ผู้บริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 3

นายนิวัฒน์ แก้วเพชร
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3

นายสุวัฒน์ ซื่อสัตย์
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3

นายธิติวุฒิ นาคุณทรง
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3

นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3
เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
ดาวน์โหลดเอกสาร
ดาวน์โหลดเอกสาร
คู่มือ/แบบประเมินประกันคุณภาพภายใน
สถิติผู้เยี่ยมชม
counter
วันนี้
330
เมื่อวานนี้
370
เดือนนี้
1,393
เดือนที่แล้ว
10,068
ปีนี้
21,758
since
1 กุมภาพันธ์ 2562
IP Address ของคุณคือ 3.239.33.139
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 [19 กุมภาพันธ์ 2564 : อ่าน 15]
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดกลาง๕oo ที่นั่ง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [16 กุมภาพันธ์ 2564 : อ่าน 20]
ประกาศโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดกลาง 500 ที่นั่ง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [23 มกราคม 2564 : อ่าน 40]
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยเเย้ ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช 105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 8 ห้องเรียน ( ชั้นล่าง 4 ห้อง ชั้นบน 4 ห้อง )ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์ ( e-bidding ) [19 มกราคม 2564 : อ่าน 65]
ประกาศโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 [17 มกราคม 2564 : อ่าน 45]
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 [14 มกราคม 2564 : อ่าน 61]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท ให้กับโรงเรียนในสังกัด รายการอุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล [07 มกราคม 2564 : อ่าน 71]
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยเเย้ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช 105 / 29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น 8 ห้องเรียน [21 ธันวาคม 2563 : อ่าน 99]
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รายการอุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา ให้กับโรงเรียนในสังกัด [16 ธันวาคม 2563 : อ่าน 65]
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 [14 ธันวาคม 2563 : อ่าน 66]
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563 [14 ธันวาคม 2563 : อ่าน 61]
ประกาศ สพป.ชย. เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [14 ธันวาคม 2563 : อ่าน 59]
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รายการอุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา [14 ธันวาคม 2563 : อ่าน 46]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [03 ธันวาคม 2563 : อ่าน 60]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหารขนาดเล็ก 84 ที่นั่ง [03 ธันวาคม 2563 : อ่าน 87]
ประกวดราคาก่อสร้างก่อสร้างอาคาร สปช.104/26 อาคารเรียน 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง)โรงเรียนบ้านวังมน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [03 ธันวาคม 2563 : อ่าน 68]
โรงเรียนบ้านงิ้ว ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุงอาคารเรียน ๒ ชั้น ๕ ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) [28 พฤศจิกายน 2563 : อ่าน 63]
โรงเรียนบ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) ประกวดราคาจ้าง ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง ๔ ที่ /๔๙ และปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ป.๑ ฉใต้ถุนเตี้ย [25 พฤศจิกายน 2563 : อ่าน 63]
ประกาศโรงเรียนรังงามวิทยาเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [25 พฤศจิกายน 2563 : อ่าน 68]
โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยมประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 [24 พฤศจิกายน 2563 : อ่าน 67]
ประกาศเผยแพร่แผนก่อสร้างก่อสร้างอาคาร สปช.๑๐๔/๒๖โรงเรียนบ้านวังมน [23 พฤศจิกายน 2563 : อ่าน 53]
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 [23 พฤศจิกายน 2563 : อ่าน 51]
ประกาศ สพป.ชย.3 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตำ่กว่า 1 ล้านบาท รายการอุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา และอุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา ด้วยวิธีประกวดราค [12 พฤศจิกายน 2563 : อ่าน 88]
โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 2564 [11 พฤศจิกายน 2563 : อ่าน 94]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รายการครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องวิทยาศาสตร์ [03 พฤศจิกายน 2563 : อ่าน 64]
ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยเเย้ เรื่อง เผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างอาคารเรียน [02 พฤศจิกายน 2563 : อ่าน 126]
สรุปและวิเคราะห์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [28 ตุลาคม 2563 : อ่าน 66]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [28 ตุลาคม 2563 : อ่าน 51]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท [15 ตุลาคม 2563 : อ่าน 73]
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563 [05 ตุลาคม 2563 : อ่าน 100]
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563 [15 กันยายน 2563 : อ่าน 115]
ประกาศ สพป.ชย.3 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [01 กันยายน 2563 : อ่าน 77]
