 กันยายน 2563 : อ่าน 8]
คุณครูทรงเกียรติ ร่วมงาน "เกษียณสุขเกษมศรี" [20 กันยายน 2563 : อ่าน 14]
โครงการพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือในสถานศึกษา (อบรมทบทวนผู้บังคับบัญชาลูกเสือ) [20 กันยายน 2563 : อ่าน 17]
ประเมินโรงเรียนปลอดขยะ [19 กันยายน 2563 : อ่าน 16]
กีฬาภายใน [18 กันยายน 2563 : อ่าน 16]
คุรุมุทิตา วันอำลาที่าคภูมิ ปี 2563 [18 กันยายน 2563 : อ่าน 19]
การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) [18 กันยายน 2563 : อ่าน 13]
งานเกษียณ คุณครูทรงเกียรติ ทองไพรวรรณ [17 กันยายน 2563 : อ่าน 21]
ประเมินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ [16 กันยายน 2563 : อ่าน 12]
ประเมินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) [15 กันยายน 2563 : อ่าน 30]
โรงเรียนบ้านวังกะทะ ร่วมกับชาวบ้านปลูกหญ้าแฝก [15 กันยายน 2563 : อ่าน 27]
ศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ [14 กันยายน 2563 : อ่าน 38]
รับมอบตู้หนังสือในบ้านเด็ก [14 กันยายน 2563 : อ่าน 26]
คณะนักศึกษาปริญญาโท ม.ราชภัฏชัยภูมิ ศึกษาการบริหารจัดการโรงเรียน [13 กันยายน 2563 : อ่าน 45]
แข่งขันกีฬาสร้างความสัมพันธ์พัฒนาชุมชน [12 กันยายน 2563 : อ่าน 28]
ต่อเติมรั้วอาคารอนุบาลและเตาเผาขยะ [12 กันยายน 2563 : อ่าน 21]
พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ [12 กันยายน 2563 : อ่าน 19]
ขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดี [11 กันยายน 2563 : อ่าน 71]
กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้พยาธิใบไม้ในตับ [11 กันยายน 2563 : อ่าน 22]
รับรางวัลโครงการโรงเรียนสุจริต [11 กันยายน 2563 : อ่าน 20]
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามแนวทางประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ [11 กันยายน 2563 : อ่าน 18]
กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ [11 กันยายน 2563 : อ่าน 16]
กิจกรรมประกาศปฏิญญาโรงเรียนสุจริต [11 กันยายน 2563 : อ่าน 21]
แข่งขันกิจกรรมวันภาษาไทยรอบชิงชนะเลิศ [11 กันยายน 2563 : อ่าน 14]
ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่ คุณครูสุวรรณภูมิ ศรีบุญ (ครูแก่น) วิชาเอกภาษาไทย สู่รั่วโรงเรียนบ้านท่าแตง [09 กันยายน 2563 : อ่าน 77]
ศึกษา ดูงาน และกิจกรรมของโรงเรียน [08 กันยายน 2563 : อ่าน 42]
โครงการอบรม คุณธรรม จริยธรรม “ เด็กดี ศรีหนองแวง ” 2563 [08 กันยายน 2563 : อ่าน 31]
การประชุมใหญ่ครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 เครือข่ายโรงเรียนห้วยยายจิ๋ว [08 กันยายน 2563 : อ่าน 39]
เครือข่ายโรงเรียนห้วยยายจิ๋ว ได้จัดการประชุมใหญ่ครูบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว [05 กันยายน 2563 : อ่าน 56]
โรงเรียนชุมชนชวนวิทยาได้เข้าร่วมกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ สพป.ชย.3 และมอบเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค [03 กันยายน 2563 : อ่าน 45]
โรงเรียนบ้านเดื่อมอบทุนเสมอภาคเพื่อการศึกษา [03 กันยายน 2563 : อ่าน 41]
การเยี่ยมชมแปลงเกษตร ปลอดสารพิษ ของกลุ่มแม่บ้านตำบลห้วยเเย้ [03 กันยายน 2563 : อ่าน 33]
การศึกษาดูงานโครงการพัฒนาผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่นที่ 2 [03 กันยายน 2563 : อ่าน 35]
โรงเรียนบ้านเดื่อ ทำบันทึกความร่วมมือ เพื่อดำเนินการตามนโยบาย ปี2563 ปีทองของการอ่าน [02 กันยายน 2563 : อ่าน 41]
โรงเรียนบ้านเดื่อ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันแม่แห่งชาติ [02 กันยายน 2563 : อ่าน 38]
ผู้อำนวยการ ดร.ไพโรจน์ เคนวิเศษ นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าโป่ง จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ [02 กันยายน 2563 : อ่าน 30]
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ มุ่งสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใส [02 กันยายน 2563 : อ่าน 40]
อบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ [02 กันยายน 2563 : อ่าน 33]
ผอ.โรงเรียนบ้านปะโคตะกอฯ ร่วมโครงการ "การพัฒนาผู้อำนวยการสถานศึกษาสู่สัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่" [01 กันยายน 2563 : อ่าน 21]
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนบ้านเดื่อ [31 สิงหาคม 2563 : อ่าน 29]
รับรางวัลความสำเร็จ กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โรงเรียนสุจริต) [27 สิงหาคม 2563 : อ่าน 54]
สภานักเรียนโรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) ประกาศเจตนารมณ์เลิกใช้ถุงพลาสติก [27 สิงหาคม 2563 : อ่าน 67]
โรงเรียนบ้านวังกะทะ จัดกีฬา วอลเลย์บอล วังกะทะ ลีก คัพ [27 สิงหาคม 2563 : อ่าน 44]
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านสามหลักพัฒนา ปี ๒๕๖๓ [25 สิงหาคม 2563 : อ่าน 45]
โรงเรียนชุมชนชวนวิทยาเข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอลต้านยาเสพติดบ้านเพชรคัพ [25 สิงหาคม 2563 : อ่าน 48]
ป.ป.ช.สพฐ.น้อย โรงเรียนวังใหม่พัฒนา เข้าร่วมประกวดแข่งขันกิจกรรม ป.ป.ช.สพฐ.น้อย ในโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับเขตพื้นที่กา [24 สิงหาคม 2563 : อ่าน 74]
โรงเรียนบ้านประดู่งาม จัดทำปฏิญญาโรงเรียนสุจริต [24 สิงหาคม 2563 : อ่าน 37]
โรงเรียนบ้านประดู่งาม จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "ปี2563 ปีทองของการอ่าน" [24 สิงหาคม 2563 : อ่าน 37]
การประเมิน นิเทศ และติดตาม โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล [24 สิงหาคม 2563 : อ่าน 55]
กิจกรรม สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 [22 สิงหาคม 2563 : อ่าน 46]
การอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาสุขอนามัยเพื่อห่างไกล จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [22 สิงหาคม 2563 : อ่าน 39]
วันวิทยาศาสตร์ 2563 [21 สิงหาคม 2563 : อ่าน 41]
โรงเรียนบ้านหัวสะพาน พานักเรียนไปทัศนศึกษา ณ อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม [21 สิงหาคม 2563 : อ่าน 38]
โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล [21 สิงหาคม 2563 : อ่าน 38]
โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล [20 สิงหาคม 2563 : อ่าน 42]
รายงานผลโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา “โรงเรียนมันสำปะหลัง” โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) [20 สิงหาคม 2563 : อ่าน 47]
โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)รับการประเมินโรงเรียนคุณภาพ ประจำตำบล [19 สิงหาคม 2563 : อ่าน 53]
โรงเรียนบ้านละหานค่าย กิจกรรมภายในโรงเรียนประจำเดือนสิงหาคม 2563 [19 สิงหาคม 2563 : อ่าน 41]
กิจกรรม "ทำ face shield" [18 สิงหาคม 2563 : อ่าน 38]
จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ [18 สิงหาคม 2563 : อ่าน 47]
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โรงเรียนหัวสระวิทยา [18 สิงหาคม 2563 : อ่าน 41]
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ [18 สิงหาคม 2563 : อ่าน 37]
โรงเรียนบ้านสามหลักพัฒนาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเด็กและเยาวชน ด้านการสร้างสุขภาพการป้องกันโรค (อสม.จิ๋ว) [18 สิงหาคม 2563 : อ่าน 34]
โรงเรียนบ้านสามหลักพัฒนาจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2563 [18 สิงหาคม 2563 : อ่าน 34]
ท่านธิติวุฒิ นาคุณทรง เข้าตรวจเยี่ยมแนะนำคณะครู โรงเรียนบ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) [17 สิงหาคม 2563 : อ่าน 37]
การเลือกตั้งประธานนักเรียน โรงเรียนบ้านโสกรวกหนองซึก [16 สิงหาคม 2563 : อ่าน 73]
พิธีไหว้ครู โรงเรียนบ้านโสกรวกหนองซึก [16 สิงหาคม 2563 : อ่าน 37]
เสลาฯ สานพลังป้องกันภัย ห่างไกลไข้เลือดออก [15 สิงหาคม 2563 : อ่าน 46]
การประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย [14 สิงหาคม 2563 : อ่าน 39]
โรงเรียนบ้านหนองจะบก จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2563 [14 สิงหาคม 2563 : อ่าน 25]
โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2563 [14 สิงหาคม 2563 : อ่าน 39]
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติโรงเรียนบ้านวังพง [14 สิงหาคม 2563 : อ่าน 32]
โรงเรียนบ้านประดู่งาม ประชุมทางไกล การสื่อสารสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา [14 สิงหาคม 2563 : อ่าน 55]
โรงเรียนบ้านประดู่งาม จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ [13 สิงหาคม 2563 : อ่าน 37]
โรงเรียนบ้านประดู่งาม จัดกิจกรรมวันภาษาไทย ปีการศึกษา 2563 [13 สิงหาคม 2563 : อ่าน 30]
เสลาฯ ร้อยหัวใจถวายแม่ [13 สิงหาคม 2563 : อ่าน 48]
วันแม่แห่งชาติ [12 สิงหาคม 2563 : อ่าน 35]
วันแม่แห่งชาติ [12 สิงหาคม 2563 : อ่าน 38]
โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ (ประชาสามัคคี) จัดกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ [12 สิงหาคม 2563 : อ่าน 41]
รร.บ้านหัวสะพาน จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2563 [12 สิงหาคม 2563 : อ่าน 41]
12 สิงหาคม 2563 คณะครู นักเรียนโรงเรียนวังใหม่พัฒนา ร่วมโครงการปลูกป่าประชารัฐเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 [12 สิงหาคม 2563 : อ่าน 28]
โรงเรียนบ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2563 [12 สิงหาคม 2563 : อ่าน 32]
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต)ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 [12 สิงหาคม 2563 : อ่าน 26]
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563 [12 สิงหาคม 2563 : อ่าน 26]
โรงเรียนหัวสระวิทยา จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ [11 สิงหาคม 2563 : อ่าน 36]
โรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องไห จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 [11 สิงหาคม 2563 : อ่าน 57]
โรงเรียนวังใหม่พัฒนา จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2563 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า [11 สิงหาคม 2563 : อ่าน 38]
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน [11 สิงหาคม 2563 : อ่าน 45]
กิจกรรมวันแม่ประจำปี2563 [11 สิงหาคม 2563 : อ่าน 34]
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง [11 สิงหาคม 2563 : อ่าน 28]
ประเมินผลสัมฤทธิ์ผอ.โรงเรียน [11 สิงหาคม 2563 : อ่าน 20]
ดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง [11 สิงหาคม 2563 : อ่าน 32]
โรงเรียนบ้านห้วยทรายสอบการอ่านและการเขียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 [11 สิงหาคม 2563 : อ่าน 34]
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ [11 สิงหาคม 2563 : อ่าน 27]
อ่านเพื่อแม่ 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ [11 สิงหาคม 2563 : อ่าน 27]
ปี 2563 ปีทองของการอ่าน [10 สิงหาคม 2563 : อ่าน 51]
ร.ร.บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) มีกิจกรรมดีๆ ของร.ร.มาเล่า [09 สิงหาคม 2563 : อ่าน 46]
การนิเทศติดตามการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา [09 สิงหาคม 2563 : อ่าน 51]
สู่การเป็นศิษย์ [08 สิงหาคม 2563 : อ่าน 115]
กิจกรรมรักการแปรงฟัน [06 สิงหาคม 2563 : อ่าน 59]
รับมอบทุนการศึกษา จากกองทุนถวายช้างแด่เจ้าพ่อพระยาแล ประจำปี 2563 [06 สิงหาคม 2563 : อ่าน 47]
"การนิเทศ ติดตาม การปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา" [05 สิงหาคม 2563 : อ่าน 68]
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “ปี ๒๕๖๓ ปีทองของการอ่าน” [05 สิงหาคม 2563 : อ่าน 64]
โรงเรียนบ้านประดู่งาม ต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมการปฎิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา [05 สิงหาคม 2563 : อ่าน 56]
กิจกรรมพัฒนาโรงเรียน [05 สิงหาคม 2563 : อ่าน 48]
กิจกรรมนิเทศการจัดการเรียนการสอน [05 สิงหาคม 2563 : อ่าน 44]
กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมประชาธิปไตย [05 สิงหาคม 2563 : อ่าน 47]
กิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2563 [05 สิงหาคม 2563 : อ่าน 40]
ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ [03 สิงหาคม 2563 : อ่าน 89]
งานสมโภชพระประธาน [03 สิงหาคม 2563 : อ่าน 46]
คณะกรรมการนิเทศติดตามการทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) [31 กรกฎาคม 2563 : อ่าน 66]
จิตอาสา ร่วมกันทำความสะอาดห้องเรียนและบริเวณโรงเรียน พร้อมทั้งพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ [31 กรกฎาคม 2563 : อ่าน 50]
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "ปี 2563 ปีทองของการอ่าน" [31 กรกฎาคม 2563 : อ่าน 58]
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) ได้บันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างผู้อำนวยการกับคณะครู และได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ พ.ศ. 2563 [31 กรกฎาคม 2563 : อ่าน 57]
โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว [30 กรกฎาคม 2563 : อ่าน 55]
มอบทุนการศึกษาโดยแฟนคลับ "คุณเป๊ก ผลิตโชค" [30 กรกฎาคม 2563 : อ่าน 75]
โรงเรียนบ้านประดู่งาม จัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ [30 กรกฎาคม 2563 : อ่าน 47]
โรงเรียนบ้านประดู่งาม จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 [30 กรกฎาคม 2563 : อ่าน 44]
โรงเรียนบ้านหนองจะบก จัดพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2563 [30 กรกฎาคม 2563 : อ่าน 50]
โรงเรียนบ้านละหานค่าย กิจกรรมภายในโรงเรียน ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 [30 กรกฎาคม 2563 : อ่าน 53]
ดำเนินการจัดกิจกรรม ลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา [29 กรกฎาคม 2563 : อ่าน 46]
พิธีไหว้ครูบ้านไร่พัฒนา ปีการศึกษา 2563 [29 กรกฎาคม 2563 : อ่าน 52]
โรงเรียนบ้านไร่พัฒนาจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล 68 พรรษา [29 กรกฎาคม 2563 : อ่าน 42]
โรงเรียนหินฝนวิทยาคมร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว [29 กรกฎาคม 2563 : อ่าน 45]
ร.ร.บ้านไร่พัฒนา ร่วมเดินรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก [29 กรกฎาคม 2563 : อ่าน 38]
ประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย [27 กรกฎาคม 2563 : อ่าน 56]
กิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคล [26 กรกฎาคม 2563 : อ่าน 54]
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 [26 กรกฎาคม 2563 : อ่าน 77]
นิเทศการติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ [26 กรกฎาคม 2563 : อ่าน 48]
โรงเรียนบ้านเดื่อจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล ร10 [26 กรกฎาคม 2563 : อ่าน 90]
โรงเรียนบ้านปะโคตะกอฯ จัด "กิจรรมสวดมนต์ประจำสัปดาห์" [25 กรกฎาคม 2563 : อ่าน 266]
โรงเรียนบ้านเดื่อจัดกิจกรรมไหว้ครู [25 กรกฎาคม 2563 : อ่าน 68]
ร่วมแสดงความยินดี [25 กรกฎาคม 2563 : อ่าน 110]
พิธีไหว้ครู [24 กรกฎาคม 2563 : อ่าน 52]
"เสลาฯปลูกฝังค่านิยมประชาธิปไตยให้ลูกๆเยาวชน" [24 กรกฎาคม 2563 : อ่าน 52]
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋วจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา2563 [24 กรกฎาคม 2563 : อ่าน 72]
โรงเรียนวังใหม่พัฒนา จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563 และทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา เนื่องในโอกาสการก่อตั้งโรงเรียนวังใหม่พัฒนาครบ 44 ปี [24 กรกฎาคม 2563 : อ่าน 52]
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋วจัดกิจกรรมใหว้ครู ประจำปีการศึกษา2563 [24 กรกฎาคม 2563 : อ่าน 58]
การจัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียนและการเลือกคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนบ้านสามหลักพัฒนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ [24 กรกฎาคม 2563 : อ่าน 41]
การจัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียนและการเลือกคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนบ้านสามหลักพัฒนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ [24 กรกฎาคม 2563 : อ่าน 38]
พิธีไหว้ครู โรงเรียนบ้านสามหลักพัฒนา [24 กรกฎาคม 2563 : อ่าน 48]
พิธีไหว้ครู โรงเรียนวังกะอาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ [24 กรกฎาคม 2563 : อ่าน 50]
พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ [23 กรกฎาคม 2563 : อ่าน 50]
พิธีไหว้ครู ณ โรงเรียนบ้านหัวสะพาน [23 กรกฎาคม 2563 : อ่าน 43]
"(New Normal) ปาเจรา บูชาครู เสลาฯจัดกิจกรรมบูชาพระคุณครู [23 กรกฎาคม 2563 : อ่าน 48]
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) ได้จัดกิจกรรมการลงนามถวายพระพรชัยมงคล หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมพิธีไหว้ครูและเลือกตั้งประธานนักเรียน [23 กรกฎาคม 2563 : อ่าน 42]
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) ได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนพบผู้ปกครอง [23 กรกฎาคม 2563 : อ่าน 47]
โรงเรียนบ้านห้วยทรายจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2563 [23 กรกฎาคม 2563 : อ่าน 41]
โรงเรียนบ้านห้วยทรายจัดกิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2563 [23 กรกฎาคม 2563 : อ่าน 32]
ลูกเสือและเนตรนารีโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) ร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา [23 กรกฎาคม 2563 : อ่าน 39]
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่๒/๒๕๖๓ [21 กรกฎาคม 2563 : อ่าน 118]
ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมวันไหว้ครู และกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน [21 กรกฎาคม 2563 : อ่าน 142]
มอบรางวัลเรียนดี [20 กรกฎาคม 2563 : อ่าน 148]
โรงเรียนบ้านเดื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ [19 กรกฎาคม 2563 : อ่าน 75]
โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ ฯ จัด "กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓" [19 กรกฎาคม 2563 : อ่าน 60]
โรงเรียนบ้านเดื่อจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2563 [18 กรกฎาคม 2563 : อ่าน 88]
การจัดกิจกรรมบูรณาการจัดการเรียนรู้ในการดำเนินงานกำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี [17 กรกฎาคม 2563 : อ่าน 59]
โรงเรียนบ้านหนองจะบก ได้รับการนิเทศ จาก สพป.ชย.3 [17 กรกฎาคม 2563 : อ่าน 67]
กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 [17 กรกฎาคม 2563 : อ่าน 66]
กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 [17 กรกฎาคม 2563 : อ่าน 68]
ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง [17 กรกฎาคม 2563 : อ่าน 57]
D.A.R.E. [17 กรกฎาคม 2563 : อ่าน 81]
โรงเรียนบ้านประดู่งาม จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปี 2563 [17 กรกฎาคม 2563 : อ่าน 41]
โรงเรียนบ้านประดู่งาม จัดกิจกกรมไหว้ครู 2563 [17 กรกฎาคม 2563 : อ่าน 48]
นิเทศวามพร้อมเปิดภาคเรียน [16 กรกฎาคม 2563 : อ่าน 49]
พิธีไหว้ครู โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา ปีการศึกษา 2563 [16 กรกฎาคม 2563 : อ่าน 67]
โรงเรียนวังใหม่พัฒนา จัดให้มีการเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อส่งเสริมแนวทางความเป็นประชาธิปไตยในโรงเรียน [15 กรกฎาคม 2563 : อ่าน 53]
ร.ร.บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์)ได้รับการนิเทศ จาก สพป.ชย.3 [15 กรกฎาคม 2563 : อ่าน 50]
โรงเรียนวังกะอาม ดำเนินมาตรการป้องกันยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของไข้เลือดออก [15 กรกฎาคม 2563 : อ่าน 58]
โรงเรียนวังกะอาม รับการนิเทศความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 [15 กรกฎาคม 2563 : อ่าน 47]
ประชาธิปไตยเบ่งบาน เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 [15 กรกฎาคม 2563 : อ่าน 98]
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.ออกติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ [15 กรกฎาคม 2563 : อ่าน 55]
โรงเรียนวังใหม่พัฒนาจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 [14 กรกฎาคม 2563 : อ่าน 56]
"การ์ดไม่ตก"เสลาฯบูรณาการความร่วมมือร่วมกับชุมชน ปลอดเชื้อโควิด-19 [14 กรกฎาคม 2563 : อ่าน 68]
โรงเรียนบ้านเดื่อดำเนินมาตรการการป้องกันยุงลายโดยได้รับความอนุเคราะห์จาก อบต.กุดน้ำใส ฉีดพ่นยากำจัดยุงลาย [14 กรกฎาคม 2563 : อ่าน 71]
โรงเรียนบ้านเดื่อ รับการประเมินความพร้อมการเปิดเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2563 [12 กรกฎาคม 2563 : อ่าน 66]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [12 กรกฎาคม 2563 : อ่าน 65]
รวมแรง ผสานใจ [12 กรกฎาคม 2563 : อ่าน 140]
เลือกตั้งประธานนักเรียน 63 [11 กรกฎาคม 2563 : อ่าน 78]
การแข่งขันกีฬาฟุตซอล ชิงถ้วยเกียรติยศผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ [11 กรกฎาคม 2563 : อ่าน 67]
กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน [11 กรกฎาคม 2563 : อ่าน 94]
โรงเรียนวังใหม่พัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการที่ปรึกษา โรงเรียนวังใหม่พัฒนา เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษา และการดำเนินงาน กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีกา [10 กรกฎาคม 2563 : อ่าน 58]
"พิธีไหว้ครู ปะโคตะกอฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓" [10 กรกฎาคม 2563 : อ่าน 69]
ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 [10 กรกฎาคม 2563 : อ่าน 71]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ได้ออกมาปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ และติดตั้งเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม DLTV [09 กรกฎาคม 2563 : อ่าน 71]
โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยปลาและปลูกป่า เพื่อเป็นครัวธรรมชาติไว้ในชุมชน ณ พื้นที่แปลงเกษตรโรงเรียนร่วมกับวัดโคกหินตั้ง ในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา [09 กรกฎาคม 2563 : อ่าน 62]
ติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของ เรียนบ้านโสกรวกหนองซึก [09 กรกฎาคม 2563 : อ่าน 70]
โรงเรียนบ้านละหานค่าย กิจกรรมภายในโรงเรียนประจำเดือนกรกฎาคม 2563 [08 กรกฎาคม 2563 : อ่าน 89]
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน เตรียมความพร้อม ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ [07 กรกฎาคม 2563 : อ่าน 97]
วันเข้าพรรษาและวันอาสาฬบูชา [07 กรกฎาคม 2563 : อ่าน 71]
"โรงเรียนบ้านปะโคตะกอฯ ร่วมต้อนรับ ผอ.มานะ อยู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน" [06 กรกฎาคม 2563 : อ่าน 80]
โรงเรียนบ้านสามหลักพัฒนาร่วมกันจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และเนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปี ๒๕๖๓ [06 กรกฎาคม 2563 : อ่าน 67]
เปิดภาคเรียนที่ ๑ โรงเรียนบ้านสามหลักพัฒนา [06 กรกฎาคม 2563 : อ่าน 73]
โรงเรียนบ้านสามหลักพัฒนา ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 [06 กรกฎาคม 2563 : อ่าน 75]
โรงเรียนบ้านหนองแขมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา ในวันศุกร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ [04 กรกฎาคม 2563 : อ่าน 59]
หัวสะพาน ร่วมถวายเทียนพรรษา [04 กรกฎาคม 2563 : อ่าน 88]
โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 1/2563 [04 กรกฎาคม 2563 : อ่าน 71]
หัวสะพาน ร่วมใจกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย [04 กรกฎาคม 2563 : อ่าน 89]
ทำบุญแห่เทียน [04 กรกฎาคม 2563 : อ่าน 73]
Big Cleaning Day [04 กรกฎาคม 2563 : อ่าน 65]
หัวหน้าส่วนราชการอำเภอบำเหน็จณรงค์ มอบวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้โรงเรียนบ้านห้วยทราย [03 กรกฎาคม 2563 : อ่าน 66]
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 [03 กรกฎาคม 2563 : อ่าน 61]
โรงเรียนวังใหม่พัฒนา ร่วมกันทอดผ้าป่า ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา [03 กรกฎาคม 2563 : อ่าน 64]
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. โรงเรียนบ้านหนองแขม นำโดย นางกัณธิมา น้อยวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแขม ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ในการเปิดภาคเรียนที่ 1 /2563 และชี้แจงรูป [03 กรกฎาคม 2563 : อ่าน 65]
โรงเรียนวังใหม่พัฒนา รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) [03 กรกฎาคม 2563 : อ่าน 67]
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองและแห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2563 [02 กรกฎาคม 2563 : อ่าน 70]
โรงเรียนบ้านเดื่อเปิดเรียนวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 [02 กรกฎาคม 2563 : อ่าน 64]
"ขอบคุณทุกน้ำใจ ที่ร่วมแบ่งปัน การป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)" [02 กรกฎาคม 2563 : อ่าน 67]
"โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) รับการนิเทศ ติดตามความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19" [02 กรกฎาคม 2563 : อ่าน 53]
"นายสุชาติ อยู่เจริญ นายอำเภอบำเหน็จณรงค์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านปะโคตะกอฯ ในความพร้อมเปิดภาคเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19" [02 กรกฎาคม 2563 : อ่าน 51]
หัวสะพาน รับการนิเทศการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 [02 กรกฎาคม 2563 : อ่าน 60]
ขอบคุณผู้ใจบุญบริจาคกำลังทรัพย์สู้ COVID-19 [02 กรกฎาคม 2563 : อ่าน 34]
รับทุนการศึกษาจากกองทุนถวายช้างเจ้าพ่อพญาแล [02 กรกฎาคม 2563 : อ่าน 43]
รับการตรวจเยี่ยมในโอกาสวันเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 [02 กรกฎาคม 2563 : อ่าน 33]
บรรยากาศเปิดภาคเรียนวันแรกในปีการศึกษา 2563 [02 กรกฎาคม 2563 : อ่าน 48]
โรงเรียนบ้านประดู่งาม จัด Big cleaning Day ก่อนเปิดภาคเรียน [02 กรกฎาคม 2563 : อ่าน 35]
เปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 [01 กรกฎาคม 2563 : อ่าน 67]
เด็กหัวสะพาน รู้ สู้ โควิด [01 กรกฎาคม 2563 : อ่าน 65]
เปิดภาคเรียนที่1/2563 [01 กรกฎาคม 2563 : อ่าน 62]
ประชุมสัมนา [01 กรกฎาคม 2563 : อ่าน 46]
บรรยากาศการเปิดเรียนของ รร.บ้านหัวสะพาน [01 กรกฎาคม 2563 : อ่าน 64]
โรงเรียนบ้านห้วยทรายรับการนิเทศ ติดตามผล การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 [01 กรกฎาคม 2563 : อ่าน 67]
ปรับภูมิทัศน์โรงเรียนบ้านหัวสะพาน [30 มิถุนายน 2563 : อ่าน 77]
เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน [30 มิถุนายน 2563 : อ่าน 54]
ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1 [30 มิถุนายน 2563 : อ่าน 60]
"ปะโคตะกอฯ เตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานที่ สำหรับวันเปิดเทอม 1 ก.ค. 63" [29 มิถุนายน 2563 : อ่าน 64]
หัวสะพาน จัดประชุมผู้ปกครอง [29 มิถุนายน 2563 : อ่าน 82]
ประชุมผู้ปกครองและเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ๑/๒๕๖๓ [29 มิถุนายน 2563 : อ่าน 63]
รวมใจเป็นหนึ่งเพื่อลูกหลานบ้านวังขอนสัก [29 มิถุนายน 2563 : อ่าน 61]
ศึกษาดูงาน [28 มิถุนายน 2563 : อ่าน 87]
ประชมคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 [28 มิถุนายน 2563 : อ่าน 71]
โรงเรียนบ้านประดู่งาม ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 [27 มิถุนายน 2563 : อ่าน 66]
โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) จัด "ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปี 2563" [26 มิถุนายน 2563 : อ่าน 72]
โรงเรียนบ้านวังกะทะ จัดโครงการค่ายอ่านออกเขียนได้ [26 มิถุนายน 2563 : อ่าน 75]
ประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1 [26 มิถุนายน 2563 : อ่าน 74]
เสลาฯเข้าถึงเข้าใจสู่วิถีใหม่วันเปิดเรียน [26 มิถุนายน 2563 : อ่าน 78]
การเตรียมการและมาตรการฯ วันเปิดเรียน [26 มิถุนายน 2563 : อ่าน 58]
โรงเรียนบ้านประดู่งาม ประชุมกรรมการสถานศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 [26 มิถุนายน 2563 : อ่าน 64]
"ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563" [25 มิถุนายน 2563 : อ่าน 67]
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) ได้พัฒนาพัฒนาอาคาร สถานที่ สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน [25 มิถุนายน 2563 : อ่าน 65]
หัวสะพานเตรียมพร้อมรับเปิดเทอม [23 มิถุนายน 2563 : อ่าน 89]
รับมอบอุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [23 มิถุนายน 2563 : อ่าน 77]
ประชุมกรรมการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน [23 มิถุนายน 2563 : อ่าน 77]
โรงเรียนบ้านเดื่อได้รับการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ จากอบต.กุดน้ำใส [23 มิถุนายน 2563 : อ่าน 77]
โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ รับมอบหน้ากากผ้าจากผู้ใหญ่ใจดี [22 มิถุนายน 2563 : อ่าน 65]
โรงเรียนบ้านเดื่อจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน [22 มิถุนายน 2563 : อ่าน 86]
ประชุมสัมมนาทางวิชาการของโรงเรียนเครือข่ายห้วยยายจิ๋ว [20 มิถุนายน 2563 : อ่าน 75]
"ระดมสรรพกำลัง" โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ รับมอบเวชภัณฑ์สนับสนุนต้านโควิด จาก อบจ.ชัยภูมิ [19 มิถุนายน 2563 : อ่าน 84]
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) ได้รับมอบเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ [19 มิถุนายน 2563 : อ่าน 79]
ผู้ปกครองรู้สู้ COVID-19 [18 มิถุนายน 2563 : อ่าน 94]
รับเวชภัณฑ์ป้องกันโรคติดเชื้อ COVID-19 จาก อบจ.ชัยภูมิ [18 มิถุนายน 2563 : อ่าน 88]
เสลาฯเข้มมาตรการป้องกันของโรงเรียนในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 [17 มิถุนายน 2563 : อ่าน 422]
โรงเรียนบ้านประดู่งาม เข้ารับการอบรมสัมมนา การพัฒนางานตามมาตรฐานการศึกษา เพื่อประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา [17 มิถุนายน 2563 : อ่าน 77]
ประชุมผู้ปกครอง [16 มิถุนายน 2563 : อ่าน 81]
ประกาศโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) [16 มิถุนายน 2563 : อ่าน 79]
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและภาคีเครือข่าย [16 มิถุนายน 2563 : อ่าน 72]
จดหมายข่าว โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ [15 มิถุนายน 2563 : อ่าน 88]
มาตรการก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ [13 มิถุนายน 2563 : อ่าน 112]
มาตรการด้านความปลอดภัย ป้องกันโรคโควิด 19 [13 มิถุนายน 2563 : อ่าน 196]
ประชุมผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียนลุ่มบึงละหาน [13 มิถุนายน 2563 : อ่าน 95]
โรงเรียนบ้านสามหลักพัฒนารับการตรวจซ่อมอุปกรณ์รับสัญณาณดาวเทียม (DLTV) จากคณะอาจารย์ นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ [13 มิถุนายน 2563 : อ่าน 81]
โรงเรียนบ้านสามหลักพัฒนารับมอบถาดหลุมสำหรับใส่อาหาร หน้ากากอนามัย ของเล่น และอุปกรณ์เครื่องเขียน [13 มิถุนายน 2563 : อ่าน 96]
โรงเรียนบ้านสามหลักพัฒนาจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและจัดมาตรการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน [13 มิถุนายน 2563 : อ่าน 104]
การจัดกิจกรรมช่วงก่อนเปิดภาคเรียน [11 มิถุนายน 2563 : อ่าน 75]
โรงเรียนบ้านดงลานจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและจัดมาตรการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน [10 มิถุนายน 2563 : อ่าน 97]
ขอความอนุเคราะห์ไม้ลีนสายและไม้พาเลท [09 มิถุนายน 2563 : อ่าน 83]
โรงเรียนบ้านวังคมคายได้รับการตรวจเยี่ยม COVID-19 จากเจ้าหน้าที่จากอำเภอเทสถิต [09 มิถุนายน 2563 : อ่าน 85]
ติดตามและรายงานจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 18 - 31 พฤษาคม 2563 [09 มิถุนายน 2563 : อ่าน 103]
โรงเรียนบ้านประดู่งาม ต้อนรับคณะกรรมการตรวจจุดคัดกรองการป้องกันโรคระบาดโควิด-19 [09 มิถุนายน 2563 : อ่าน 74]
ผู้บริหารเครือข่ายลุ่มบึงละหานประชุมเตรียมเปิดเรียน [08 มิถุนายน 2563 : อ่าน 112]
การนิเทศ ติดตาม การเรียนทางไกล DLTV [08 มิถุนายน 2563 : อ่าน 124]
โรงเรียนบ้านดงลานจัดมาตรการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม [07 มิถุนายน 2563 : อ่าน 222]
กิจกรรมรับมอบแอลกอฮอร์จากบริษัทสยามควอลิตี้ สตาร์ช จำกัด [06 มิถุนายน 2563 : อ่าน 84]
กิจกรรมนิเทศติดตามการทดลองเรียนทางไกล DLTV [06 มิถุนายน 2563 : อ่าน 96]
โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ รับมอบเจลแอลกอฮอล์ จาก บริษัท สยาม ควอลิตี้ สตาร์ช จำกัด [05 มิถุนายน 2563 : อ่าน 75]
มอบอาหารเสริม(นม) โรงเรียนให้กับนักเรียนโรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ [05 มิถุนายน 2563 : อ่าน 87]
เยี่ยมบ้านนักเรียน [05 มิถุนายน 2563 : อ่าน 78]
ประชุมมาตรการป้องกันและแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่ตั้งในโรงเรียน" (ON SITE) [05 มิถุนายน 2563 : อ่าน 102]
รณรงค์ป้องกันยุงลาย [05 มิถุนายน 2563 : อ่าน 73]
รับมอบกล้องวงจรปิดจากวาตาชิ [05 มิถุนายน 2563 : อ่าน 100]
มอบอาหารเสริม(นมโรงเรียน) ข้าวสารและอาหารแห้งให้กับลูกๆ นักเรียนโรงเรียนบ้านวังขอนสัก [05 มิถุนายน 2563 : อ่าน 108]
โรงเรียนบ้านหนองแขมประชุมการจัดการศึกษาทางไกลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส(covid)19 และสรุปการดำเนิงานในช่วงสัปดาห์ที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 [04 มิถุนายน 2563 : อ่าน 88]
ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน แจกจ่ายนมโรงเรียนและโครงการ "ไข่ไก่ปันสุข" [02 มิถุนายน 2563 : อ่าน 177]
โรงเรียนบ้านวังกะทะ รับการนิเทศจากเครือข่ายไทรทอง [01 มิถุนายน 2563 : อ่าน 105]
จ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [01 มิถุนายน 2563 : อ่าน 78]
รายงานสรุปผลการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) [01 มิถุนายน 2563 : อ่าน 213]
เยี่ยมบ้านนักเรียน [31 พฤษภาคม 2563 : อ่าน 200]
การจัดการเรียนการสอน DLTV [31 พฤษภาคม 2563 : อ่าน 101]
การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ [31 พฤษภาคม 2563 : อ่าน 87]
ขอขอบพระคุณคณะอาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ [30 พฤษภาคม 2563 : อ่าน 78]
มอบทุนเสมอภาคทางการศึกษา [30 พฤษภาคม 2563 : อ่าน 84]
การนิเทศติตามการเรียนทางไกล สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ครั้งที่ 1 [30 พฤษภาคม 2563 : อ่าน 77]
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) มอบทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และเยี่ยมบ้าน [29 พฤษภาคม 2563 : อ่าน 75]
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนและมอบเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่มเติม [28 พฤษภาคม 2563 : อ่าน 80]
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านวังขอนสัก [28 พฤษภาคม 2563 : อ่าน 161]
รับการนิเทศติดตาม [28 พฤษภาคม 2563 : อ่าน 73]
การนิเทศติดตามการเรียนทางไกลของ สพป.ชย.เขต3 ครั้งที่ 1 [27 พฤษภาคม 2563 : อ่าน 128]
โรงเรียนบ้านประดู่งาม รับการนิเทศ ติดตาม การเรียนการสอนระบบทางไกล DLTV [26 พฤษภาคม 2563 : อ่าน 80]
คณะกรรมการนิเทศ เครือข่ายไทรทอง โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ [26 พฤษภาคม 2563 : อ่าน 83]
นายดุลยวิทย์ ภูมิมา ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐพร้อมด้วยคณะครู ต้อนรับคณะนิเทศ ติดตามกิจกรรมการทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ [26 พฤษภาคม 2563 : อ่าน 93]
นิเทศ ติดตามการทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [26 พฤษภาคม 2563 : อ่าน 209]
นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน DLTV โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ [25 พฤษภาคม 2563 : อ่าน 87]
โรงเรียนบ้านประดู่งาม มอบทุนนักเรียนทุนเสมอภาค [25 พฤษภาคม 2563 : อ่าน 95]
การทดลองเรียนทางทางไกลผ่านดาวเทียม [23 พฤษภาคม 2563 : อ่าน 157]
นิเทศติดตามการเรียนการสอนทางไกล โรงเรียนบ้านหนองจะบก [23 พฤษภาคม 2563 : อ่าน 106]
นิเทศติดตามการเรียนการสอนทางไกล โรงเรียนบ้านห้วยทราย [22 พฤษภาคม 2563 : อ่าน 105]
การนิเทศ ติดตามการเรียนการสอน DLTV ปะโคตะกอ ฯ [21 พฤษภาคม 2563 : อ่าน 87]
นิเทศติดตามการเรียนการสอน DLTV [21 พฤษภาคม 2563 : อ่าน 96]
โรงเรียนบ้านละหานค่าย กิจกรรมภายในโรงเรียนประจำเดือนพฤษภาคม 2563 [20 พฤษภาคม 2563 : อ่าน 109]
การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [20 พฤษภาคม 2563 : อ่าน 112]
การเรียนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ (ประชาสามัคคี) [19 พฤษภาคม 2563 : อ่าน 87]
"การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)" [19 พฤษภาคม 2563 : อ่าน 77]
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบออนไลน์ [19 พฤษภาคม 2563 : อ่าน 97]
รับการนิเทศ ติดตามการทดลองการจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [19 พฤษภาคม 2563 : อ่าน 133]
โรงเรียนวังใหม่พัฒนา เตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [19 พฤษภาคม 2563 : อ่าน 72]
โรงเรียนวังกะอาม ดำเนินการเตรียมความพร้อมและติดตามการเรียนรู้ตามระบบทางไกลและระบบออนไลน์ [19 พฤษภาคม 2563 : อ่าน 68]
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจะบก การดำเนินการการจัดการเรียนการสอนทางไกล [19 พฤษภาคม 2563 : อ่าน 76]
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) การดำเนินการการจัดการเรียนการสอนทางไกล [19 พฤษภาคม 2563 : อ่าน 95]
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมและติดตามการเรียนรู้ตามระบบทางไกลและระบบออนไลน์ [18 พฤษภาคม 2563 : อ่าน 87]
นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกล โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ [18 พฤษภาคม 2563 : อ่าน 97]
กิจกรรมออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ในการเรียนออนไลน์ [18 พฤษภาคม 2563 : อ่าน 97]
กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อเรียนทางไกลผ่านดาวเทียมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (covid-19) [18 พฤษภาคม 2563 : อ่าน 63]
การเรียนการสอนทางไกลในสถาณการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โรงเรียนบ้านห้วยทราย [18 พฤษภาคม 2563 : อ่าน 81]
การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านวีดีโอคอลกลุ่มไลน์ [16 พฤษภาคม 2563 : อ่าน 86]
ติดตามการดำเนินการการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ [16 พฤษภาคม 2563 : อ่าน 123]
ยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา [15 พฤษภาคม 2563 : อ่าน 180]
สำรวจความพร้อมการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [14 พฤษภาคม 2563 : อ่าน 113]
การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [14 พฤษภาคม 2563 : อ่าน 133]
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ ออกสำรวจความต้องการกล่องดิจิตอล และเครื่องรับโทรทัศน์ระบบดิจิทัล ของผู้ปกครองนักเรียนตามชุมชน [13 พฤษภาคม 2563 : อ่าน 110]
โรงเรียนบ้านประดู่งาม สำรวจความต้องการความพร้อมของผู้ปกครองและความต้องการกล่องทีวีดิจิทัล [13 พฤษภาคม 2563 : อ่าน 93]
การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19) [10 พฤษภาคม 2563 : อ่าน 189]
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือโครงการ "โรงเรียนร่วมพัฒนา" (MOU - Partnership School Project) - โรงเรียนมันสำปะหลังของจังหวัดชัยภูมิ [09 พฤษภาคม 2563 : อ่าน 138]
โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ อบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์โรค COVID-19 นำโดย นายดุลยวิทย์ ภูมิมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ [09 พฤษภาคม 2563 : อ่าน 116]
โรงเรียนบ้านละหานค่าย กิจกรรมภายในโรงเรียนประจำเดือนพฤษภาคม 2563 [08 พฤษภาคม 2563 : อ่าน 115]
โรงเรียนบ้านประดู่งาม อบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์โรค COVID-19 [08 พฤษภาคม 2563 : อ่าน 108]
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ประชาสัมพันธ์การอบรมทางออนไลน์ ผ่านVideo conference ในสถานการณ์โรคติดเชื้อCOVID-19 [08 พฤษภาคม 2563 : อ่าน 102]
การเข้าร่วมอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conferent) [07 พฤษภาคม 2563 : อ่าน 92]
หินฝนวิทยาคม อบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [07 พฤษภาคม 2563 : อ่าน 109]
การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Confidence ) [07 พฤษภาคม 2563 : อ่าน 106]
โรงเรียนบ้านห้วยทรายร่วมอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [07 พฤษภาคม 2563 : อ่าน 86]
ปลูกไผ่มงคล [06 พฤษภาคม 2563 : อ่าน 90]
วิถีลูกเสือ [30 เมษายน 2563 : อ่าน 256]
การสอบ PrE O-NET ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒  [24 เมษายน 2563 : อ่าน 223]
กิจกรรมทางการเรียนกิจกรรมยกระดับผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒  [24 เมษายน 2563 : อ่าน 124]
การประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ [24 เมษายน 2563 : อ่าน 119]
กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๓ [24 เมษายน 2563 : อ่าน 108]
กิจกรรมวันคริสต์มาส (Merry Christmas) 2019 [24 เมษายน 2563 : อ่าน 119]
โครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ เครือข่ายโรงเรียนลุ่มบึงละหาน [24 เมษายน 2563 : อ่าน 108]
ก่อสร้างป้ายชื่อโรงเรียนใหม่ [24 เมษายน 2563 : อ่าน 73]
มอบทุนการศึกษาและเลี้ยงอาหารกลางวันจากผู้มีจิตศรัทธา [23 เมษายน 2563 : อ่าน 93]
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ระดับเครือข่ายลุ่มบึงละหาน [23 เมษายน 2563 : อ่าน 100]
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา [23 เมษายน 2563 : อ่าน 92]
กิจกรรมสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๒ [23 เมษายน 2563 : อ่าน 83]
กิจกรรมพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน [23 เมษายน 2563 : อ่าน 95]
งานซ่อมแซมปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์และอาคารอนุบาล [23 เมษายน 2563 : อ่าน 70]
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ [23 เมษายน 2563 : อ่าน 61]
ประเมินครูผู้ช่วย [23 เมษายน 2563 : อ่าน 66]
งานทำบุญทอดกฐินอำเภอจัตุรัส ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ [23 เมษายน 2563 : อ่าน 57]
การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ [23 เมษายน 2563 : อ่าน 70]
สรุป ทบทวน และผ่อนคลาย [17 เมษายน 2563 : อ่าน 162]
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศีกษา 2562 ของโรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม [02 เมษายน 2563 : อ่าน 158]
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 [17 มีนาคม 2563 : อ่าน 147]
โรงเรียนบ้านละหานค่าย กิจกรรมภายในโรงเรียนประจำเดือนมีนาคม 2563 [17 มีนาคม 2563 : อ่าน 122]
ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม [17 มีนาคม 2563 : อ่าน 233]
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) ได้รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา [16 มีนาคม 2563 : อ่าน 145]