ประกาศ สพป.ชย.3 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [01 กันยายน 2563 : อ่าน 84]
ประกาศ สพป.ชย.3 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตำ่กว่า 1 ล้านบาท รายการครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [26 สิงหาคม 2563 : อ่าน 79]
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 [19 สิงหาคม 2563 : อ่าน 93]
ประกาศ สพป.ชย.3 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [17 สิงหาคม 2563 : อ่าน 102]
ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิม กว้าง 6 เมตร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [29 กรกฎาคม 2563 : อ่าน 106]
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 [11 กรกฎาคม 2563 : อ่าน 145]
รายงานสรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ต.ค.62-พ.ค.63 [01 กรกฎาคม 2563 : อ่าน 119]
รายงานการจัดทำแผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายการงบลงทุน [01 กรกฎาคม 2563 : อ่าน 122]
ประกาศ สพป.ชย.3 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [02 มิถุนายน 2563 : อ่าน 133]
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 [01 มิถุนายน 2563 : อ่าน 154]
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 [01 มิถุนายน 2563 : อ่าน 135]
โรงเรียนบ้านเสลี่ยงทอง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง อาคารเรียน [30 เมษายน 2563 : อ่าน 189]
โรงเรียนบ้านส้มป่อย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูแบบ 207 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [22 เมษายน 2563 : อ่าน 186]
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 [16 เมษายน 2563 : อ่าน 148]
โรงเรียนบ้านส้มปอย ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูแบบ 207 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-didding) [14 เมษายน 2563 : อ่าน 193]
โรงเรียนบ้านเสลี่ยงทอง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุงอาคารเรียน 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่งบันไดขึ้น 2 ข้าง [07 เมษายน 2563 : อ่าน 183]
โรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง อาคารเรียน ๒ ชั้น ๖ ห้อง(ใต้ถุนโล่ง) [31 มีนาคม 2563 : อ่าน 121]
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [23 มีนาคม 2563 : อ่าน 121]
โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแบบบ้านพักครู 207 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) [20 มีนาคม 2563 : อ่าน 152]
โรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง อาคารเรียน ๒ ชั้น ๖ ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) [18 มีนาคม 2563 : อ่าน 128]
ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง อาคารเรียน ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันใดขึ้น ๒ ข้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร [16 มีนาคม 2563 : อ่าน 149]
ประกาศ โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู207 ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรนิกส์ (e-bidding) [12 มีนาคม 2563 : อ่าน 180]
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองโจด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น 2 ข้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์( e-bidding) [09 มีนาคม 2563 : อ่าน 173]
โรงเรียนบ้านส้มป่อย เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [06 มีนาคม 2563 : อ่าน 99]
ประกาศ สพป.ชย.3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิม กว้าง 6 เมตร และต่อเติมหลังคาอาคารสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [05 มีนาคม 2563 : อ่าน 99]
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [03 มีนาคม 2563 : อ่าน 165]
ประกาศ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง อาคารเรียน ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันใดขึ้น ๒ ข้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรนิกส์ (e-bidding) [02 มีนาคม 2563 : อ่าน 114]
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [24 กุมภาพันธ์ 2563 : อ่าน 173]
โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 2563 [23 กุมภาพันธ์ 2563 : อ่าน 162]
ประกาศ สพป.ชย.3 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6 เมตร และโครงการต่อเติมหลังคาอาคารสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [20 กุมภาพันธ์ 2563 : อ่าน 125]
ประกาศ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารเรียน ของโรงเรียนในสังกัด [19 กุมภาพันธ์ 2563 : อ่าน 366]
การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ [14 กุมภาพันธ์ 2563 : อ่าน 149]
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 [06 กุมภาพันธ์ 2563 : อ่าน 117]
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [04 กุมภาพันธ์ 2563 : อ่าน 137]
โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [30 มกราคม 2563 : อ่าน 172]
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [21 มกราคม 2563 : อ่าน 129]
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 [20 มกราคม 2563 : อ่าน 94]
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 [14 มกราคม 2563 : อ่าน 149]
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 [10 มกราคม 2563 : อ่าน 150]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขายทอดตลาดอาคารเรียน/สิ่งปลูกสร้าง [22 พฤศจิกายน 2562 : อ่าน 323]
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารเรียน/สิ่งปลูกสร้างของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 [29 ตุลาคม 2562 : อ่าน 966]
จัดจ้างเหมาบริการธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ 2563 [08 ตุลาคม 2562 : อ่าน 586]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [16 สิงหาคม 2562 : อ่าน 203]
ประกาศ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [02 สิงหาคม 2562 : อ่าน 180]
ประกาศ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เริ่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียน การสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [28 มิถุนายน 2562 : อ่าน 208]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์ดนตรีสากล [07 มิถุนายน 2562 : อ่าน 201]
ประกาศ สพป.ชย.3 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีสากล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [24 พฤษภาคม 2562 : อ่าน 180]
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 [30 เมษายน 2562 : อ่าน 212]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ดนตรีสากล) [30 เมษายน 2562 : อ่าน 284]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV [03 เมษายน 2562 : อ่าน 238]
ประกาศซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [14 มีนาคม 2562 : อ่าน 197]
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกสดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [13 มีนาคม 2562 : อ่าน 196]
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีพื้นบ้าน และดนตรีสากล [07 มีนาคม 2562 : อ่าน 171]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์ดนตรี [28 กุมภาพันธ์ 2562 : อ่าน 180]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ ระดับก่อนประถมศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [20 กุมภาพันธ์ 2562 : อ่าน 169]
ประกาศ สพป.ชย.3 เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [01 กุมภาพันธ์ 2562 : อ่าน 143]
ประกาศ สพป.ชย.3 เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 12 รายการ [01 กุมภาพันธ์ 2562 : อ่าน 151]
ประกาศ สพป.ชย.3 เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา [01 กุมภาพันธ์ 2562 : อ่าน 126]
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [24 มกราคม 2562 : อ่าน 182]
โรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง4ที่/49และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ [16 มกราคม 2562 : อ่าน 127]
โรงเรียนบ้านท่าโป่ง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [11 มกราคม 2562 : อ่าน 234]
โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร 260 ที่นั่ง [08 มกราคม 2562 : อ่าน 304]
ประกาศโรงเรียนชุมชนชวนวิทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [08 มกราคม 2562 : อ่าน 145]
ประกาศโรงเรียนชุมชนชวนวิทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล ขนาด 2 ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [08 มกราคม 2562 : อ่าน 196]
ประกาศโรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง 4ที่/49 และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นๆด้วยวิธีประกวดราคา [07 มกราคม 2562 : อ่าน 143]
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโรงอาหาร ๒๖๐ ที่นั่ง [26 ธันวาคม 2561 : อ่าน 169]
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร 500 ที่นั่ง [25 ธันวาคม 2561 : อ่าน 166]
ประกาศโรงเรียนวังใหม่พัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร สปช.๑๐๕/๒๙ปรับปรุง อาคารเรียน ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่งบันไดขึ้นสองข้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bi [24 ธันวาคม 2561 : อ่าน 144]
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างการประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) [20 ธันวาคม 2561 : อ่าน 132]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร ๒๖๐ ที่นั่ง ด้วยวิธ๊ประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) [20 ธันวาคม 2561 : อ่าน 122]
ประกาศ สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.101/26 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [19 ธันวาคม 2561 : อ่าน 143]
ประกาศ สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องประชุมโดม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [19 ธันวาคม 2561 : อ่าน 148]
ประกาศ สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา [19 ธันวาคม 2561 : อ่าน 82]
ประกาศ สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา [19 ธันวาคม 2561 : อ่าน 99]
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลขนาด 2 ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [19 ธันวาคม 2561 : อ่าน 153]
โรงเรียนบ้านท่าโป่ง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 212 ล./57-ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [19 ธันวาคม 2561 : อ่าน 146]
ประกาศโรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน (ชั้นล่างโล่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [18 ธันวาคม 2561 : อ่าน 275]
ประกาศโรงเรียนชุมชนชวนวิทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล ขนาด 2 ห้องเรียน และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [18 ธันวาคม 2561 : อ่าน 129]