โรงเรียนวังใหม่พัฒนารับการนิเทศระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 [16 มีนาคม 2563 : อ่าน 141]
ปัจฉิมนิเทศ 2562 และพิธีบายศรีสู่ขวัญ [16 มีนาคม 2563 : อ่าน 156]
"กิจกรรมบัณฑิตน้อยและปัจฉิมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562" [14 มีนาคม 2563 : อ่าน 71]
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2/2562 [13 มีนาคม 2563 : อ่าน 125]
โรงเรียนวังใหม่พัฒนาจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 [13 มีนาคม 2563 : อ่าน 93]
ดำเนินงานจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 [12 มีนาคม 2563 : อ่าน 71]
โรงเรียนบ้านห้วยทรายดำเนินการสอบ LAS ปีการศึกษา 2562 [10 มีนาคม 2563 : อ่าน 112]
กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง [10 มีนาคม 2563 : อ่าน 76]
กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา 2562 [08 มีนาคม 2563 : อ่าน 90]
"โครงการพัฒนาทักษะอาชีพ สำหรับนักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไข จากกองทุนเสมอภาคทางการศึกษาของนักเรียน (กสศ.) ประจำปีการศึกษา 2562" [07 มีนาคม 2563 : อ่าน 545]
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจเยี่ยมการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านปะโคตะกอฯ [04 มีนาคม 2563 : อ่าน 76]
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ [04 มีนาคม 2563 : อ่าน 94]
ดำเนินงานจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562 [04 มีนาคม 2563 : อ่าน 76]
ดำเนินงานจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ประจำปีการศึกษา 2562 [04 มีนาคม 2563 : อ่าน 65]
ดำเนินงานจัดกิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ประจำปีการศึกษา 2562 [04 มีนาคม 2563 : อ่าน 65]
ดำเนินงานจัดกิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2562 [04 มีนาคม 2563 : อ่าน 57]
ดำเนินงานจัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา 2562 [04 มีนาคม 2563 : อ่าน 59]
ดำเนินงานจัดกิจกรรมวันมาฆบูชา [04 มีนาคม 2563 : อ่าน 62]
ต้อนรับคณะ "ค่ายอาสาพัฒนาชุมชนเยาวชนจิตอาสาทำดีถวายพ่อหลวง" [04 มีนาคม 2563 : อ่าน 46]
เข้าร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563 [04 มีนาคม 2563 : อ่าน 40]
ดำเนินงานจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 [04 มีนาคม 2563 : อ่าน 46]
จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม ฉบับที่ 02003 [02 มีนาคม 2563 : อ่าน 71]
โรงเรียนวังใหม่พัฒนา จัดกิจกรรมทัศนศึกษา [29 กุมภาพันธ์ 2563 : อ่าน 89]
เดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือเนตรนารี ปีการศึกษา 2562 [28 กุมภาพันธ์ 2563 : อ่าน 89]
Open House เปิดบ้านการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม [27 กุมภาพันธ์ 2563 : อ่าน 94]
โรงเรียนบ้านห้วยทรายดำเนินการสอบ Pre NT ป.3 [26 กุมภาพันธ์ 2563 : อ่าน 135]
โรงเรียนบ้านห้วยทรายดำเนินการประชุมผู้นำชุมชน [26 กุมภาพันธ์ 2563 : อ่าน 98]
การทดสอบ Pre NT ด้วยระบบออนไลน์ [25 กุมภาพันธ์ 2563 : อ่าน 153]
หจก.รักษ์เมล็ดพันธุ์และคณะ ทำกิจกรรมเพื่อการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม [25 กุมภาพันธ์ 2563 : อ่าน 84]
โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (โรงเรียนมันสำปะหลัง) ระหว่าง บริษัท สยาม ควอลิตี้ สตาร์ช กับโรงเรียนชุมขนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) [24 กุมภาพันธ์ 2563 : อ่าน 87]
ร้านรักษ์เมล็ดพันธุ์ จัดกิจกรรม CSR ณ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม [20 กุมภาพันธ์ 2563 : อ่าน 96]
โรงเรียนบ้านห้วยทรายรับการนิเทศเตรียมความพร้อมสอบ NT ป.3 [20 กุมภาพันธ์ 2563 : อ่าน 196]
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) ได้รับการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563 [19 กุมภาพันธ์ 2563 : อ่าน 98]
จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ [19 กุมภาพันธ์ 2563 : อ่าน 134]
ต้อนรับคณะกรรมการ การตรวจเยี่ยมการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓ ระดับจังหวัดชัยภูมิ [17 กุมภาพันธ์ 2563 : อ่าน 92]
อบรม การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงฯ [17 กุมภาพันธ์ 2563 : อ่าน 98]
"กิจกรรม ทดสอบความรู้และความสามารถเชิงทักษะของลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒" [15 กุมภาพันธ์ 2563 : อ่าน 103]
ประเมินความสามารถการอ่าน (Reading Test : RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ [14 กุมภาพันธ์ 2563 : อ่าน 115]
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทาไกล ลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2562 [14 กุมภาพันธ์ 2563 : อ่าน 143]
กิจกรรมเดินทางไกลและแรมคืนลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ของโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) [14 กุมภาพันธ์ 2563 : อ่าน 90]
RT : Reading Test การสอบวัดความสามารถการอ่าน [14 กุมภาพันธ์ 2563 : อ่าน 137]
โรงเรียนวังใหม่พัฒนาต้อนรับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จากกลุ่มโรงเรียนหนองโสน ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 เข้าศึกษาดูงาน เกี่ยวกับโรงเรียนส [13 กุมภาพันธ์ 2563 : อ่าน 95]
ประธานกรรมการสถานศึกษาบริจาคเงินสร้างถนนคอนกรีต [13 กุมภาพันธ์ 2563 : อ่าน 89]
เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือและเนตรนารี ป.4-6 [13 กุมภาพันธ์ 2563 : อ่าน 107]
เดินทางไกลลูกเสือสำรอง และทัศนศึกษา [13 กุมภาพันธ์ 2563 : อ่าน 90]
นักเรียนชั้น ป.1 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม เข้ารับการทดสอบวัดความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) [12 กุมภาพันธ์ 2563 : อ่าน 100]
จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม ฉบับที่ 02001 [11 กุมภาพันธ์ 2563 : อ่าน 124]
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม ถวายภัตราหารเพลและเวียนเทียนรอบพระอุโบสถเนื่องในวันมาฆบูชา [08 กุมภาพันธ์ 2563 : อ่าน 72]
"กิจกรรมเดินทางไกลและแรมคืน ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒" [08 กุมภาพันธ์ 2563 : อ่าน 114]
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2562 [08 กุมภาพันธ์ 2563 : อ่าน 223]
โรงเรียนบ้านห้วยทรายจัดกิจกรรมเข้าค่ายและเดินทางไกล ลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ [07 กุมภาพันธ์ 2563 : อ่าน 66]
การเดินทางไกลและแรมคืน ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2563 [07 กุมภาพันธ์ 2563 : อ่าน 104]
โรงเรียนวังใหม่พัฒนา จัดกิจกรรมเดินทางไกล และแรมคืนลูกเสือ - เนตรนารี ระหว่างวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวังใหม่พัฒนา [06 กุมภาพันธ์ 2563 : อ่าน 84]
ประชุมเตรียมพัฒนาสนามฟุตซอลโรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม [03 กุมภาพันธ์ 2563 : อ่าน 74]
จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ [02 กุมภาพันธ์ 2563 : อ่าน 122]
จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม ฉบับที่ 01007 [31 มกราคม 2563 : อ่าน 115]
ครูตำรวจ D.A.R.E. ต้านภัยยาเสพติด โรงเรียนวังกะอาม [30 มกราคม 2563 : อ่าน 137]
จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม ฉบับที่ 01006 [30 มกราคม 2563 : อ่าน 70]
อิ่มกายอิ่มใจ [29 มกราคม 2563 : อ่าน 146]
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “ปี ๒๕๖๓ ปีทองของการอ่าน” ตามนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ ระหว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักชี กับคณะครูโรงเรียนบ้านหนองผักชี [28 มกราคม 2563 : อ่าน 180]
การพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียนสู่การเป็นพลเมืองโลกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (OBEC Young Leaders for SDGs) [27 มกราคม 2563 : อ่าน 111]
โรงเรียนบ้านท่าโป่งนำนักเรียนพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียง และการแปลความหมายภาษาอังกฤษ [27 มกราคม 2563 : อ่าน 113]
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม ร่วมงานนมัสการปิดทองรูปหล่อหลวงปู่รั้ว วัดเวฬุวนาราม [26 มกราคม 2563 : อ่าน 110]
11 มกราคม 63 วันแสนสุข วันเด็ก เด็กวังกะอาม [24 มกราคม 2563 : อ่าน 144]
การประเมินเพื่อรับรางวัล “สุดยอดครูต้นแบบ” โรงเรียนวังกะอาม [24 มกราคม 2563 : อ่าน 99]
ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โรงเรียนวังกะอาม [24 มกราคม 2563 : อ่าน 78]
วันที่แสนสนุก เติมความสุข อิ่มทั้งใจกาย [21 มกราคม 2563 : อ่าน 175]
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม ทดสอบ Pre O-NET นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ครั้งที่ 3 [21 มกราคม 2563 : อ่าน 80]
กิจกรรมวันครู ปี2563 อำเภอจัตุรัส [20 มกราคม 2563 : อ่าน 434]
กิจกรรมวันครู ปี 2563 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม [18 มกราคม 2563 : อ่าน 80]
เครือข่ายลุ่มบึงละหาน ทดสอบนักเรียน Pre O-NET ครั้งที่ 3 [17 มกราคม 2563 : อ่าน 116]
โรงเรียนบ้านวังคมคายเข้าร่วมกิจกรรมวันครูปนะจำปี2563 [17 มกราคม 2563 : อ่าน 134]
จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม ฉบับที่ 01002 [15 มกราคม 2563 : อ่าน 274]
ส่งมอบความสุข [15 มกราคม 2563 : อ่าน 176]
โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) จัด "กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓" [14 มกราคม 2563 : อ่าน 149]
ตราสัญลักษณ์โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม [14 มกราคม 2563 : อ่าน 266]
จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม ฉบับที่ 01001 [14 มกราคม 2563 : อ่าน 157]
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาต 2563 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด [13 มกราคม 2563 : อ่าน 102]
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ [13 มกราคม 2563 : อ่าน 91]
การยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน(O - NET) เครือข่ายลุ่มบึงละหาน ปีการศึกษา2562 [13 มกราคม 2563 : อ่าน 92]
บริษัท เอส.ซี.เอส ฟุตแวร์จำกัด มอบรองเท้าใหม่ให้น้อง [13 มกราคม 2563 : อ่าน 75]
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 [13 มกราคม 2563 : อ่าน 73]
โรงเรียนบ้านใหม่นาดี จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ [12 มกราคม 2563 : อ่าน 112]
โรงเรียนบ้านวังคมคายจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ [12 มกราคม 2563 : อ่าน 142]
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 [12 มกราคม 2563 : อ่าน 173]
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 [10 มกราคม 2563 : อ่าน 120]
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 [10 มกราคม 2563 : อ่าน 83]
วังตาลาดสมบูรณ์จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 [10 มกราคม 2563 : อ่าน 188]
โรงเรียนวังใหม่พัฒนาจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 [10 มกราคม 2563 : อ่าน 138]
กิจกรรมวันเด็กโรงเรียนบ้านห้วยทราย ประจำปี ๒๕๖๓ [10 มกราคม 2563 : อ่าน 77]
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) จัดกิจกรรมวันเด็ก 2563 [10 มกราคม 2563 : อ่าน 95]
วันคริสต์มาส+วันชึ้นปีใหม่+วันเด็กแห่งชาติ [10 มกราคม 2563 : อ่าน 60]
การทดสอบ Pre O-NET [09 มกราคม 2563 : อ่าน 74]
แจกทุนอุดหนุนยากจนพิเศษ กสศ. [09 มกราคม 2563 : อ่าน 92]
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2563 [08 มกราคม 2563 : อ่าน 62]
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางและเดินทางไกล ลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ ประจำปีการศึกษา 2562 [08 มกราคม 2563 : อ่าน 160]
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) ดำเนินการทดสอบ Pre O-NET ครั้งที่ ๒ [08 มกราคม 2563 : อ่าน 76]
Pre O-NET Online [08 มกราคม 2563 : อ่าน 160]
นักเรียนชั้น ป6 โรงเรียนบ้านห้วยทราย สอบ Pre O-NET ครั้งที่ 2 [07 มกราคม 2563 : อ่าน 109]
มอบพัดลมคลายร้อน [06 มกราคม 2563 : อ่าน 169]
กิจกรรม Christmas Day and Happy New Year 2020 [03 มกราคม 2563 : อ่าน 79]
การแข่งขันกีฬาเปตอง วันครู ๒๕๖๓ ระดับเครือข่ายโรงเรียนบึงชวน [03 มกราคม 2563 : อ่าน 151]
โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) ยกเสาเอกเสาโทโดม [03 มกราคม 2563 : อ่าน 148]
โรงเรียนบ้านละหานค่าย กิจกรรมภายในโรงเรียนประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓ [03 มกราคม 2563 : อ่าน 114]
ทำบุญส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2563 [02 มกราคม 2563 : อ่าน 69]
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) ได้จัดทำผ้าป่าเพื่อการศึกษา [02 มกราคม 2563 : อ่าน 78]
โรงเรียนวังใหม่พัฒนา จัดกิจกรรม Merry Christmas 2019 & happy New Year 2020 [02 มกราคม 2563 : อ่าน 131]
มอบครุภัณฑ์โรงเรียนบ้านโนนสำราญ [30 ธันวาคม 2562 : อ่าน 358]
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2563 [29 ธันวาคม 2562 : อ่าน 230]
โรงเรียนบ้านประดู่งามจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2562 [27 ธันวาคม 2562 : อ่าน 95]
กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ โรงเรียนบ้านห้วยทราย [27 ธันวาคม 2562 : อ่าน 80]
กิจกรรมวันคริสต์มาสและปีใหม่ 2020 [27 ธันวาคม 2562 : อ่าน 180]
กิจกรรชมปรากฏการณ์สุริยุปราคา [26 ธันวาคม 2562 : อ่าน 117]
การศึกษาดูงานเชิงเปรียบเทียบโรงเรียนต้นแบบ ของเครือข่ายลุ่มบึงละหาน [25 ธันวาคม 2562 : อ่าน 142]
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต)ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส และได้จัดสอบ Pre O-Net นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 [25 ธันวาคม 2562 : อ่าน 130]
Christmas day โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) [25 ธันวาคม 2562 : อ่าน 82]
โรงเรียนบ้านห้วยทราย สอบ Pre O-NET นักเรียนชั้น ป.๖ และ ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ [25 ธันวาคม 2562 : อ่าน 94]
นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยทราย เข้ารับการอบรม การป้องกันไฟป่า [24 ธันวาคม 2562 : อ่าน 89]
ค่ายวิชาการ "โป่งนกแคมป์" [23 ธันวาคม 2562 : อ่าน 149]
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เดินทางไกล เข้าค่ายพักแรม [21 ธันวาคม 2562 : อ่าน 79]
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ [20 ธันวาคม 2562 : อ่าน 134]
โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ ฯ คว้า รางวัล “เหรียญทอง” อันดับ 5 ระดับชาติ การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 [19 ธันวาคม 2562 : อ่าน 160]
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษา [17 ธันวาคม 2562 : อ่าน 118]
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 [16 ธันวาคม 2562 : อ่าน 230]
ผอ.สพป.ชย.เขต3 เยี่ยมให้กำลังใจสภานักเรียนโรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) [14 ธันวาคม 2562 : อ่าน 136]
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) มีผู้ใหญ่ใจดีมาเลี้ยงอาหารกลางวัน [13 ธันวาคม 2562 : อ่าน 96]
กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” [12 ธันวาคม 2562 : อ่าน 130]
อิ่มทั้งกายและสุขทั้งใจ [12 ธันวาคม 2562 : อ่าน 176]
กิจกรรมถวายราชสักการะ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวง รัชกาลที่ ๙ [12 ธันวาคม 2562 : อ่าน 84]
ชาวบ้านร่วมใจสร้างถนนคอนกรีตในโรงเรียน [12 ธันวาคม 2562 : อ่าน 115]
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 [12 ธันวาคม 2562 : อ่าน 106]
โรงเรียนบ้านละหานค่าย กิจกรรมภายในโรงเรียนประจำเดือนธันวาคม 2562 [09 ธันวาคม 2562 : อ่าน 131]
ศึกษาดูงาน รร.บ้านผือฮี จ.ยโสธร [08 ธันวาคม 2562 : อ่าน 150]
กิจกรรมวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 [08 ธันวาคม 2562 : อ่าน 239]
วันพ่อแห่งชาติ 2562 [06 ธันวาคม 2562 : อ่าน 109]
กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" [06 ธันวาคม 2562 : อ่าน 96]
ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค. 2562 [06 ธันวาคม 2562 : อ่าน 110]
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพในหลวงร.9 [06 ธันวาคม 2562 : อ่าน 128]
โรงเรียนบ้านหนองผักชี ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ [05 ธันวาคม 2562 : อ่าน 96]
โรงเรียนวังใหม่พัฒนา จัดพิธีทำบุญเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ และกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำ [05 ธันวาคม 2562 : อ่าน 126]
กิจกรรมลูกเสือจิตอาสาทำดีเพื่อพ่อ โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น [05 ธันวาคม 2562 : อ่าน 923]
โรงเรียนบ้านห้วยทรายดำเนินการนิเทศ ห้องเรียนประจำชั้นอนุบาล - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประจำเดือนธันวาคม [04 ธันวาคม 2562 : อ่าน 127]
วันพ่อแห่งชาติ 2562 โรงเรียนหินฝนวิทยาคม [04 ธันวาคม 2562 : อ่าน 150]
จัดพิธีทำบุญตักบาตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ [04 ธันวาคม 2562 : อ่าน 170]
โรงเรียนบ้านวังคมคายจัดกิจกรรมทัศนศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 [03 ธันวาคม 2562 : อ่าน 99]
โรงเรียนบ้านวังคมคายจัดสอบธรรมชั้นตรีประจำปี 2562 [02 ธันวาคม 2562 : อ่าน 85]
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง (คุรุประชานุกูล) รับมอบเงินบริจาค [29 พฤศจิกายน 2562 : อ่าน 393]
"ปะโคตะกอเกมส์ 2562" [28 พฤศจิกายน 2562 : อ่าน 99]
พิธีถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2562 [28 พฤศจิกายน 2562 : อ่าน 132]
โรงเรียนวังใหม่พัฒนา จัดพิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2562 [28 พฤศจิกายน 2562 : อ่าน 103]
กิจกรรมสร้างองค์ความรู้ “เพื่อรู้เท่าทันกลยุทธ์บริษัทบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า” ของสถาบันยุวทัศน์ แห่งประเทศไทย [28 พฤศจิกายน 2562 : อ่าน 106]
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) [28 พฤศจิกายน 2562 : อ่าน 90]
โรงเรียนวังใหม่พัฒนา ดำเนินการวัดและประเมินการอ่าน – การเขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เดือนพฤศจิกายน 2562 [27 พฤศจิกายน 2562 : อ่าน 113]
ประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2 [27 พฤศจิกายน 2562 : อ่าน 86]
นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน [26 พฤศจิกายน 2562 : อ่าน 80]
ทดสอบความสามารถ การอ่านและการเขียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ [26 พฤศจิกายน 2562 : อ่าน 95]
25 พฤศจิกายน โรงเรียนบ้านหองผักชี ร่วมเทิดพระเกียรติและน้อมลำรึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันวันมหาธีรราชเจ้า [25 พฤศจิกายน 2562 : อ่าน 128]
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) ได้รับมอบของจากผู้ใหญ่ใจดี [25 พฤศจิกายน 2562 : อ่าน 84]
โรงเรียนบ้านห้วยทรายจัดพิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี ๒๕๖๒ [25 พฤศจิกายน 2562 : อ่าน 94]
โรงเรียนบ้านห้วยทราย รับการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ [25 พฤศจิกายน 2562 : อ่าน 101]
โรงเรียนบ้านปะโคตะกอฯ รับการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน “ห้องเรียนคุณภาพของเครือข่ายโรงเรียนบึงชวน” [22 พฤศจิกายน 2562 : อ่าน 124]
กิจกรรมเกี่ยวข้าว โรงเรียนบ้านโคกสะอาด บณ [22 พฤศจิกายน 2562 : อ่าน 125]
โรงเรียนวังใหม่พัฒนา รับการนิเทศจากคณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 [22 พฤศจิกายน 2562 : อ่าน 119]
โรงเรียนบ้านวังคมคายรับการตรวจสอบติดตาม ตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2563 [21 พฤศจิกายน 2562 : อ่าน 107]
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) ได้รับการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 [21 พฤศจิกายน 2562 : อ่าน 83]
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต3 ออกนิเทศติดตาม ดรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) [21 พฤศจิกายน 2562 : อ่าน 145]
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) จัดพิธีลงนามความร่วมมือ โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข [21 พฤศจิกายน 2562 : อ่าน 74]
เสริมสร้างกำลังใจจาก สพป.ชัยภูมิ 3 [20 พฤศจิกายน 2562 : อ่าน 99]
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเครือข่ายลุ่มบึงละหาน ปี2562 [18 พฤศจิกายน 2562 : อ่าน 159]
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง (คุรุประชานุกูล) เตรียมความพร้อมรับการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ [15 พฤศจิกายน 2562 : อ่าน 305]
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ นำนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลรายการวิทยุการบินมินิวอลเลย์บอล [14 พฤศจิกายน 2562 : อ่าน 152]
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) ได้รับการบริการงานอนามัยโรงเรียนจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังใหม่พัฒนา [14 พฤศจิกายน 2562 : อ่าน 107]
นายสุวัฒน์ ซื่อสัตย์ รองผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ และคณะผู้บริหารบริษัทสยาม ควอลิตี้สตาร์ชจำกัด เยี่ยมโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) [14 พฤศจิกายน 2562 : อ่าน 98]
หนองตานายกพลร่วมงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 21 [14 พฤศจิกายน 2562 : อ่าน 177]