ประกาศโรงเรียนบ้านไร่พัฒนา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ [17 ธันวาคม 2561 : อ่าน 157]
โรงเรียนบ้านแจ้งใหญ่ ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ [15 ธันวาคม 2561 : อ่าน 162]
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [12 ธันวาคม 2561 : อ่าน 277]
ประกาศโรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องไห เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.๒๐๒/๒๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [07 ธันวาคม 2561 : อ่าน 132]
โรงเรียนหนองประดู่วิทยา ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [07 ธันวาคม 2561 : อ่าน 324]
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารรเียน สปช.101/26 ขนาด 3 ห้องเรียน 1 ห้องธุรการ (ใต้ถุนโล่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [06 ธันวาคม 2561 : อ่าน 94]
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมโดม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [06 ธันวาคม 2561 : อ่าน 83]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร ๕๐๐ ที่นั่ง ของโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [06 ธันวาคม 2561 : อ่าน 88]
ประกาศโรงเรียนวังใหม่พัฒนา เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ปรับปรุง ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน (ชั้นล่างโล่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [05 ธันวาคม 2561 : อ่าน 144]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล​ ขนาด​ 2 ห้องเรียนด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [04 ธันวาคม 2561 : อ่าน 145]
ประกาศโรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน (ชั้นล่างโล่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [04 ธันวาคม 2561 : อ่าน 120]
ประกาศโรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโรงอาหาร ๒๖๐ ที่นั่ง ของโรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [04 ธันวาคม 2561 : อ่าน 131]
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 เรื่อง ประกวดราคาซื้อโต๊ะ-เก้าอี้ ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [03 ธันวาคม 2561 : อ่าน 85]
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 เรื่อง ประกวดราคาซื้อโต๊ะ-เก้าอี้ ระดับก่อนประถมศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [03 ธันวาคม 2561 : อ่าน 92]
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 เรื่อง การขายทอดตลาดอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง [30 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 310]
ยกเลิกการประมูลขายอาคารเรียนอาคารประกอบเพื่อการรื้อถอนของโรงเรียนในสังกัด [28 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 116]
โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [28 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 111]
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [27 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 139]
โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [26 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 122]
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท จำนวน 39 รายการ) [19 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 163]
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตำ่กว่า 1 ล้านบาท (โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา และอุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศ [19 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 116]
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน สปช.101/26 ขนาด 3 ห้องเรียน 1 ห้องธุรการ และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น [19 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 155]
โรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [19 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 108]
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [12 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 101]
โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [12 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 173]
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรงในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง [09 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 143]
โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 [06 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 167]
ประกาศ โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล)เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [02 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 142]
โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 [01 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 150]
โรงเรียนบ้านท่าโป่ง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 [31 ตุลาคม 2561 : อ่าน 140]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (ซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน) [11 กันยายน 2561 : อ่าน 156]
ประกาศประกวดราคาซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [27 สิงหาคม 2561 : อ่าน 114]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการจัดซื้อโต๊-เก้าอี้นักเรียน [20 สิงหาคม 2561 : อ่าน 96]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2560-พฤษภาคม 2561 [18 มิถุนายน 2561 : อ่าน 96]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิบเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [27 มีนาคม 2561 : อ่าน 296]