โรงเรียนบ้านละหานค่าย กิจกรรมภายในโรงเรียนประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 [13 พฤศจิกายน 2562 : อ่าน 141]
กิจกรรมลอยกระทงโรงเรียนบ้านโคกสะอาด บณ ประจำปีการศึกษา 2562 [13 พฤศจิกายน 2562 : อ่าน 170]
กิจกรรมเนื่องในวันลอยกระทง [12 พฤศจิกายน 2562 : อ่าน 128]
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 [12 พฤศจิกายน 2562 : อ่าน 143]
โรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องไห จัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ [11 พฤศจิกายน 2562 : อ่าน 146]
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) ได้จัดการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม(ครูผู้ช่วย) และได้จัดกิจกรรมวันลอยกระทง [11 พฤศจิกายน 2562 : อ่าน 130]
โรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องไห เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา [10 พฤศจิกายน 2562 : อ่าน 118]
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ของโรงเรียนบ้านหัวสะหาน [10 พฤศจิกายน 2562 : อ่าน 224]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดงานงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ สนามโรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) [09 พฤศจิกายน 2562 : อ่าน 154]
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง (คุรุประชานุกูล) นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการ ๒ ล้อให้น้อง เพื่อเด็กนักเรียนในชนบท จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี ๒๕๖๒ [08 พฤศจิกายน 2562 : อ่าน 278]
Big Cleaning Day โรงเรียนบ้านหัวสะพาน [06 พฤศจิกายน 2562 : อ่าน 210]
Big Cleaning Day โรงเรียนบ้านห้วยทราย [06 พฤศจิกายน 2562 : อ่าน 103]
โรงเรียนวังใหม่พัฒนาจัดกิจกรรมรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย (Big Cleaning Day) [06 พฤศจิกายน 2562 : อ่าน 88]
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง (คุรุประชานุกูล) จัดกิจกรรมรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย (Big Cleaning Day) [06 พฤศจิกายน 2562 : อ่าน 244]
การจัดหาโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project) [04 พฤศจิกายน 2562 : อ่าน 112]
โรงเรียนบ้านห้วยทรายรับการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ [01 พฤศจิกายน 2562 : อ่าน 116]
อบรมเตรียมความพร้อมการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ภายนอกรอบสี่ [01 พฤศจิกายน 2562 : อ่าน 130]
โรงเรียนบ้านห้วยเกตุ ศึกษาดูงานการเพาะเห็ด [28 ตุลาคม 2562 : อ่าน 199]
โรงเรียนบ้านละหานค่าย กิจกรรมภายในโรงเรียนประจำเดือนตุลาคม 2562 [24 ตุลาคม 2562 : อ่าน 223]
โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมโครงการลงนามร่วมมือการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาระยะสั้นและมัธยมศึกษาตอนปลายทวิศึกษา [15 ตุลาคม 2562 : อ่าน 180]
คว้าา 5 ถ้วยรางวัล สพป.ชัยภูมิ 3 เกมส์ [11 ตุลาคม 2562 : อ่าน 169]
เครือข่ายโรงเรียนทุ่งกระเจียว จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา (Internal Quality Assurance System) [11 ตุลาคม 2562 : อ่าน 134]
วงโยธวาทิตโรงเรียนวังใหม่พัฒนา เข้าร่วมพิธีเปิดกีฬานักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 [11 ตุลาคม 2562 : อ่าน 200]
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ เข้าร่วมกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 เครือข่ายโรงเรียนทุ่งกระเจียว [09 ตุลาคม 2562 : อ่าน 240]
โรงเรียนบ้านละหานค่าย กิจกรรมภายในโรงเรียนประจำเดือนตุลาคม 2562 [07 ตุลาคม 2562 : อ่าน 192]
"โรงเรียนบ้านปะโคตะกอฯ ร่วมกิจกรรมงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เครือข่ายบึงชวน" [06 ตุลาคม 2562 : อ่าน 161]
โรงเรียนบ้านท่าโป่ง จัดการแข่งขันทักษะวิชาการระดับ เครือข่ายไทรทอง ประจำปี 2562 [06 ตุลาคม 2562 : อ่าน 119]
โรงเรียนบ้านท่าโป่ง จัดการแข่งขันทักษะวิชาการระดับ เครือข่ายไทรทอง ประจำปี 2562 [06 ตุลาคม 2562 : อ่าน 151]
สุขใจทั้งผู้มอบและผู้รับ [05 ตุลาคม 2562 : อ่าน 283]
โรงเรียนบ้านวังคมคายจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ English Camp [04 ตุลาคม 2562 : อ่าน 131]
กีฬานักเรียนเครือข่ายไทรทอง ปีการศึกษา 2562 [30 กันยายน 2562 : อ่าน 191]
LS CO -5 Steps เครือข่ายลุ่มบึงละหาน [27 กันยายน 2562 : อ่าน 252]
การประชุม​คณะกรรมการ​ตัดสิน​การแข่งขัน​ศิลปหัตถกรรม​ ระดับ​เครือข่าย​โรงเรียน​บึง​ชวน​ ประจำปี​ 2562​ [26 กันยายน 2562 : อ่าน 126]
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาเครือข่ายทุ่งกระเจียว [21 กันยายน 2562 : อ่าน 199]
โรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องไห เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาเครือข่าย "ทุ่งกระเจียวเกมส์" ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ [20 กันยายน 2562 : อ่าน 213]
โรงเรียนวังใหม่พัฒนา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนเครือข่ายโรงเรียนทุ่งกระเจียว “ทุ่งกระเจียวเกมส์ ครั้งที่ 14” [20 กันยายน 2562 : อ่าน 185]
โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น เข้าร่วมโครงการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาครูสู่คุณภาพผู้เรียน เครือข่ายโรงเรียนส้มป่อยบัวบาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ [19 กันยายน 2562 : อ่าน 139]
โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเครือข่าย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ "ส้มป่อยบัวบานเกมส์ ๖๒ [19 กันยายน 2562 : อ่าน 165]
โรงเรียนบ้านละหานค่าย กิจกรรมกีฬาสีเครือข่ายหนองบัวระเหว ๙-๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ [18 กันยายน 2562 : อ่าน 269]
โรงเรียนบ้านท่าโป่ง จัดพิธีเปิดกิจกรรมกีฬาสี ประจำปี 2562 [17 กันยายน 2562 : อ่าน 182]
โรงเรียนบ้านวังคมคายร่วมงานสนทนากลุ่ม (Focus Group) และพบที่ปรึกษา IQA งานประกันคุณภาพภายใน [15 กันยายน 2562 : อ่าน 144]
การแข่งขันกีฬา-กรีฑาเครือข่ายห้วยยายจิ๋ว ครั้งที่ 15 [15 กันยายน 2562 : อ่าน 189]
การแข่งขันกีฬาชมรมโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับอำเภอบำเหน็จณรงค์ ประจำปี 2562 "ห้วยทรายเกมส์" [14 กันยายน 2562 : อ่าน 119]
LS CO -5 Steps เครือข่ายลุ่มบึงละหาน [14 กันยายน 2562 : อ่าน 239]
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) ได้เข้าร่วมอบรมโครงการรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ [12 กันยายน 2562 : อ่าน 131]
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง (คุรุประชานุกูล)นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการเฝ้าระวังป้องกันเด็กจมนำ้ ว่ายนำ้เป็น เล่นนำ้ได้ โตไปไม่จมนำ้ ประจำปีงบประมาณ 2562 [12 กันยายน 2562 : อ่าน 210]
โรงเรียนวังใหม่พัฒนา จัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนภายใน โรงเรียนวังใหม่พัฒนา ประจำปีการศึกษา 2562 [11 กันยายน 2562 : อ่าน 127]
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง (คุรุประชานุกูล) เข้าร่วมแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน เครือข่ายโรงเรียนตำบลบ้านเพชร [10 กันยายน 2562 : อ่าน 199]
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) ได้เข้าร่วมกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 สามขุนเขาเกมส์ [06 กันยายน 2562 : อ่าน 215]
โรงเรียนวังใหม่พัฒนาดำเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ตามนโยบายขับเคลื่อนการศึกษาของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [06 กันยายน 2562 : อ่าน 144]
การแข่งขันกีฬาชมรมโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ อำเภอบำเหน็จณรงค์ ประจำปี 2562 [06 กันยายน 2562 : อ่าน 156]
โรงเรียนวังใหม่พัฒนา เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลงานและการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ในกิจกรร [06 กันยายน 2562 : อ่าน 135]
ประชุมสัมมนาพัฒนาครูปฐมวัยรองรับการประเมินภายนอกรอบ4 เครือข่ายห้วยยายจิ๋ว [06 กันยายน 2562 : อ่าน 125]
ค่ายคณิตศาสตร์ เครือข่ายโรงเรียนห้วยยายจิ๋ว [06 กันยายน 2562 : อ่าน 686]
กีฬาเครือข่ายจัตุรัส-หนองบัวใหญ่ 2562 [06 กันยายน 2562 : อ่าน 205]
โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) ร่วมกิจกรรม "การแข่งขันกีฬาเครือข่ายโรงเรียนบึงชวน ประจำปีการศึกษา 2562" [05 กันยายน 2562 : อ่าน 184]
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ โรงเรียนบ้านห้วยทราย ดำเนินการวัดและประเมินผล “วรรณคดีและวรรณกรรม” [04 กันยายน 2562 : อ่าน 127]
โรงเรียนบ้านวังคมคายเข้าร่วมนำเสนอโครงการโรงเรียนสุจริต ระดับภูมิภาค [02 กันยายน 2562 : อ่าน 153]
โรงเรียนบ้านวังคมคายเข้าร่วมแข่งขันกีฬา-กรีฑา เครื่อข่ายโรงเรียนห้วยยายจิ๋ว [02 กันยายน 2562 : อ่าน 165]
เกมวิชาการ ร.ร.บ้านโนนจานฯ สู่สนามการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติ ครั้งที่ 14 [02 กันยายน 2562 : อ่าน 197]
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ [02 กันยายน 2562 : อ่าน 176]
กีฬาประดู่งามเกมส์ ครั้งที่15 เครือข่ายโรงเรียนห้วยยายจิ๋ว [02 กันยายน 2562 : อ่าน 216]
โรงเรียนบ้านซับหมีเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาเครือข่าย [02 กันยายน 2562 : อ่าน 379]
หนองแวงเกมส์ [30 สิงหาคม 2562 : อ่าน 162]
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียน ได้เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม (โรงเรียนวิถีพุทธ ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม) ประจำปีการศึกษา 2562 [29 สิงหาคม 2562 : อ่าน 125]
ประเมินผลการปฏิบัติงาน [28 สิงหาคม 2562 : อ่าน 245]
โรงเรียนวังใหม่พัฒนา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 16.00 น. นายสมพร พุฒกาง ผู้อำนวยการโรงเรียนวังใหม่พัฒนา พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนวังใหม่พัฒนา ร่วมพิธีเ [28 สิงหาคม 2562 : อ่าน 123]
โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น จัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ "โคกโต่งโต้นเกมส์ ๖๒" [28 สิงหาคม 2562 : อ่าน 129]
โรงเรียนวังใหม่พัฒนา เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม (โรงเรียนวิถีพุทธ ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม) ประจำปีการศึกษา 2562 [28 สิงหาคม 2562 : อ่าน 152]
โรงเรียนบ้านท่าโป่ง จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562 [28 สิงหาคม 2562 : อ่าน 153]
การประเมินผู้เรียนตามโครงการนิเทศภายใน 1/2562 [28 สิงหาคม 2562 : อ่าน 144]
"กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562" [27 สิงหาคม 2562 : อ่าน 145]
กิจกรรมปลูกข้าว โรงเรียนบ้านโคกสะอาด [27 สิงหาคม 2562 : อ่าน 125]
โรงเรียนบ้านวังคมคายจัดกิจกรรมการทำน้ำยาเอนกประสงค์ [26 สิงหาคม 2562 : อ่าน 175]
โรงเรียนบ้านวังคมคายร่วมกิจกรรมปลูกป่าชุมชนบ้านวังคมคาย [26 สิงหาคม 2562 : อ่าน 86]
กีฬาภายใน โรงเรียนบ้านใหม่นาดี ประจำปีการศึกษา 2562 [26 สิงหาคม 2562 : อ่าน 155]
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง (คุรุประชานุกูล) จัดโครงการขยับกายสบายชีวี ด้วยวิธีเต้นแอโรบิคและเล่นกีฬา [26 สิงหาคม 2562 : อ่าน 454]
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน [25 สิงหาคม 2562 : อ่าน 322]
โรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องไห ร่วมกับชุมชน จัดกิจกรรม [23 สิงหาคม 2562 : อ่าน 165]
กีฬาเกรียงไกร [22 สิงหาคม 2562 : อ่าน 105]
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ [22 สิงหาคม 2562 : อ่าน 163]
โรงเรียนยางเกี่ยวแฝก จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ [21 สิงหาคม 2562 : อ่าน 158]
คุณปัณณรุจน์นำคณะมอบทุนการศึกษานักเรียน ปีการศึกษา 2562 [21 สิงหาคม 2562 : อ่าน 378]
กิจกรรมพัฒนาโรงเรียน โรงเรียนบ้านโคกสะอาด [21 สิงหาคม 2562 : อ่าน 182]
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) โดย นายทรงพล ก้อนเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา [21 สิงหาคม 2562 : อ่าน 136]
โรงเรียนบ้านวังคมคายจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ [21 สิงหาคม 2562 : อ่าน 112]
ทัศนศึกษานอกสถานศึกษา [20 สิงหาคม 2562 : อ่าน 160]
การแข่งขันกีฬาเครือข่ายลุ่มบึงละหาน [19 สิงหาคม 2562 : อ่าน 182]
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๖๒ [19 สิงหาคม 2562 : อ่าน 107]
พิธีลงนามถวายพระพรและกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจฯ [17 สิงหาคม 2562 : อ่าน 141]
พิธีเปิดการแข่งขัน กีฬาสีภายใน ต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2562 [17 สิงหาคม 2562 : อ่าน 275]
การจัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 [17 สิงหาคม 2562 : อ่าน 204]
กีฬาสีโรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทอง 2562 [17 สิงหาคม 2562 : อ่าน 284]
โรงเรียนบ้านห้วยทรายดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ [16 สิงหาคม 2562 : อ่าน 98]
โรงเรียนวังใหม่พัฒนา จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 [16 สิงหาคม 2562 : อ่าน 242]
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ รับการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนตามกระบวนการ PLC ในโรงเรียน [16 สิงหาคม 2562 : อ่าน 97]
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลจัดสรรเงินปัจจัยพื้นฐาน(รอบที่1) ประจำปี 2562 [16 สิงหาคม 2562 : อ่าน 107]
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลจัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ประจำปี2562 [16 สิงหาคม 2562 : อ่าน 86]
เพื่อแม่ [15 สิงหาคม 2562 : อ่าน 138]
ครูอาสาสมัครชาวต่างประเทศสอนเสริมประสบการณ์การสื่อสารแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าโป่ง [15 สิงหาคม 2562 : อ่าน 151]
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง (คุรุประชานุกูล)จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ [15 สิงหาคม 2562 : อ่าน 237]
โรงเรียนบ้านวังคมคายจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน [14 สิงหาคม 2562 : อ่าน 118]
โรงเรียนบ้านห้วยเกตุ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 [13 สิงหาคม 2562 : อ่าน 221]
โรงเรียนบ้านละหานค่าย กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 9 สิงหาคม 2562 [13 สิงหาคม 2562 : อ่าน 404]
วันแม่แห่งชาติ [13 สิงหาคม 2562 : อ่าน 100]
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 [12 สิงหาคม 2562 : อ่าน 242]
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทอง [12 สิงหาคม 2562 : อ่าน 214]
วันแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านใหม่นาดี [12 สิงหาคม 2562 : อ่าน 533]
วันแม่แห่งชาติ [11 สิงหาคม 2562 : อ่าน 215]
โรงเรียนบ้านวังคมคายจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ [10 สิงหาคม 2562 : อ่าน 105]
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด [10 สิงหาคม 2562 : อ่าน 2165]
วันแม่แห่งชาติ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) [10 สิงหาคม 2562 : อ่าน 134]
โรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องไห จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี พ.ศ.2562 [10 สิงหาคม 2562 : อ่าน 228]
โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) จัด "กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒" [09 สิงหาคม 2562 : อ่าน 279]
โรงเรียนบ้านปะโคตะกอฯ จัด "กิจกรรมปลูกต้นทองอุไร ถวายแม่ของแผ่นดิน" [09 สิงหาคม 2562 : อ่าน 73]
โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีพันปีหลวง ประจำปี ๒๕๖๒ [09 สิงหาคม 2562 : อ่าน 98]
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) ได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ [09 สิงหาคม 2562 : อ่าน 85]
โรงเรียนวังใหม่พัฒนา จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า [09 สิงหาคม 2562 : อ่าน 207]
ทำบุญตักบาตรวันแม่ [09 สิงหาคม 2562 : อ่าน 281]
กิจกรรมวันแม่ [09 สิงหาคม 2562 : อ่าน 128]
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนบ้านประดู่งาม ปีการศึกษา 2562 [08 สิงหาคม 2562 : อ่าน 1497]
วันแม่แห่งชาติโรงเรียนบ้านห้วยทราย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ [08 สิงหาคม 2562 : อ่าน 211]
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) ร่วมกิจกรรมชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ ( 6 สิงหาคม 2562) [07 สิงหาคม 2562 : อ่าน 144]
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยทราย ร่วมกิจกรรมการพัฒนาระบบสุขาภิบาล ในโรงเรียนและชุมชน [07 สิงหาคม 2562 : อ่าน 132]
โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น ร่วมงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ [06 สิงหาคม 2562 : อ่าน 158]
กิจกรรมยุวกาชาดจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ [06 สิงหาคม 2562 : อ่าน 734]
ร่วมกิจกรรมจิตอาสา [05 สิงหาคม 2562 : อ่าน 170]
กีฬาสีภายใน [05 สิงหาคม 2562 : อ่าน 127]
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา [05 สิงหาคม 2562 : อ่าน 120]
ถวายพระพรองค์ราชัน [03 สิงหาคม 2562 : อ่าน 142]
กิจกรรมโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ “วิถีพุทธ วิถีธรรม นำวินัย” [02 สิงหาคม 2562 : อ่าน 214]
สพป.พระนครศรีอยุธยาเขต 1 มาศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) [01 สิงหาคม 2562 : อ่าน 289]
กิจกรรมเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โรงเรียนบ้านห้วยยาง [01 สิงหาคม 2562 : อ่าน 190]
โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) จัด "กิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒" [31 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 144]
โรงเรียนวังใหม่พัฒนา จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปี 2562 [31 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 221]
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 [31 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 170]
การจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2562 [31 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 255]
โรเรียนหินฝนวิทยาคม กิจกรรมเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 [31 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 181]
ใหม่นาดีรวมใจถวายพระพรชัยมงคล [30 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 148]
กิจกรรม" VIOS แต่งสวยวิ่งทำบุญ" ณ โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น [30 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 120]
กิจกรรม "จากมือพี่สู่มือน้องปีที่ 10" [30 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 112]
โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) จัดกิจกรรมถวายพระพร และบำเพ็ญประโยชน์ [30 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 139]
อิ่มสุขทั้งกายใจ [29 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 189]
“ห้วยแย้ แชมป์วิทยุการบินมินิวอลเลย์บอล” [29 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 706]
โรงเรียนบ้านละหานค่าย กิจกรรมภายในโรงเรียนประจำเดือนกรกฎาคม 2562 [28 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 166]
โรงเรียนบ้านวังคมคายจัดกิจกรรมถวายพระพร ถวายสัตย์ปฏิญาณและบำเพ็ญประโยชน์ [27 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 96]
"กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒" [26 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 90]
โรงเรียนวังใหม่พัฒนา รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต [26 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 162]
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ จัดกิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ [26 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 128]
ิพิธีถวายพระพรชัยมงคล [26 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 123]
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 [26 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 121]
โรงเรียนบ้านวังคมคายรับการประเมินผลการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต จาก สพป.ชย.3ประเมินผลการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต จาก สพป.ชย.3 [25 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 132]
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง (คุรุประชานุกูล) จัดโครงการปลูกป่าพยุง เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ [25 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 300]
โรงเรียนวังใหม่พัฒนา จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 [25 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 128]
ดอกจานเกมส์ 2562 [25 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 178]
ขอขอบพระคุณ [24 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 186]
โรงเรียนบ้านใหม่นาดีรับการประเมินติดตามโรงเรียนสุจริต ปี 2562 [24 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 127]
"การนิเทศ ติดตามและประเมินผลโรงเรียนสุจริต จากคณะกรรมการ นิเทศ ติดตาม ประเมินผลโรงเรียนสุจริต สพป.ชัยภูมิ เขต 3" [23 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 302]
โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล วิทยุการบินฯ มินิวอลเล่ย์บอล [23 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 163]
การประเมิน ติดตามนิเทศการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น [23 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 103]
โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา [23 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 114]
โรงเรียนบ้านห้วยบง จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาเนื่องใน [23 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 174]
ติดตามประเมินโรงเรียนต้านทุจริต [22 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 158]
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ นำโดยนายวสันต์ ตาลทอง คณะครูและนักเรียน ได้นำเทียนไปถวาย เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา [22 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 91]
กิจกรรมอบรมการใช้Robotเบื้องต้นจากTEAM UNLIMITED ROBOTICS [21 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 488]
กิจกรรมวันเข้าพรรษา [21 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 466]
เปลวเทียนงาม ส่องทางธรรม [21 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 155]
โรงเรียนบ้านปะโคตะกอฯ รับการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน [20 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 95]
ผู้ใหญ่ใจบุญมอบทุนการศึกษา [20 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 195]
การจัดกิจกรรมตามโครงการ “อบรมอาสาสมัครสาธารณสุขในโรงเรียน (อสร.น้อย)” [20 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 456]
กิจกรรมสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562 [20 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 121]
การจัดกิจกรรมตามโครงการ “ฟันดี มีสุข” [20 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 114]
วันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา [20 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 89]
โรงเรียนวังใหม่พัฒนา รับการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน [19 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 113]
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง (คุรุประชานุกูล) ได้รองรับการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา [19 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 165]
โรงเรียนบ้านห้วยทรายได้รับการติดตามการดำเนินโครงการอาหารหกลางวัน [19 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 89]
การเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา2562 [19 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 152]
แห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562 [19 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 144]
โรงเรียนบ้านละหานค่าย กิจกรรมภายในโรงเรียนประจำเดือนกรกฎาคม 2562 กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา [19 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 78]
โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ [19 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 94]
โรงเรียนบ้านวังคมคายรับการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันจากสพป.ชย.3 [19 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 70]
การกำกับดูแล ตรวจสอบการดำเนินการโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนหินฝนวิทยาคม [19 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 111]
โรงเรียนบ้านวังคมคายศึกษาดูงานการจัดการศึกษาโดยใช้นวัตกรรมจิตศึกษา PBL. ขับเคลื่อนโดย PLC ณ โรงเรียนบ้านหนองกระเทียมเหนือ [19 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 133]
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา โรงเรียนบ้านโคกสะอาด [18 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 107]
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง (คุรุประชานุกูล) ร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปี 2562 [18 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 199]
ถวายเทียนพรรษา [18 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 111]
ฝึกฝนจิตสู่การเป็นพลเมืองดี [17 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 263]
ถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ [16 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 105]
โรงเรียนบ้านซับหมีร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา [16 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 353]
"โรงเรียนบ้านปะโคตะกอฯ สืบสานประเพณีไทย ถวายเทียนพรรษา ณ วัดบูรณ์ บ้านปะโค" [15 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 215]
โรงเรียนบ้านห้วยทรายจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ [15 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 103]
โรงเรียนหินฝนวิทยาคม จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา [15 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 172]
โรงเรียนบ้านวังคมคายจัดกิจกรมถวายเทียนพรรษา [14 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 113]
โรงเรียนบ้านวังคมคายกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนครั้งที่ 1 ปีการศึกษา2562 [14 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 86]
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) ได้รับการนิเทศ ติตตามผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการ [13 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 106]
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) ได้ร่วมกับชุมชน จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน [13 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 134]
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) ได้จัดกิจกรรมว้นสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันเข้าพรรษา [13 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 110]
โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 [12 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 228]
โรงเรียนวังใหม่พัฒนา ทอดผ้าป่า ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา [12 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 201]
ประเมินโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศ ณ โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) [12 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 131]
ถวายเทียนพรรษา [12 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 164]
ปลูกข้าวโพด เพื่อสมทบทุนโครงการอาหารกลางวัน [12 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 100]
อบรมคุณธรรมจริยธรรม ใจ ใสๆ.. [10 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 202]
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) ได้จัดการประชุมข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และที่ปรึกษา [10 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 106]
การตรวจเยี่ยมประเมินโรงเรียนสุจริต [09 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 201]
ตรวจสุขภาพนักเรียน โรงเรียนหินฝนวิทยาคม [09 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 162]
โรงเรียนบ้านละหานค่าย กิจกรรมภายในโรงเรียนประจำเดือนกรกฎาคม 2562 [09 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 163]
วันสถาปนา สำนักงานการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน [08 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 164]
โรงเรียนบ้านห้วยทรายรับการนิเทศติดตามและประเมินโรงเรียนสุจริต ปีการศึกษา ๒๕๖๒ [08 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 228]
โรงเรียนบ้านห้วยบง เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 2562 [08 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 137]
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) [06 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 185]
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ [04 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 225]
โรงเรียนบ้านดงลาน สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 [04 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 263]
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 [04 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 203]
กิจกรรม Big Cleaning [04 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 202]
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก [04 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 139]
พิธีสวนสนามลูกเสือ เนตรนารี [04 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 133]
โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น เข้าร่วมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ [03 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 182]
โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ [03 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 191]
โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด [03 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 155]
โรงเรียนบ้านห้วยบง จัดกิจกรรมเนื่องใน "วันไหว้ครู" [03 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 128]
โรงเรียนบ้านห้วยบง จัดกิจกรรมเนื่องใน "วันสุนทรภู่" [03 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 101]
โรงเรียนบ้านห้วยบงจัดกิจกรรมในวันต่อต้านยาเสพติดโลก [03 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 125]
โรงเรียนบ้านห้วยทรายประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย [02 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 109]
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและพิธีสวนสนาม เนื่องใน " วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ " [02 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 118]
"ชุมชนสร้างสุข" ลดเสี่ยงพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี [02 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 180]
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ [02 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 165]
โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก จัดพิธีทบทวนคำปฏิญานและพิธีสวนสนาม ประจำปี 2562 [01 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 120]
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ จัดกิจกรรม ค่ายวิชาการปฐมวัย [01 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 249]
โรงเรียนบ้านวังคมคายจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามกองลูกเสือ เนตรนารี [01 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 123]
โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ (ประชาสามัคคี) ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ เนตรนารี เครือข่ายโรงเรียนบึงชวน ประจำปี ๒๕๖๒ [01 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 115]
เครือข่ายลุ่มบึงละหานจัดพิธีสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ [01 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 123]
โรงเรียนบ้านวังคมคายจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม [01 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 114]
โรงเรียนบ้านวังคมคายได้รับบริจาคสิ่งของจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน [01 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 130]
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามกองลูกเสือ เนตรนารี พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามกองลูกเสือ เนตรนารี [01 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 142]
โรงเรียนหินฝนวิทยาคมจัดวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 [01 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 176]
โรงเรียนบ้านวังกุงปรับปรุงภูมิทัศน์ [01 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 233]
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2562 [28 มิถุนายน 2562 : อ่าน 208]
กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2562 [28 มิถุนายน 2562 : อ่าน 255]
การอบรมคุณธรรม จริยธรรม [28 มิถุนายน 2562 : อ่าน 257]
โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ ฯ จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2562 [27 มิถุนายน 2562 : อ่าน 238]
โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) ดำเนินการประเมิน ความสามารถการอ่านและการเขียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 [27 มิถุนายน 2562 : อ่าน 112]
โรงเรียนบ้านสะพานยาว จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 [27 มิถุนายน 2562 : อ่าน 253]
โรงเรียนบ้านสะพานยาว จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 [27 มิถุนายน 2562 : อ่าน 102]
โรงเรียนบ้านละหานค่าย กิจกรรมภายในโรงเรียนประจำเดือนมิถุนายน 2562 [27 มิถุนายน 2562 : อ่าน 109]
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) ได้เข้าร่วมการอบรมปฏิบัติการจัดทำสื่อ Pop-Up เครือข่ายโรงเรียนทุ่งกระเจียว เมื่อวันที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา [27 มิถุนายน 2562 : อ่าน 121]
โรงเรียนวังใหม่พัฒนา จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ [27 มิถุนายน 2562 : อ่าน 180]
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ ได้จัดกิจกรรมการวันสุนทรภู่ ในวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 [27 มิถุนายน 2562 : อ่าน 80]
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ ได้เข้าร่วมรายการ รวมพลคน [27 มิถุนายน 2562 : อ่าน 88]
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด [27 มิถุนายน 2562 : อ่าน 104]
วันสุนทรภู่และต่อต้านยาเสพติด [27 มิถุนายน 2562 : อ่าน 167]
โรงเรียนบ้านวังคมคายจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด [26 มิถุนายน 2562 : อ่าน 187]
โรงเรียนบ้านวังคมคายจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ [26 มิถุนายน 2562 : อ่าน 104]
26 มิถุนายน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนวังใหม่พัฒนา ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ [26 มิถุนายน 2562 : อ่าน 154]
โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก จัดกิจกรรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก [26 มิถุนายน 2562 : อ่าน 129]
โรงเรียนบ้านซับหมีรับมอบห้องน้ำ [26 มิถุนายน 2562 : อ่าน 242]
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2562 [26 มิถุนายน 2562 : อ่าน 130]
สุนทรโวหาร โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด” [26 มิถุนายน 2562 : อ่าน 117]
โรงเรียนบ้านห้วยทรายจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๒ [26 มิถุนายน 2562 : อ่าน 190]
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านห้วยทราย [26 มิถุนายน 2562 : อ่าน 134]
ลูกเสือต้านภัยยาเสพติดโรงเรียนหินฝนวิทยาคม [26 มิถุนายน 2562 : อ่าน 138]
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด ได้กิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติด [26 มิถุนายน 2562 : อ่าน 95]
วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ โรงเรียนหินฝนวิทยาคม [26 มิถุนายน 2562 : อ่าน 84]
24-25 มิถุนายน 2562 โรงเรียนวังใหม่พัฒนา ดำเนินการคัดกรองการอ่านเขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ตามนโยบาย “เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้” ปีการศึกษา 2562 [25 มิถุนายน 2562 : อ่าน 629]
ร่วมปลูกป่า [24 มิถุนายน 2562 : อ่าน 103]
ตรวจเยี่ยมประเมินระบบดูแล [24 มิถุนายน 2562 : อ่าน 149]
โรงเรียนบ้านห้วยทรายดำเนินการทดสอบความสามารถ การอ่านและการเขียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ [24 มิถุนายน 2562 : อ่าน 80]
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นำปัญญา สร้างเด็กดีสู่สังคม [22 มิถุนายน 2562 : อ่าน 218]
โรงเรียนบ้านวังคมคาย รับการประเมินระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน [21 มิถุนายน 2562 : อ่าน 149]
วันไหว้ครู [21 มิถุนายน 2562 : อ่าน 107]
Big Cleaning Day โรงเรียนหินฝนวิทยาคม [21 มิถุนายน 2562 : อ่าน 159]
วังตาลาดสมบูรณ์จัดกิจกรรมเข้าค่ายธรรมะ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม [21 มิถุนายน 2562 : อ่าน 321]
ตรวจนิเทศก์การจัดการขยะมูลฝอยตามแบบแผนปฎิบัติการขยะชมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ 2562 [20 มิถุนายน 2562 : อ่าน 111]
โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการงานประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดทำรายงาน SAR ของสถานศึกษา [19 มิถุนายน 2562 : อ่าน 119]
การประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียน ชมรมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อำเภอบำเหน็จณรงค์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนบ้านห้วยทราย [19 มิถุนายน 2562 : อ่าน 111]
ทดสอบความสามารถด้านการอ่าน การเขียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 [18 มิถุนายน 2562 : อ่าน 172]
ตรวจสุขภาพฟัน [18 มิถุนายน 2562 : อ่าน 324]
อิ่มกายสุขใจ [18 มิถุนายน 2562 : อ่าน 147]
ตัดต้นไม้ เพื่อ...ความร่มรื่นและปลอดภัย [18 มิถุนายน 2562 : อ่าน 410]
กิจกรรมพิธีไหว้ครู [17 มิถุนายน 2562 : อ่าน 113]
โรงเรียนบ้านห้วยทรายดำเนินการทดสอบการอ่านและการเขียน ครั้งที่ ๑ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ [17 มิถุนายน 2562 : อ่าน 111]
"กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน 2562" [16 มิถุนายน 2562 : อ่าน 245]
โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) จัด "กิจกรรมพิธีไหว้ครู ๒๕๖๒" [16 มิถุนายน 2562 : อ่าน 146]
โรงเรียนบ้านซับหมี จัดกิจกรรมไหว้ครูปีการศึกษา 2562 [15 มิถุนายน 2562 : อ่าน 396]
กิจกรรมใหว้ครูปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง) [15 มิถุนายน 2562 : อ่าน 269]
พิธีไหว้ครูและเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว [14 มิถุนายน 2562 : อ่าน 187]
การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านห้วยทราย [14 มิถุนายน 2562 : อ่าน 225]
กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านห้วยทราย [14 มิถุนายน 2562 : อ่าน 250]
กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านห้วยทราย [14 มิถุนายน 2562 : อ่าน 121]
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) โดย นายทรงพล ก้อนเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ได้มีโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ครบ 100% ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้นในระหว่างวันที่ 10-13 เดือน มิถุน [14 มิถุนายน 2562 : อ่าน 235]
กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2562 [14 มิถุนายน 2562 : อ่าน 155]
พิธีไหวครู 2562 [14 มิถุนายน 2562 : อ่าน 288]
นักเรียนหนองตานา ร่วมแสดง มุฑิตา บูชาครู ปีการศึกษา 2562 [14 มิถุนายน 2562 : อ่าน 170]
13 มิถุนายน 2562 โรงเรียนวังใหม่พัฒนา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 [13 มิถุนายน 2562 : อ่าน 260]
พิธีไห้วครู โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) [13 มิถุนายน 2562 : อ่าน 200]
พิธีไหว้ครูโรงเรียนหินฝนวิทยาคม ปีการศึกษา2562 [13 มิถุนายน 2562 : อ่าน 99]
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู และเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 [13 มิถุนายน 2562 : อ่าน 140]
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ ได้จัดพิธีไหว้ครู อันเป็นประเพณีอันงดงามของไทย ที่ศิษย์จะได้แสดงตน ว่าขอเป็นศิษย์ของครู ทุกคนเข้าร่วมพิธี ด้วยความพร้อมเพียง [13 มิถุนายน 2562 : อ่าน 204]
ประเพณีอันงดงามของไทย [12 มิถุนายน 2562 : อ่าน 186]
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน และกิจกรรมจิตอาสาสู่ชุมชน [12 มิถุนายน 2562 : อ่าน 895]
กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก [12 มิถุนายน 2562 : อ่าน 301]
โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน [11 มิถุนายน 2562 : อ่าน 85]
โครงการรักษ์ภาษาไทย เครือข่ายลุ่มบึงละหาน [10 มิถุนายน 2562 : อ่าน 273]
หนองตานาคึกคัก ร่วมฟังนโยบายปีการศึกษาใหม่ [08 มิถุนายน 2562 : อ่าน 814]
หนองตานารวมภักดิ์ กิจกรรม [08 มิถุนายน 2562 : อ่าน 903]
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ จัดกิจกรรมเลือกตั้ง ประจำปีการศึกษา 2562 [08 มิถุนายน 2562 : อ่าน 200]
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 [08 มิถุนายน 2562 : อ่าน 210]
กิจกรรมโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ [08 มิถุนายน 2562 : อ่าน 164]
โรงเรียนบ้านห้วยทราย ร่วมโครงการรักษ์ภาษาไทย เครือข่ายโรงเรียนบึงชวน [07 มิถุนายน 2562 : อ่าน 170]
โรงเรียนวังใหม่พัฒนา จัดให้มีการเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 [07 มิถุนายน 2562 : อ่าน 224]
โรงเรียนบ้านวังคมคายจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย [06 มิถุนายน 2562 : อ่าน 105]
โรงเรียนบ้านวังคมคายจัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562 [06 มิถุนายน 2562 : อ่าน 225]
เครือข่ายโรงเรียนห้วยยายจิ๋วจัดประชุมผู้บริหาร ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านวังคมคาย [06 มิถุนายน 2562 : อ่าน 136]
วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 นางสาวสมลักษณ์ วิจบ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นวิทยากรบรรยายในการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 [04 มิถุนายน 2562 : อ่าน 114]
โรงเรียนบ้านท่าโป่ง จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม ประจำปี 2562 [04 มิถุนายน 2562 : อ่าน 95]
พิธีไหว้ครูโรงเรียนบ้านท่าโป่ง ประจำปีการศึกษา 2562 [04 มิถุนายน 2562 : อ่าน 106]
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ จัดกิจกรรมทำบุญครบรอบ 80 ปีวันก่อตั้งโรงเรียน [02 มิถุนายน 2562 : อ่าน 238]
โรงเรียนบ้านห้วยทรายเข้าร่วมประชุมมอบนโยบายการบริหารจัดการศึกษา​ ข้าราชการครู​และ​บุคลากร​ทาง​การศึกษา​ อำเภอ​บำเหน็จณรงค์​ ประจำปี​การศึกษา​ ๒๕๖๒ [01 มิถุนายน 2562 : อ่าน 130]
กิจกรรมสัปดาห์ประชาธิปไตยโรงเรียนบ้านโคกสะอาด ปีการศึกษา 2562 [31 พฤษภาคม 2562 : อ่าน 141]
โรงเรียนบ้านละหานค่าย กิจกรรมภายในโรงเรียนประจำเดือนพฤษภาคม 2562 [31 พฤษภาคม 2562 : อ่าน 228]
วัน ศุกร์ ที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20 (สวนป่าเทพสถิต) ได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 และประชุมเครือข่ายผู้ปกครองชั้นเรียน Classr [31 พฤษภาคม 2562 : อ่าน 153]
โรงเรียนวังใหม่พัฒนาจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2562 ประจำปีพุทธศักราช 2562 และประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2 [31 พฤษภาคม 2562 : อ่าน 288]
กิจกรรมไหว้ครูโรงเรียนบ้านโคกสะอาด ปีการศึกษา 2562 [31 พฤษภาคม 2562 : อ่าน 128]
วันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤษภาคม 2562โรงเรียนวังใหม่พัฒนา ยืนสงบนิ่งหน้าเสาธงหลังทำการเคารพธงชาติ เพื่อเป็นการไว้อาลัยต่อพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตนายกรัฐมนตรี และรัฐบุรุษ [30 พฤษภาคม 2562 : อ่าน 96]
โรงเรียนบ้านห้วยทรายรับการตรวจรับครุภันฑ์ห้องสมุด [30 พฤษภาคม 2562 : อ่าน 85]
กิจกรรมหาเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านห้วยทราย [30 พฤษภาคม 2562 : อ่าน 107]
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นำนักเรียนโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ เข้าร่วมสมัครตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีด้วยหัวใจ” [27 พฤษภาคม 2562 : อ่าน 134]
โรงเรียนบ้านห้วยทรายเชิญวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า [27 พฤษภาคม 2562 : อ่าน 121]
การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา (STEM Education) [26 พฤษภาคม 2562 : อ่าน 170]
โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" จังหวัดชัยภูมิ [25 พฤษภาคม 2562 : อ่าน 215]
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ ลงชื่อสมัครเป็นสมาชิกจิตอาสาพระราชทาน ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีด้วยหัวใจ” [24 พฤษภาคม 2562 : อ่าน 229]
คณะกรรมการเครือข่ายลุ่มบึงละหานตรวจเยี่ยมเปิดภาคเรียน [24 พฤษภาคม 2562 : อ่าน 95]
สมัครเป็นสมาชิกจิตอาสาพระราชทาน ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีด้วยหัวใจ” [23 พฤษภาคม 2562 : อ่าน 201]
การประชุมยกระดับคุณภาพผู้เรียน เครือข่ายโรงเรียนลุ่มบึงละหาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ [23 พฤษภาคม 2562 : อ่าน 93]
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) ได้เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ [23 พฤษภาคม 2562 : อ่าน 147]
โรงเรียนบ้านวังคมคายจัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ และเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดบ้านวังคมคาย [23 พฤษภาคม 2562 : อ่าน 189]
โรงเรียนบ้านวังคมคายรับการนิเทศตรวจเยี่ยมการ เตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 [23 พฤษภาคม 2562 : อ่าน 140]
ร่วมจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562 [22 พฤษภาคม 2562 : อ่าน 209]
21 พฤษภาคม 2562 คณะครู และบุคลากรโรงเรียนวังใหม่พัฒนา ร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ [21 พฤษภาคม 2562 : อ่าน 166]
กิจกรรมเวียนเทียนวันวิสาขบูชา [20 พฤษภาคม 2562 : อ่าน 168]
กิจกรรมวันวิสาขบูชา โรงเรียนบ้านสะพานยาว ปีการศึกษา 2562 [19 พฤษภาคม 2562 : อ่าน 251]
กิจกรรมวันวิสาขบูชา [18 พฤษภาคม 2562 : อ่าน 149]
โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) รับการนิเทศเตรียมความพร้อมเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 [18 พฤษภาคม 2562 : อ่าน 126]
“เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562” [18 พฤษภาคม 2562 : อ่าน 154]
“กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562” [18 พฤษภาคม 2562 : อ่าน 218]
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินจากเครือข่ายเพชรเริงรมย์ [17 พฤษภาคม 2562 : อ่าน 115]
รงเรียนบ้านวังคมคายจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษาที่ 1/2562 [16 พฤษภาคม 2562 : อ่าน 114]
การประชุมยกระดับคุณภาพผู้เรียน เครือข่ายโรงเรียนลุ่มบึงละหาน [16 พฤษภาคม 2562 : อ่าน 198]
โรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องไห จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ [15 พฤษภาคม 2562 : อ่าน 122]
รำถวายสักการะเจ้าพ่อพญาแล ในงานประเพณีบุญเดือนหก จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2562 [14 พฤษภาคม 2562 : อ่าน 131]
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 [14 พฤษภาคม 2562 : อ่าน 329]
รงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก ได้จัดการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) [13 พฤษภาคม 2562 : อ่าน 137]
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ นำโดยนายวสันต์ ตาลทอง คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ยืนต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครองที่มาส่งบุตรหลานในการเปิดภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๖๒ [13 พฤษภาคม 2562 : อ่าน 156]
12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนวังใหม่พัฒนา ทำบุญโรงเรียน เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียนวังใหม่พัฒนา [12 พฤษภาคม 2562 : อ่าน 178]
การแสดงกิจกรรมของโรงเรียน [11 พฤษภาคม 2562 : อ่าน 179]
10 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนวังใหม่พัฒนา ร่วมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยังยืน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 [11 พฤษภาคม 2562 : อ่าน 259]
โรงเรียนบ้านวังคมคายร่วมจัดนิทรรศการเปิดบ้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน [08 พฤษภาคม 2562 : อ่าน 182]
โรงเรียนบ้านวังคมคายร่วมพิธีเฉลิมฉลอง และถวายพระพร ชัยมงคล เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก [08 พฤษภาคม 2562 : อ่าน 154]
7 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนวังใหม่พัฒนา ร่วมจัดนิทรรศการเปิดบ้าน ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 [08 พฤษภาคม 2562 : อ่าน 196]
โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก ได้ร่วมเฉลิมฉลองและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก [06 พฤษภาคม 2562 : อ่าน 179]
อบรมครูด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย [28 เมษายน 2562 : อ่าน 254]
สรุป ทบทวน และผ่อนคลาย [27 เมษายน 2562 : อ่าน 200]
เรียนเชิญ ท่านผู้มีเกียรติ ผู้ปกครองนักเรียน ศิษย์เก่าและนักเรียน ร่วมทำบุญโรงเรียน เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียนวังใหม่พัฒนา ในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 [27 เมษายน 2562 : อ่าน 398]
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา 80 ปี คืนสู่เหย้า ศิษย์เก่าห้วยแย้ [15 เมษายน 2562 : อ่าน 267]
โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก ได้จัดงานทอดผ้าป่าการกุศล พัฒนาคนด้วยการศึกษา [15 เมษายน 2562 : อ่าน 212]
ร่วมทำบุญถวายผ้าป่า ณ วัดทรงธรรมและกิจกรรมรดน้ำสืบสานประเพณีสงกรานต์ [11 เมษายน 2562 : อ่าน 202]
เรียนรู้ด้วยการท่องเที่ยว [10 เมษายน 2562 : อ่าน 254]
ทัศนศึกษา นำพาความรู้ ก้าวสู่โลกกว้าง [09 เมษายน 2562 : อ่าน 149]
กิจกรรมโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล รายงานตัวนักเรียนม.1 [09 เมษายน 2562 : อ่าน 162]
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศโรงเรียนบ้านห้วยยาง [04 เมษายน 2562 : อ่าน 189]
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 [03 เมษายน 2562 : อ่าน 142]
โรงเรียนบ้านละหานค่าย กิจกรรมภายในโรงเรียน [02 เมษายน 2562 : อ่าน 298]
กิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2561 [02 เมษายน 2562 : อ่าน 167]
โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(๓พระครูอนุสรณ์) ทำบุญเลี้ยงเพลพระและจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2561 [02 เมษายน 2562 : อ่าน 167]
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(๓พระครูอนุสรณ์)นำนักเรียนไปทัศนศึกษา ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ และวัดบ้านไร่(หลวงพ่อคูณ) จังหวัดนครราชสีมา [02 เมษายน 2562 : อ่าน 178]
ฝึกจิตใจ ใกล้ธรรมชาติ [01 เมษายน 2562 : อ่าน 187]
การผลิตสื่อทำมือ/สื่อสามมิติ [29 มีนาคม 2562 : อ่าน 883]
โรงเรียนบ้านวังคมคาย รับการติดตามตรวจสอบระบบประกันคุณภาพและประเมิน คุณภาพภายในสถานศึกษา [29 มีนาคม 2562 : อ่าน 127]
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด อ.บำเหน็จณรงค์ จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ปัจฉิมนิเทศ และ Open House [28 มีนาคม 2562 : อ่าน 138]
โรงเรียนวังใหม่พัฒนาจัดพิธีมอบวุฒิบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 [26 มีนาคม 2562 : อ่าน 126]
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ [26 มีนาคม 2562 : อ่าน 137]
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ จัดกิจกรรมบัณฑิตน้อยชั้นอนุบาล 3 และปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 [25 มีนาคม 2562 : อ่าน 241]
โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) จัด "กิจกรรมบัณฑิตน้อยและปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561" [24 มีนาคม 2562 : อ่าน 146]
โรงเรียนบ้านละหานค่าย กิจกรรมภายในโรงเรียน [24 มีนาคม 2562 : อ่าน 117]
กิจกรรม​Open​ House และปัจฉิมนิเทศ [23 มีนาคม 2562 : อ่าน 123]
โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2561 [23 มีนาคม 2562 : อ่าน 109]
วังตาลาดสมบูรณ์จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 [23 มีนาคม 2562 : อ่าน 936]
โรงเรียนบ้านวังคมคาย ได้จัดกิจกรรม Open House เปิดบ้านทางการศึกษา และ กิจกรรมมอบใบประดาศและปัจฉิมนิเทศก์แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 [22 มีนาคม 2562 : อ่าน 171]
โรงเรียนบ้านห้วยยางกับชุมชนร่วมบุญเทศน์มหาชาติ [21 มีนาคม 2562 : อ่าน 484]
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่จัดกิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ [21 มีนาคม 2562 : อ่าน 228]
การอบรมจัดประสบการณ์การประกอบอาชีพให้กับนักเรียนยากจนพิเศษ [21 มีนาคม 2562 : อ่าน 348]
กิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์การเลือกตั้ง [21 มีนาคม 2562 : อ่าน 228]
รณรงค์การเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร [21 มีนาคม 2562 : อ่าน 327]
กิจกรรมทัศนศึกษา [21 มีนาคม 2562 : อ่าน 897]
โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E ประเทศไทย) [20 มีนาคม 2562 : อ่าน 229]
ฝึกจิตสู่การเป็นพลเมืองดี [19 มีนาคม 2562 : อ่าน 212]
โรงเรียนบ้านห้วยเกตุ เดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง [18 มีนาคม 2562 : อ่าน 160]
โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา [16 มีนาคม 2562 : อ่าน 157]
โรงเรียนบ้านวังคมคายร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เลือกตั้ง 62 [14 มีนาคม 2562 : อ่าน 159]
โรงเรียนบ้านหนองตอ จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยรณรงค์การเลือกตั้ง ส.ส. [14 มีนาคม 2562 : อ่าน 174]
โรงเรียนบ้านดงลานจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยรณรงค์การเลือกตั้ง ส.ส. ในกิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย [14 มีนาคม 2562 : อ่าน 270]
โรงเรียนบ้านห้วยทรายดำเนินการสอบเพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยใช้ข้อสอบกลาง (LAS) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒, ๔, ๕ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑, ๒ [13 มีนาคม 2562 : อ่าน 129]
การประเมินคุณภาพการศึกษาโยใช้ข้อสอบกลาง (LAS) ระดับชั้นประถมศึกษา 2,4,5 โรงเรียนวังกะอาม [13 มีนาคม 2562 : อ่าน 231]
กิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตยรณรงค์การเลือกตั้ง ส.ส. [12 มีนาคม 2562 : อ่าน 281]
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 3 เยี่ยมบ้านนักเรียนประสบอัคคีภัย [12 มีนาคม 2562 : อ่าน 127]
โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน [12 มีนาคม 2562 : อ่าน 209]
โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น จัดกิจกรรม ๖ สัปดาห์ประชาธิปไตย [12 มีนาคม 2562 : อ่าน 159]
วังตาลาดสมบูรณ์จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง [11 มีนาคม 2562 : อ่าน 219]
โรงเรียนบ้านซับหมีจัดกิจกรรมทัศนศึกษา [10 มีนาคม 2562 : อ่าน 554]
ประสบการณ์ที่แสนสนุก [09 มีนาคม 2562 : อ่าน 213]
รณรงค์ 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย [08 มีนาคม 2562 : อ่าน 192]
วันที่ 8 มีนาคม 2562 โรงเรียนวังใหม่พัฒนา มอบทุนนักเรียนยากจนพิเศษ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) [08 มีนาคม 2562 : อ่าน 139]
สนามสอบโรงเรียนบ้านปะโคตะกอฯ ดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National – Test : NT) [07 มีนาคม 2562 : อ่าน 132]
"โรงเรียนบ้านปะโคตะกอฯ จัดกิจกรรมทดสอบความรู้และความสามารถเชิงทักษะของลูกเสือสำรอง 2561" [07 มีนาคม 2562 : อ่าน 134]
โรงเรียนบ้านประดู่งาม จัดพิธีทำบุญตักบาตรโรงเรียน ประจำปี2562 [04 มีนาคม 2562 : อ่าน 208]
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ นำโดยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตรกับนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน ร่วมทำบุญเนื่องในโอกาสการปฏิบัติธรรมของทางวัดวังตะเฆ่ [04 มีนาคม 2562 : อ่าน 138]
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ นำนักเรียนเข้าร่วมอบรมโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2561 [04 มีนาคม 2562 : อ่าน 143]
โรงเรียนบ้านวังคมคายเข้าร่วมกิจกรมพัฒนาบุคลากรเครือข่ายโรงเรียนห้วยยายจิ๋ว [03 มีนาคม 2562 : อ่าน 128]
โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก จัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้น ป.4-6 [02 มีนาคม 2562 : อ่าน 274]
โรงเรียนบ้านวังคมคายจัดประชุมร่วมหาแนวทางช่วยกัน แก้ปัญหาและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านเขียนให้สูงขึ้น [27 กุมภาพันธ์ 2562 : อ่าน 143]
" กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ประจำปีการศึกษา 2561 " [25 กุมภาพันธ์ 2562 : อ่าน 301]
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ ได้นำนักเรียนทำกิจกรรม Big Cleaning Day [25 กุมภาพันธ์ 2562 : อ่าน 186]
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่จัดกิจกรรมทัศนศึกษา [25 กุมภาพันธ์ 2562 : อ่าน 235]
โรงเรียนวังใหม่พัฒนา จัดกิจกรรมทัศนศึกษา นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 15 และ 22 กุมภาพันธ์ 2562 [22 กุมภาพันธ์ 2562 : อ่าน 205]
โรงเรียนบ้านวังคมคายจัดกิจกรรมทัศนศึกษาระดับประถมต้น [22 กุมภาพันธ์ 2562 : อ่าน 123]
โรงเรียนบ้านวังคมคายจัดกิจกรรมทัศนศึกษาระดับประถมปลาย [21 กุมภาพันธ์ 2562 : อ่าน 115]
" กิจกรรม Big Cleaning Day " [21 กุมภาพันธ์ 2562 : อ่าน 267]
โรงเรียนบ้านละหานค่าย กิจกรรมเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี [21 กุมภาพันธ์ 2562 : อ่าน 264]
ฺBig Cleaning Day [20 กุมภาพันธ์ 2562 : อ่าน 233]
โรงเรียนบ้านวังคมคายจัดกิจกรรมวันมาฆะบูชา [19 กุมภาพันธ์ 2562 : อ่าน 131]
โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก ร่วมทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชา [19 กุมภาพันธ์ 2562 : อ่าน 255]
โรงเรียนบ้านห้วยทรายร่วมทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดทรายเงิน [18 กุมภาพันธ์ 2562 : อ่าน 230]
การเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี เครือข่ายลุ่มบึงละหาน [18 กุมภาพันธ์ 2562 : อ่าน 363]
เดินทางไกล เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ โรงเรียนบ้านหนองม่วง และโรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ [18 กุมภาพันธ์ 2562 : อ่าน 211]
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ จัดกิจกรรมเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2561 [16 กุมภาพันธ์ 2562 : อ่าน 407]
โรงเรียนบ้านวังคมคาย ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง [15 กุมภาพันธ์ 2562 : อ่าน 199]
โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝกจัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรองเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ [15 กุมภาพันธ์ 2562 : อ่าน 185]
โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝกจัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง [15 กุมภาพันธ์ 2562 : อ่าน 134]
"สนามสอบโรงเรียนบ้านปะโคตะกอ (ประชาสามัคคี) ดำเนินการสอบ ทดสอบความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT) " [13 กุมภาพันธ์ 2562 : อ่าน 173]
"เดินรณรงค์การลดใช้กล่องโฟม และถุงพลาสติกช่วยลดภาวะโลกร้อน" [13 กุมภาพันธ์ 2562 : อ่าน 232]
โรงเรียนบ้านวังคมคายต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนปลอดขยะ [12 กุมภาพันธ์ 2562 : อ่าน 178]
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี สามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2561 [12 กุมภาพันธ์ 2562 : อ่าน 165]
อิ่มกาย อิ่มใจ [11 กุมภาพันธ์ 2562 : อ่าน 194]
มอบรางวัลและร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬาและผู้ฝึกซ้อมวอลเลย์บอลรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ในการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศจังหวัดชัยภูมิ [11 กุมภาพันธ์ 2562 : อ่าน 207]
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ ได้ส่งนักกีฬา วอลเลย์บอลเข้าร่วมการแข่งขันรายการ "ภูดินมิตรผลมินิวอลเลย์บอลคัพ" ครั้งที่ 2 รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ประเภทนักเรียนหญิง [10 กุมภาพันธ์ 2562 : อ่าน 161]
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ ได้ส่งนักกีฬา วอลเลย์บอลเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 3 [10 กุมภาพันธ์ 2562 : อ่าน 194]
กองลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนบ้านวังคมคายเข้าร่วมกิจกรรมเดินทางไกล เข้าค่ายแรมคืน ของเครือข่ายโรงเรียนห้วยยายจิ๋ว ประจำปีการศึกษา 2561 [08 กุมภาพันธ์ 2562 : อ่าน 256]
8 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนวังใหม่พัฒนาจัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) [08 กุมภาพันธ์ 2562 : อ่าน 158]
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีเข้าร่วม งาน สมโภช 235 ปี วัดนิคม [07 กุมภาพันธ์ 2562 : อ่าน 258]
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีจัดเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา 2561 [05 กุมภาพันธ์ 2562 : อ่าน 182]
วันที่แสนสนุกของเด็ก ๆ [31 มกราคม 2562 : อ่าน 198]
นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชย.3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม รร.บ้านวังคมคาย [30 มกราคม 2562 : อ่าน 192]
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก [30 มกราคม 2562 : อ่าน 202]
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีต้อนรับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาด้วยความอบอุ่น [30 มกราคม 2562 : อ่าน 168]
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลได้ดำเนินการจัดติวเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ NT/O-Net นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 [29 มกราคม 2562 : อ่าน 156]
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าสอบแข่งขันทางวิชาการนานาชาติ [29 มกราคม 2562 : อ่าน 190]
คณะอาจารย์จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิได้แนะแนวการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล [29 มกราคม 2562 : อ่าน 177]
โครงการพัฒนาเด็กเยาวขนใช้ปัญญาสู่คุณธรรมพึ่งพาตนเอง [29 มกราคม 2562 : อ่าน 105]
โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝกนำนักเรียนร่วมบรรพชาสามเณรหมู่เพื่อทักษิณานุประทาน ถวายเป็นพระราชกุศล [29 มกราคม 2562 : อ่าน 112]
โรงเรียนบ้านวังคมคายเปิดห้องสุขาสุขสันต์ [27 มกราคม 2562 : อ่าน 178]
โรงเรียนบ้านห้วยทราย จัดทำโครงการพัฒนาการเรียนการสอนนักเรียนอย่างเข้ม ระดับชั้น ป.๖ และ ม.๓ [26 มกราคม 2562 : อ่าน 128]
โรงเรียนบ้านห้วยทราย สอบวัดความสามารถ ในการอ่าน (PISA) ครั้งที่ 4 [24 มกราคม 2562 : อ่าน 141]
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่เข้าร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE “เป็น 1 ไม่พึ่งยา” [24 มกราคม 2562 : อ่าน 204]
การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด ชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 3 [22 มกราคม 2562 : อ่าน 307]
เวลาแห่งความสุข [22 มกราคม 2562 : อ่าน 261]
ต้อนรับผูู้อำนวยการคนใหม่ [22 มกราคม 2562 : อ่าน 250]
โรงเรียนวังใหม่พัฒนาจัดการวัดและประเมินผลความสามารถในการอ่านและการเขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และจัดการวัดและประเมินผล การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียน [22 มกราคม 2562 : อ่าน 241]
งานวันเด็กโรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) [21 มกราคม 2562 : อ่าน 506]
โรงเรียนบ้านท่าโป่งจัดกิจกรรมวันครู อำเภอหนองบัวระเหว [19 มกราคม 2562 : อ่าน 176]
โรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องไห นำนักเรียนทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา [18 มกราคม 2562 : อ่าน 245]
โรงเรียนบ้านวังคมคายร่วมกิจกรรมวันครู [18 มกราคม 2562 : อ่าน 246]
โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก จัดอบรมโครงการส่งท้ายปีเก่าวิถีไทยต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ กิจกรรมปฏิบัติธรรมเสริมบารมีรับปีใหม่ [18 มกราคม 2562 : อ่าน 227]
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน O-NET ประจำปี 2561 [18 มกราคม 2562 : อ่าน 144]
โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)ร่วมงานวันครูปี2562 [18 มกราคม 2562 : อ่าน 158]
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ ร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ ๖๓ ณ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง อำเภอหนองบัวระเหว [17 มกราคม 2562 : อ่าน 229]
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 [17 มกราคม 2562 : อ่าน 142]
ควันหลง กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2562 โรงเรียนบ้านละหานค่าย [17 มกราคม 2562 : อ่าน 325]
โรงเรียนบ้านห้วยทรายร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ ๖๓ อำเภอบำเหน็จณรงค์ [17 มกราคม 2562 : อ่าน 144]
กิจกรรมวันครู โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ [17 มกราคม 2562 : อ่าน 285]
โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก ร่วมกิจกรรมวันครู ประจำปี2562 ครั้งที่63 [16 มกราคม 2562 : อ่าน 255]
16 มกราคม 2562 โรงเรียนวังใหม่พัฒนา จัดงานวันครู ครั้งที่ 63 อำเภอเทพสถิต “คุณธรรมนำครูไทย สร้างเด็กไทยหัวใจซื่อตรง” [16 มกราคม 2562 : อ่าน 156]
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 [15 มกราคม 2562 : อ่าน 139]
โรงเรียนบ้านท่าโป่ง จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 [14 มกราคม 2562 : อ่าน 155]
วันเด็กแห่งชาติ [14 มกราคม 2562 : อ่าน 169]
"กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2562 " [13 มกราคม 2562 : อ่าน 191]
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด จัดกิจกรรมงานวันเด็ก ๒๕๖๒ [12 มกราคม 2562 : อ่าน 143]
โรงเรียนบ้านวังคมคายได้จัดกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 [11 มกราคม 2562 : อ่าน 208]
OPEN HOUSE งานเปิดรั้วโรงเรียนบ้านห้วยทราย [11 มกราคม 2562 : อ่าน 259]
11 มกราคม 2562 โรงเรียนวังใหม่พัฒนา จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 [11 มกราคม 2562 : อ่าน 316]
กิจกรรมวันเด็กประจำปี พ.ศ.2562 [11 มกราคม 2562 : อ่าน 184]
โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก จัดกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 [11 มกราคม 2562 : อ่าน 283]
นายทินกร ตรีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล นำคณะผู้บริหารโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ขอพรปีใหม่จาก นายนายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผู้อำนวยการสพป.ชัยภูมิ เขต [10 มกราคม 2562 : อ่าน 221]
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล จัดกิจกรรมเดินทางไกลและพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี และ ยุวกาชาด [10 มกราคม 2562 : อ่าน 277]
เสริมสร้างพลานามัยที่ดีส่งผลทั้งใจกาย [08 มกราคม 2562 : อ่าน 255]
โรงเรียนวังใหม่พัฒนา ดำเนินการทดสอบ Pre O-NET ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (ระยะที่ 2) [07 มกราคม 2562 : อ่าน 240]
โรงเรียนวังใหม่พัฒนา จัดกิจกรรม Merry Christmas 2018 & happy New Year 2019 [07 มกราคม 2562 : อ่าน 353]
โรงเรียนบ้านวังคมคายฉลองเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ [07 มกราคม 2562 : อ่าน 189]
โรงเรียนบ้านห้วยทราย ดำเนินการสอบ Pre O-NET ครั้งที่ 2 [07 มกราคม 2562 : อ่าน 149]
"กิจกรรม Christmas Day and Happy New Year" [02 มกราคม 2562 : อ่าน 223]
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนนอกสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2561 [02 มกราคม 2562 : อ่าน 160]
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า​ ต้อนรับปีใหม่ [31 ธันวาคม 2561 : อ่าน 234]
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ จัดกิจกรรมวันปีใหม่ 2561 [30 ธันวาคม 2561 : อ่าน 292]
กำลังใจสู้ภัยหนาว [27 ธันวาคม 2561 : อ่าน 282]
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายลุ่มบึงละหาน ทัศนศึกษาที่เชียงคาน [21 ธันวาคม 2561 : อ่าน 989]
19 ธันวาคม 2561 โรงเรียนวังใหม่พัฒนาประชุมคณะกรรมการพิจารณาเพื่อรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 [21 ธันวาคม 2561 : อ่าน 906]
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน [20 ธันวาคม 2561 : อ่าน 230]
โรงเรียนบ้านวังคมคายเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับประเทศ ณ จ.บุรีรัมย์ [15 ธันวาคม 2561 : อ่าน 169]
โรงเรียนวังใหม่พัฒนา ดำเนินการทดสอบ Pre O-NET ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 [13 ธันวาคม 2561 : อ่าน 345]
โรงเรียนบ้านสะพานหิน รายงานผลการแข่งขันทักษะวิชาการ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้ง 68 [12 ธันวาคม 2561 : อ่าน 447]
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม ฯ ระดับชาติ ครั้งที่ 68 [12 ธันวาคม 2561 : อ่าน 260]
CCF โครงการยุวเกษตรในโรงเรียน [11 ธันวาคม 2561 : อ่าน 241]
การเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ ระดับชาติ [11 ธันวาคม 2561 : อ่าน 413]
โรงเรียนบ้านห้วยเกตุเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม "ค่ายพุทธบุตร" ปีการศึกษา 2561 [11 ธันวาคม 2561 : อ่าน 215]
โรงเรียนวังใหม่พัฒนา เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 เข้าร่วมแข่งขันในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับชาติ ครั้งที่ 68 [10 ธันวาคม 2561 : อ่าน 211]
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ [07 ธันวาคม 2561 : อ่าน 607]
โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 [05 ธันวาคม 2561 : อ่าน 223]
โรงเรียนวังใหม่พัฒนา จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561 [04 ธันวาคม 2561 : อ่าน 307]
การตรวจสอบและรายงานข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนในสถานศึกษา [04 ธันวาคม 2561 : อ่าน 147]
สนามสอบธรรมศึกษา [04 ธันวาคม 2561 : อ่าน 184]
3 ธันวาคม 2561 โรงเรียนวังใหม่พัฒนา ดำเนินการตรวจนับนักเรียนเพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน [03 ธันวาคม 2561 : อ่าน 248]
หนองตานาเปิดบ้าน นับจำนวนนักเรียน [03 ธันวาคม 2561 : อ่าน 1093]
29 พฤศจิกายน 2561 กองลูกเสือโรงเรียนวังใหม่พัฒนาจัดพิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2561 [29 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 168]
พิธีถวายราชสดุดีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า2561 [28 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 261]
โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก ทำพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ และกล่าวคำถวายราชสดุดี [28 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 146]
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า (วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว) ประจำปี 2561 [27 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 214]
ชื่นชมยินดีและเป็นกำลังใจให้นักเรียนในการเป็นตัวแทนการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี ของนักเรียน ครั้งที่ ๖๘ [25 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 335]
โรงเรียนบ้านวังคมคายขอแสดงความยินดีกับคณะครูและนักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งงานวิชาการและเทคโนโลยี ของนักเรียน ครั้งที่ 68 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 3 [24 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 220]
ร่วมแสดงวงโปงลาง สืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2561 [24 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 193]
การแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 68 สพป.ชย.3 [24 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 462]
ประชุมผู้ปกครองสายชั้นอนุบาล [24 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 252]
การประชุมงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 68 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 3 [24 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 126]
ลอยกระทงบึงละหาน สืบสานประเพณี [23 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 557]
กิจกรรมวันลอยกระทง โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ [23 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 949]
กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง [22 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 588]
พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ปีการศึกษา 2561 [22 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 1393]
21 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนวังใหม่พัฒนาจัดการวัดและประเมินผลความสามารถในการอ่านและการเขียน และจัดการวัดและประเมินผล การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ P [21 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 371]
โรงเรียนบ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง) ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน [21 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 134]
โรงเรียนบ้านยางเครือ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน [21 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 137]
โรงเรียนบ้านหนองโดน ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน [21 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 137]
โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)เจ้าภาพสถานที่จัดการแข่งขันทักษะงานมหกรรมศิลปหัตถกรรมทางวิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน ครั้งที่68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิเขต3 [18 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 382]
การแข่งขันในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา [15 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 368]
โรงเรียนบ้านท่าโป่ง จัดการแข่งขันทักษะวิชาการระดับ สพป.ชย.3 ประจำปี 2561 [15 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 304]
12 พฤศจิกายน 2561 นางสาวสมลักษณ์ วิจบ และนายรังสรรค์ งูทิพย์ เข้านิเทศการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนเต็มรูปแบบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนวังใหม่พัฒนา [12 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 281]
พิธีเปิดงานเจ้าพ่อหลวงบรรเทา ประจำปี 2561 [12 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 222]
โรงเรียนบ้านท่าโป่ง ต้อนรับคณะกรรมการติดตามระบบการรายงานข้อมูลนักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [08 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 184]
นิเทศและติดตามการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านห้วยเกตุ [07 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 320]
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน เครือข่ายหนองฉิม – รังงาม ปี 2561 [03 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 239]
กิจกรรม Big Cleaning day ต้อนรับเปิดเทอมใหม่ [02 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 438]
ปฐมนิเทศนักรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 [01 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 282]
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 [01 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 198]
โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) ต้อนรับครูใหม่ [01 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 374]
โรงเรียนบ้านท่าโป่ง จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตภัณฑ์ปูนปั้นสร้างสรรค์วิถีพอเพียง [31 ตุลาคม 2561 : อ่าน 160]
พิธีวางพวงมาลา วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2561 [24 ตุลาคม 2561 : อ่าน 310]
พิธีถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระปิยมหาราช [23 ตุลาคม 2561 : อ่าน 241]
พิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวง รัชการที่ 9 [21 ตุลาคม 2561 : อ่าน 129]
การแข่งขันกีฬานักเรียน “สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เกมส์“ ประจำปี 2561 [21 ตุลาคม 2561 : อ่าน 219]
ค่ายวิชาการบูรณาการการเรียนรู้ด้วยสะเต็มศึกษา [21 ตุลาคม 2561 : อ่าน 174]
โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ ฯ จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา [21 ตุลาคม 2561 : อ่าน 268]
โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ ฯ ร่วมกิจกรรมงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 [21 ตุลาคม 2561 : อ่าน 200]
พิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวง รัชการที่ 9 [13 ตุลาคม 2561 : อ่าน 235]
8-12 ตุลาคม 2561 โรงเรียนวังใหม่พัฒนาจัดโครงการอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น 40 ชั่วโมง “การปลูกเมล่อน” [13 ตุลาคม 2561 : อ่าน 229]
วงโยธวาทิตโรงเรียนวังใหม่พัฒนา เข้าร่วมพิธีเปิดกีฬานักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 [10 ตุลาคม 2561 : อ่าน 303]
5 ตุลาคม 2561 โรงเรียนวังใหม่พัฒนา จัดกิจกรรมตามโครงการสร้างสำนึกพลเมือง [05 ตุลาคม 2561 : อ่าน 174]
อบรมการนำหลักสูตรปฐมวัยสู่การปฏิบัติในชั้นเรียน [04 ตุลาคม 2561 : อ่าน 183]
4 ตุลาคม 2561 โรงเรียนวังใหม่พัฒนา เข้าร่วมงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 [04 ตุลาคม 2561 : อ่าน 188]
การประกันคุณภาพภายในเครือข่ายลุ่มบึงละหาน [03 ตุลาคม 2561 : อ่าน 174]
งานแสดงมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ [03 ตุลาคม 2561 : อ่าน 346]
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาเครือข่ายไทรทอง ปีการศึกษา 2561 [02 ตุลาคม 2561 : อ่าน 194]
โรงเรียนบ้านเสลาได้ต้อนรับคณะผู้ใหญ่ใจดีมอบของเล่นและอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน [02 ตุลาคม 2561 : อ่าน 130]
เครือข่ายโรงเรียนไทรทอง จัดการแข่งขันกีฬาเครือข่ายโรงเรียนไทรทอง ขึ้นในระหว่างวันที่ 23 - 28 กันยายน พ.ศ. 2561 [01 ตุลาคม 2561 : อ่าน 239]
กีฬาเครือข่ายไทรทอง ปีการศึกาา2561 [01 ตุลาคม 2561 : อ่าน 130]
สุขใจได้บุญ ทุกวันพระ [29 กันยายน 2561 : อ่าน 190]
28 กันยายน 2561 โรงเรียนวังใหม่พัฒนาจัดกิจกรรมครบ 101 ปี ธงชาติไทย วันพระราชทานธงชาติไทย [28 กันยายน 2561 : อ่าน 378]
เครือข่ายโรงเรียนไทรทอง จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเครือข่ายไทรทอง ประจำปี 2561 [25 กันยายน 2561 : อ่าน 265]
อบรมโครงการเยาวชนรักษาศีล ขจัดสิ้นยาเสพติด [24 กันยายน 2561 : อ่าน 225]
โรงเรียนบ้านท่าโป่ง จัดกิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียนบ้านท่าโป่ง ประจำปี 2561 [22 กันยายน 2561 : อ่าน 194]
ตลาดนัดพอเพียงตามรอยเท้าพ่อ ประจำเดือนกันยายน 2561 [21 กันยายน 2561 : อ่าน 222]
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติการภาคสนาม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านวังอ้ายจีด [21 กันยายน 2561 : อ่าน 305]
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลเทพสถิต [21 กันยายน 2561 : อ่าน 177]
โรงเรียนบ้านท่าโป่ง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก [20 กันยายน 2561 : อ่าน 260]
โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐจัดโครงการ "ฟันสวย ยิ้มใส ใส่ใจสุขภาพในช่องปาก" [19 กันยายน 2561 : อ่าน 515]
มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน [18 กันยายน 2561 : อ่าน 185]
ร่วมแรงร่วมใจขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง [17 กันยายน 2561 : อ่าน 227]
17 กันยายน 2561 เครือข่ายโรงเรียนทุ่งกระเจียวจัดสัมมนา-สนทนากลุ่มโครงการพัฒนาระบบปฏิรูปการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษา และบูรณาการความร่วมมือด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาของสถานศึกษา ปีงบ [17 กันยายน 2561 : อ่าน 202]
เครือข่ายโรงเรียนห้วยยายจิ๋วจัดโครงการรวมพลังเยาวชนรักษาศีลขจัดสิ้นยาเสพติด [15 กันยายน 2561 : อ่าน 1101]
ศึกษาดูงานการเรียนรู้ครู D.A.R.E ป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา [14 กันยายน 2561 : อ่าน 128]
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านวังคมคาย [14 กันยายน 2561 : อ่าน 1052]
ประชุมระบบประกันคุณภาพการศึกษา [13 กันยายน 2561 : อ่าน 154]
โรงเรียนบ้านวังคมคายเป็นตัวแทนเขตเข้าแข่งขันโครงการโรงเรียนคุณธรรม [13 กันยายน 2561 : อ่าน 152]
13 กันยายน 2561 โรงเรียนวังใหม่พัฒนา จัดกิจกรรมขยายผลการจัดการศึกษาสู่อาชีพ และแนะแนวการศึกษาต่อให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 [13 กันยายน 2561 : อ่าน 135]
กีฬาภายในโรงเรียนบ้านสำนักตูมกา ปีการศึกษา2561 [13 กันยายน 2561 : อ่าน 231]
กีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย “ ขามเกมส์ 2561 ” [12 กันยายน 2561 : อ่าน 262]
11-12 กันยายน 2561 เครือข่ายโรงเรียนทุ่งกระเจียว จัดกิจกรรมสัมมนาการนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สู่การปฏิบัติในชั้นเรียน [11 กันยายน 2561 : อ่าน 170]
โรงเรียนจอมแก้ววิทยา เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเครือข่าย"บึงชวนเกมส์" [11 กันยายน 2561 : อ่าน 236]
หมออนามัย ห่วงใยประชาชน [11 กันยายน 2561 : อ่าน 241]
นิเทศภายในโรงเรียน2561เทอม1 [08 กันยายน 2561 : อ่าน 330]
อบรมลูกเสือต้านยาเสพติดในโรงเรียน 2561 [08 กันยายน 2561 : อ่าน 342]
ค่าย student stem education [08 กันยายน 2561 : อ่าน 154]
พิธีเปิด-ปิด การแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่ายโรงเรียน “ลุ่มบึงละหานเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2561 [08 กันยายน 2561 : อ่าน 419]
กีฬาเครือข่ายโรงเรียน “ลุ่มบึงละหานเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2561 [07 กันยายน 2561 : อ่าน 447]
วังตาลาดสมบูรณ์จัดกิจกรรมร่วมพัฒนาปรับปรุงและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย [07 กันยายน 2561 : อ่าน 135]
วังตาลาดสมบูรณ์จัดกิจกรรมอบรมตามโครงการลูกเสือร่วมใจต้านภัยยาเสพติด [07 กันยายน 2561 : อ่าน 141]
บ้านโนนจาน แข่งขันครอสเวิร์ดเกมและคำคม รายการ "แม็กซ์พลอยส์ เอแม็ท ชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติ ครั้งที่ 13 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล" [07 กันยายน 2561 : อ่าน 363]
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2561 [06 กันยายน 2561 : อ่าน 182]
โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น เข้าร่วมการแข่งขัน ส้มป่อย บัวบาน เกมส์ ครั้งที่ 11 [05 กันยายน 2561 : อ่าน 227]
เครือข่ายโรงเรียนห้วยยายจิ๋วจัดการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสู่การปฏิบัติในชั้นเรียน [04 กันยายน 2561 : อ่าน 246]
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด อ.บำเหน็จณรงค์ จ. ชัยภูมิ [03 กันยายน 2561 : อ่าน 177]
การแข่งขันกีฬาบึงชวนเกมส์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ [03 กันยายน 2561 : อ่าน 177]
เครือข่ายโรงเรียนห้วยยายจิ๋วจัดประชุมสัมมนาโครงการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาความสามารถของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๒-๓ [03 กันยายน 2561 : อ่าน 249]
การแข่งขันกีฬานักเรียน เครือข่ายหนองฉิม-รังงาม ปี 2561 [02 กันยายน 2561 : อ่าน 174]
โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเครือข่าย "บึงชวน เกมส์ 2561" [02 กันยายน 2561 : อ่าน 210]
วิทย์ละหานสื่อสารวิทย์โลก [02 กันยายน 2561 : อ่าน 216]
ต้อนรับจังหวัดเคลื่อนที่ ที่โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา [02 กันยายน 2561 : อ่าน 181]
กิจกรรมวันแม่ โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา ปีการศึกษา2561 [02 กันยายน 2561 : อ่าน 172]
โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเครือข่าย "บึงชวน เกมส์ 2561" [01 กันยายน 2561 : อ่าน 151]
โรงเรียนบ้านวังกะทะ จัดการแข่งขันกีฬาภายใน วังกะทะ เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2561 [31 สิงหาคม 2561 : อ่าน 276]
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสัปดาห์ห้องสมุดมีชีวิต [31 สิงหาคม 2561 : อ่าน 351]
โรงเรียนบ้านหนองดง นำนักเรียนแข่งขันกีฬาเครือข่าย บ้านตาล-หัวทะเล [31 สิงหาคม 2561 : อ่าน 225]
โรงเรียนวังใหม่พัฒนา ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ [31 สิงหาคม 2561 : อ่าน 183]
โรงเรียนบ้านวังอ้ายจีด จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ม่วง- เหลือง เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2561 [31 สิงหาคม 2561 : อ่าน 356]
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ ได้กำหนดให้มีการจัดการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยใช้ชื่อการแข่งขันว่า “วังตะเฆ่เกมส์” [30 สิงหาคม 2561 : อ่าน 183]
โรงเรียนบ้านเกาะมะนาวจัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด [30 สิงหาคม 2561 : อ่าน 160]
โรงเรียนวังใหม่พัฒนา จัดกิจกรรมออกกำลังกายยามเช้าประกอบจังหวะเพลงภาษาอังกฤษ [29 สิงหาคม 2561 : อ่าน 349]
กีฬาสี โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) ปี่ 2561 [28 สิงหาคม 2561 : อ่าน 292]
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีจัดการประชุมผู้ปกครองและนักเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาทุพโภชนาการ [28 สิงหาคม 2561 : อ่าน 167]
การแข่งขันกีฬา “เขียว-ขาวเกมส์ ๖๑” [28 สิงหาคม 2561 : อ่าน 136]
สำนักควบคุมไฟป่าให้ความรู้ลูกบัวบาน [28 สิงหาคม 2561 : อ่าน 155]
ลูกบัวบานคว้า “แชมป์” วิทยุการบินฯมินิวอลเลย์บอลปี๒๕๖๑ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ระดับจังหวัดชัยภูมิ [28 สิงหาคม 2561 : อ่าน 186]
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ [28 สิงหาคม 2561 : อ่าน 146]
โรงเรียนวังใหม่พัฒนา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านกรูด สพป.นครราชสีมา เขต 2 [24 สิงหาคม 2561 : อ่าน 127]
โรงเรียนวังใหม่พัฒนาดำเนินการประเมินการอ่าน-เขียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 [23 สิงหาคม 2561 : อ่าน 394]
ครูและนักเรียน โรงเรียนวังใหม่พัฒนา ร่วมกันปลูกป่าโครงการตามแนวพระราชดำริ [21 สิงหาคม 2561 : อ่าน 147]
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ [19 สิงหาคม 2561 : อ่าน 203]
“ สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2561 ” [18 สิงหาคม 2561 : อ่าน 187]
โรงเรียนวังใหม่พัฒนา จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 [17 สิงหาคม 2561 : อ่าน 344]
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนบ้านซับเจริญสุข [17 สิงหาคม 2561 : อ่าน 183]
โรงเรียนวังใหม่พัฒนาจัดกิจกรรมนำเสนอโครงงานคุณธรรม [16 สิงหาคม 2561 : อ่าน 163]
เพื่อแม่ [15 สิงหาคม 2561 : อ่าน 216]
โรงเรียนบ้านวังคมคายเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬากรีฑาเครือข่ายโรงเรียนห้วยยายจิ๋ว [15 สิงหาคม 2561 : อ่าน 191]
โรงเรียนวังใหม่พัฒนา ต้อนรับคณะผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา จาก สพป.สมุทรสงคราม [15 สิงหาคม 2561 : อ่าน 214]
วันแม่แห่งชาติปี ๒๕๖๑ [15 สิงหาคม 2561 : อ่าน 172]
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ จัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 และพิธีเปิดอาคารอเนกประสงค์หลังใหม่ของโรงเรียน [14 สิงหาคม 2561 : อ่าน 351]
ผ้าป่าวันแม่ โรงเรียนบ้านโนนจานฯ ทะลุ หลักล้าน !!! [14 สิงหาคม 2561 : อ่าน 313]
“กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๒๕๖๑” [13 สิงหาคม 2561 : อ่าน 166]
โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น จัดกิจกรรมกีฬาภายในประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ "โคกโต่งโต้นเกมส์" [13 สิงหาคม 2561 : อ่าน 171]
โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ [12 สิงหาคม 2561 : อ่าน 185]
โรงเรียนวังใหม่พัฒนา ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเครือข่ายสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคีรีรัฐนิคม3 จังหวัดสุราษฎร์ธานี [11 สิงหาคม 2561 : อ่าน 152]
รงเรียนบ้านสะพานยาว จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ [11 สิงหาคม 2561 : อ่าน 166]
โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน “โสกปลาดุกเกมส์” ปีการศึกษา 2561 [10 สิงหาคม 2561 : อ่าน 237]
นายประยุทธ เจิมชัยภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกปลาดุก นำคณะข้าราชการครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา [10 สิงหาคม 2561 : อ่าน 201]
โรงเรียนวังใหม่พัฒนา นำเสนอกิจกรรมโรงเรียนสุจริตของโรงเรียนวังใหม่พัฒนา [10 สิงหาคม 2561 : อ่าน 160]
โรงเรียนวังใหม่พัฒนา ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนบ้านกง (ประชานุกูล) [10 สิงหาคม 2561 : อ่าน 147]
โรงเรียนบ้านท่าโป่ง จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 [10 สิงหาคม 2561 : อ่าน 228]
วันแม่แห่งชาติ [10 สิงหาคม 2561 : อ่าน 120]
โรงเรียนวังใหม่พัฒนา ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ [09 สิงหาคม 2561 : อ่าน 164]
โรงเรียนวังใหม่พัฒนา จัดกิจกรรมวันอาเซียน [08 สิงหาคม 2561 : อ่าน 194]
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ​ เข้าเยี่ยมขม​โรงเรือนปลูกเมล่อน​ตามรอยพ่อ​พอเพียง โรงเรียนวังใหม่พัฒนา [07 สิงหาคม 2561 : อ่าน 178]
“ ปะโคตะกอเกมส์ ” ปีการศึกษา 2561 [04 สิงหาคม 2561 : อ่าน 149]
โรงเรียนบ้านสะพานยาว จัดกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2561 [03 สิงหาคม 2561 : อ่าน 214]
โรงเรียนบ้านสะพานยาว จัดกิจกรรมวันภาษาไทยและวันสุนทรภู่ ประจำปี 2561 [03 สิงหาคม 2561 : อ่าน 1024]
ถวายพระพรองค์ราชัน [03 สิงหาคม 2561 : อ่าน 261]
แห่เทียนเข้าพรรษา ร.ร.บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง [01 สิงหาคม 2561 : อ่าน 306]
สืบสานประเพณีไทย [31 กรกฎาคม 2561 : อ่าน 152]
พิธีลงนามถวายพระพรต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งนี้เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี [28 กรกฎาคม 2561 : อ่าน 235]
โรงเรียนบ้านท่าโป่ง จัดกิจกรรมวันภาษาไทยและวันสุนทรภู่ ประจำปี 2561 [27 กรกฎาคม 2561 : อ่าน 288]
โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น จัดขบวนแห่เทียน เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑ [26 กรกฎาคม 2561 : อ่าน 244]
โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร บดินทรเทพยวรางกูร และกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ [26 กรกฎาคม 2561 : อ่าน 196]
ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) [26 กรกฎาคม 2561 : อ่าน 209]
โรงเรียนบ้านท่าโป่ง จัดกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2561 แด่วัดในบริเวณชุมชนใกล้เคียง จำนวน 5 วัด [26 กรกฎาคม 2561 : อ่าน 172]
ความงดงาม ณ ทุ่งดอกกระเจียว [24 กรกฎาคม 2561 : อ่าน 194]
กีฬา กีฬาเป็นยาวิเศษ [24 กรกฎาคม 2561 : อ่าน 198]
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ รับการนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้ของครูเครือข่ายสะเต็มศึกษา [20 กรกฎาคม 2561 : อ่าน 216]
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีจัดกิจกรรมโครงการปลูกกล้วย ๑ ฝน ๑ คน ๑ ต้น ถวายองค์ราชามหาวชิราลงกรณ [19 กรกฎาคม 2561 : อ่าน 159]
โครงการสนามจราจรฯ [19 กรกฎาคม 2561 : อ่าน 155]
โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) จัดกิจกรรมถวายพระพร รัชกาลที่ 10 [17 กรกฎาคม 2561 : อ่าน 238]
คณะกรรมการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้ครูเครือข่ายสะเต็มศึกษา [17 กรกฎาคม 2561 : อ่าน 181]
ชมละครหุ่นมือ [17 กรกฎาคม 2561 : อ่าน 219]
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล จัดกิจกรรมค่ายวิชาการศิลปะ [16 กรกฎาคม 2561 : อ่าน 271]
นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าโป่งเข้ารับการอบรมโครงการค่ายอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภคชุมชน ครั้งที่ 8 [14 กรกฎาคม 2561 : อ่าน 182]
อบต.ละหาน จัดอบรมโครงการพัฒนาศักภาพเด็กนักเรียนเพื่อป้องกันการจมน้ำ [13 กรกฎาคม 2561 : อ่าน 271]
“กิจกรรมการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเด็กและเยาวชนเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก (อสม.จิ๋ว)” [10 กรกฎาคม 2561 : อ่าน 349]
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล จัดวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561 [10 กรกฎาคม 2561 : อ่าน 200]
คนเก่งของเรา [10 กรกฎาคม 2561 : อ่าน 241]
โรงเรียนบ้านท่าโป่ง ร่วมโครงการปลูกป่าประชะรัฐและสร้างฝายมีชีวิต ณ อุทยานแห่งชาติไทรทอง [06 กรกฎาคม 2561 : อ่าน 135]
“วังกุง นิวส์” วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียน [04 กรกฎาคม 2561 : อ่าน 1469]
โรงเรียนบ้านท่าโป่ง รับการนิเทศ ติดตาม การดำเนินการนิเทศแบบบูรณาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ตามนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการและ สพฐ. [03 กรกฎาคม 2561 : อ่าน 227]
โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) นำเสนอกิจกรรมสภานักเรียน [03 กรกฎาคม 2561 : อ่าน 1368]
พิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนาม + รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา2561 [02 กรกฎาคม 2561 : อ่าน 239]
วันภาษาไทยและวันสุนทรภู่ [02 กรกฎาคม 2561 : อ่าน 229]
เยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 [02 กรกฎาคม 2561 : อ่าน 188]
เครือข่ายลุ่มบึงละหาน ได้จัดพิธีเดินสวนสนามและถวายสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561 [01 กรกฎาคม 2561 : อ่าน 226]
เครือข่ายโรงเรียนบ้านขาม -หนองโดน จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ -เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปี 2561 [01 กรกฎาคม 2561 : อ่าน 364]
สวนสนามลูกเสือ – เนตรนารี วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ [30 มิถุนายน 2561 : อ่าน 385]
เติมความสุข ด้วยกำลังกายและพลานามัยที่แข็งแรง [29 มิถุนายน 2561 : อ่าน 250]
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 [29 มิถุนายน 2561 : อ่าน 224]
เครือข่ายลุ่มบึงละหาน จัดพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิภาณเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปี 2561 [29 มิถุนายน 2561 : อ่าน 160]
โครงการประชาร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด [29 มิถุนายน 2561 : อ่าน 143]
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีจัดพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิภาณเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปี ๒๕๖๑ [29 มิถุนายน 2561 : อ่าน 118]
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีจัดงานวันสุนทรภู่ควบคู่วันต่อต้านยาเสพติด ปี ๒๕๖๑ [29 มิถุนายน 2561 : อ่าน 126]
กิจกรรมสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณเครือข่ายบ้านตาล-หัวทะเล [28 มิถุนายน 2561 : อ่าน 284]
มอบทุน มอบโอกาส [28 มิถุนายน 2561 : อ่าน 260]
โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2561 [27 มิถุนายน 2561 : อ่าน 461]
“กิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2561” [26 มิถุนายน 2561 : อ่าน 650]
รณรงค์ วันสิ่งแวดล้อมโลก วันต่อต้านสิ่งเสพติด วันงดสูบบุหรี่ [26 มิถุนายน 2561 : อ่าน 331]
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2561 [26 มิถุนายน 2561 : อ่าน 158]
กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 [22 มิถุนายน 2561 : อ่าน 168]
“กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ครบ ๑๐๐% ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑” [20 มิถุนายน 2561 : อ่าน 172]
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล จัดอบรมโปรแกรมบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา (ปพ.๕) ผ่านโปรแกรมอัตโนมัติ และ ชี้แจงหลักเกณฑ์และประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว๒๑/๒๕๖๐) การใช้งาน Logbook Teacher [18 มิถุนายน 2561 : อ่าน 216]
กิจกรรมปลูกไม้ผลเพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน [15 มิถุนายน 2561 : อ่าน 123]
กิจกรรมไหว้ครูปีการศึกษา 2561 [15 มิถุนายน 2561 : อ่าน 137]
โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร ได้รับการประเมินระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน [14 มิถุนายน 2561 : อ่าน 243]
โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม วิถีพุทธ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว [14 มิถุนายน 2561 : อ่าน 197]
โรงเรียนบ้านท่าโป่ง จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดตำบลวังตะเฆ่ [12 มิถุนายน 2561 : อ่าน 215]
กิจกรรมไหว้ครู โรงเรียนบ้านหนองกองแก้ว [11 มิถุนายน 2561 : อ่าน 283]
วังตาลาดสมบูรณ์เข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม [11 มิถุนายน 2561 : อ่าน 483]
น้อมบูชาพระคุณครู-วังตาลาดสมบูรณ์จัดพิธีไหว้ครู [11 มิถุนายน 2561 : อ่าน 346]
วังตาลาดสมบูรณ์ส่งเสริมหลักประชาธิปไตยในโรงเรียน [11 มิถุนายน 2561 : อ่าน 1224]
กิจกรรมไหว้ครู ของนักเรียนโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ประจำปีการศึกษา 2561 [11 มิถุนายน 2561 : อ่าน 255]
ประเพณีอันงดงามของไทย [10 มิถุนายน 2561 : อ่าน 196]
ไหว้ครู ร.ร.บ้านหนองฉิมฯ ปี 2561 [10 มิถุนายน 2561 : อ่าน 196]
เครือข่ายโรงเรียนส้มป่อยบัวบานจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทยตามโครงการรักษ์ภาษาไทย ปี ๒๕๖๑ [09 มิถุนายน 2561 : อ่าน 169]
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ [09 มิถุนายน 2561 : อ่าน 142]
โรงเรียนบ้านท่าโป่ง จัดการแข่งขันระดับเครือข่ายโรงเรียนไทรทอง การแข่งทักษะภาษาไทยในโครงการรักษ์ภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๑ [08 มิถุนายน 2561 : อ่าน 145]
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา [08 มิถุนายน 2561 : อ่าน 242]
“ไหว้ครู เพื่อน้อมรำลึก นึกถึงพระคุณครู” ปีการศึกษา 2561 [08 มิถุนายน 2561 : อ่าน 175]
“น้อมรำลึก นึกถึงพระคุณครู” ปีการศึกษา ๒๕๖๑ [07 มิถุนายน 2561 : อ่าน 175]
เลือกตั้งประธานนักเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) [07 มิถุนายน 2561 : อ่าน 178]
พิธีไหว้ครู โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) [07 มิถุนายน 2561 : อ่าน 211]
พิธีไหว้ครูโรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร ประจำปีการศึกษา 2561 [07 มิถุนายน 2561 : อ่าน 282]
กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา2561 โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา [07 มิถุนายน 2561 : อ่าน 147]
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป. ชย.3 เยี่ยมบ้านนักเรียน ประสบเหตุอัคคีภัย [05 มิถุนายน 2561 : อ่าน 203]
เครือข่ายลุ่มบึงละหานจัดแข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักษ์ภาษาไทย [05 มิถุนายน 2561 : อ่าน 157]
โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)ได้รับการสนับสนุนสัปรดจาก สพป.ชย.เขต3 [04 มิถุนายน 2561 : อ่าน 143]
โรงเรียนบ้านสะพานยาว จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 [01 มิถุนายน 2561 : อ่าน 311]
โรงเรียนบ้านสะพานยาว จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 [31 พฤษภาคม 2561 : อ่าน 354]
กิจกรรมไหว้ครู [31 พฤษภาคม 2561 : อ่าน 298]
กิจกรรมตลาดนัดพอเพียงโรงเรียนบ้านสำนักตูมกา [31 พฤษภาคม 2561 : อ่าน 368]
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีจัดการเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2561 [31 พฤษภาคม 2561 : อ่าน 176]
กิจกรรมวันวิสาขบุชา และวันปลุกต้นไม้แห่งชาติ [31 พฤษภาคม 2561 : อ่าน 243]
อบรมเชิงปฏิบัติการ (PLC) เพื่อพัฒนาครู อำเภอเนินสง่า [28 พฤษภาคม 2561 : อ่าน 245]
กิจกรรมวันวิสาขบูชาและวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี 2561 [28 พฤษภาคม 2561 : อ่าน 305]
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล จัดกิจกรรมต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561 [28 พฤษภาคม 2561 : อ่าน 201]
โรงเรียนบ้านท่าโป่ง จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 [28 พฤษภาคม 2561 : อ่าน 261]
โรงเรียนบ้านซับเจริญสุขดำเนินการเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2561 [26 พฤษภาคม 2561 : อ่าน 526]
โรงเรียนบ้านงิ้ว จัดค่ายเพิ่มเวลารู้ OBEC Active Learning Camp (ค่ายกีฬา) ประจำปีการศึกษา 2561 [25 พฤษภาคม 2561 : อ่าน 564]
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 [25 พฤษภาคม 2561 : อ่าน 148]
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ [25 พฤษภาคม 2561 : อ่าน 221]
ประเมินครูครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านงิ้ว [25 พฤษภาคม 2561 : อ่าน 1175]
โรงเรียนบ้านท่าโป่ง จัดกิจกรรมโครงการค่ายคุณธรรมของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 [24 พฤษภาคม 2561 : อ่าน 236]
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ ประจำปีการศึกษา 2561 [24 พฤษภาคม 2561 : อ่าน 279]
โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)จัดทำระบบPLCในโรงเรียน [24 พฤษภาคม 2561 : อ่าน 312]
พิธียกเสาเอก เสาโท อาคารใหม่ อาคารเรียน 216ล./57-ก [23 พฤษภาคม 2561 : อ่าน 297]
การสร้างฝายชะลอน้ำประชารัฐ ในโครงการ “ความสุขจากพ่อคืนสู่แผ่นดิน“ [23 พฤษภาคม 2561 : อ่าน 282]
กิจกรรมวันมาฆบูชา [23 พฤษภาคม 2561 : อ่าน 220]
“กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน” [22 พฤษภาคม 2561 : อ่าน 131]
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 [22 พฤษภาคม 2561 : อ่าน 138]
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 [22 พฤษภาคม 2561 : อ่าน 121]
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ วัดศิริพงษาวาส [22 พฤษภาคม 2561 : อ่าน 170]
โรงเรียนบ้านท่าโป่ง จัดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาบุคคลากรครูด้านทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและการสื่อสาร (English for Living and Communication Skill Development) [18 พฤษภาคม 2561 : อ่าน 197]
โรงเรียนบ้านท่าโป่ง จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาการอ่านของนักเรียน ชั้นอนุบาล 3 และประถมศึกษาปีที่ 1 [17 พฤษภาคม 2561 : อ่าน 207]
เครือข่ายโรงเรียนห้วยยายจิ๋ว จัดประชุมวางแผนการจัดการศึกษา [13 พฤษภาคม 2561 : อ่าน 268]
ประชุมจัดทำหลักสูตรและวางแผนจัดการเรียนรู้ [13 พฤษภาคม 2561 : อ่าน 237]
ศักยภาพของโรงเรียนในรอบปีการศึกษา 2560 [09 พฤษภาคม 2561 : อ่าน 254]
ประชุมปรึกษาหารือการจัดทำแผนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อรองรับการปรับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) [01 พฤษภาคม 2561 : อ่าน 390]
เรียนรู้ด้วยการท่องเที่ยว [30 เมษายน 2561 : อ่าน 534]
บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ปี2561 [30 เมษายน 2561 : อ่าน 292]
ทบทวนอย่างผ่อนคลาย [18 เมษายน 2561 : อ่าน 397]
มอบประกาศนียบัตรโครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน [18 เมษายน 2561 : อ่าน 453]
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ดำเนินการสอบวัดความรู้พื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 [05 เมษายน 2561 : อ่าน 252]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ออกตรวจเยี่ยมการก่อสร้างอาคารและและการปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล [05 เมษายน 2561 : อ่าน 229]
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล จัดโครงการพัฒนาทักษะด้านดนตรีสากล (วงโยธวาฑิต) [05 เมษายน 2561 : อ่าน 259]
รับสมัครนักเรียนระดับชั้นก่อนประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 [05 เมษายน 2561 : อ่าน 289]
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล จัดกิจกรรมวันแห่งความสำเร็จ ประจำปีการศึกษา 2560 [05 เมษายน 2561 : อ่าน 428]
“เที่ยวละไม...ไปอ่าวมะนาว” [02 เมษายน 2561 : อ่าน 334]
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามเป้าหมายหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) เครือข่ายโรงเรียนบึงชวน [31 มีนาคม 2561 : อ่าน 365]
โรงเรียนบ้านท่าโป่ง จัดพิธีปัจฉิมนิเทศ และมอบประกาศนียบัตร ม.3 และ ม.6 และกิจกรรมบัณฑิตน้อย [29 มีนาคม 2561 : อ่าน 457]
พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนเปิดบ้านวิชาการโรงเรียน OPEN HOUSE และพิธีผูกข้อมือรับขวัญนักเรียนสานสายใยน้องพี่ ประจำปีการศึกษา 2560 [28 มีนาคม 2561 : อ่าน 497]
”เมืองสี่มุมชวนปั่น ชมนก กินปลา พาตะลึง บึงละหาน” [26 มีนาคม 2561 : อ่าน 453]
ปัจฉิมนิเทศ [25 มีนาคม 2561 : อ่าน 246]
“กิจกรรมมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยของชั้นอนุบาล ๓ และพิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖” [22 มีนาคม 2561 : อ่าน 360]