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสารสนเทศ (DLIT) [09 มีนาคม 2561 : อ่าน 303]
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา และระบบปฏิบัติการพร้อมโปรแกรมสำนักงาน (CC1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [02 มีนาคม 2561 : อ่าน 200]
ประกาศราคากลาง การจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [02 มีนาคม 2561 : อ่าน 271]
ประกาศราคากลาง การจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา และระบบปฏิบัติการพร้อมโปรแกรมสำนักงาน (CC1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [19 กุมภาพันธ์ 2561 : อ่าน 238]
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [14 กุมภาพันธ์ 2561 : อ่าน 181]
ประกาศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ216 ล/57 ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-budding) [24 มกราคม 2561 : อ่าน 315]
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [24 มกราคม 2561 : อ่าน 220]
ประกาศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล เรื่องประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับวงโยธวาทิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-budding) [04 มกราคม 2561 : อ่าน 214]
ประกาศโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ๒๑๖ ล/๕๗-ก.ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [29 ธันวาคม 2560 : อ่าน 255]
โรงเรียนบ้านวังคมคายประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.205/29 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [28 ธันวาคม 2560 : อ่าน 281]
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและก่อสร้างอาคารอนุบาล [27 ธันวาคม 2560 : อ่าน 152]
ประกาศโรงเรียนบ้านวังอ้ายคง [27 ธันวาคม 2560 : อ่าน 177]
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 เรื่องราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วมาตรฐานแบบทึบ (ฐานรากไม่ตอกเข็ม) [26 ธันวาคม 2560 : อ่าน 495]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถโดยสารขนาดที่นั่ง 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังขับเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [25 ธันวาคม 2560 : อ่าน 188]
โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) ประกาศผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย 4/49 [25 ธันวาคม 2560 : อ่าน 165]
โรงเรียนหัวสระวิทยา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) [25 ธันวาคม 2560 : อ่าน 215]
ประกาศโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล เรื่องประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคจ้างก่อสร้างการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนปกติ และก่อสร้างสนามบาสเก็ตบอล แบบ FIBA ด้วยวิธีประก [25 ธันวาคม 2560 : อ่าน 903]
โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ชั้นล่างโล่ง [21 ธันวาคม 2560 : อ่าน 324]
โรงเรียนบ้านวังอ้ายจีด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช. ๑๐๕ I ๒๙ ปรับปรุง ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน (ชั้นล่างโล่ง) [19 ธันวาคม 2560 : อ่าน 197]
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองดินดำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การประกวดการจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ 202/26 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) [18 ธันวาคม 2560 : อ่าน 167]
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองม่วง เรื่อง ผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [18 ธันวาคม 2560 : อ่าน 128]
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและก่อสร้างอาคารอนุบาล [16 ธันวาคม 2560 : อ่าน 116]
ประกาศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับวงโยธวาทิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-budding) [15 ธันวาคม 2560 : อ่าน 135]
ยกเลิกประกาศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับวงโยธวาทิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-budding) [15 ธันวาคม 2560 : อ่าน 129]
ประกาศโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับวงโยธวาธิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [15 ธันวาคม 2560 : อ่าน 120]
ประกาศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลเรื่อง ยกเลิกประกาศ ครุภัณฑ์สำหรับวงโยธวาธิต [15 ธันวาคม 2560 : อ่าน 138]
โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย 4/49 [14 ธันวาคม 2560 : อ่าน 134]
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช ๒๐๕๒๖ และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e - bi [13 ธันวาคม 2560 : อ่าน 219]
โรงเรียนหัวสระวิทยา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) [13 ธันวาคม 2560 : อ่าน 115]
โรงเรียนหัวสระวิทยา ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) [12 ธันวาคม 2560 : อ่าน 336]
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 เรื่องประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังขับเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้ [12 ธันวาคม 2560 : อ่าน 123]
ประกาศราคากลางรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี [12 ธันวาคม 2560 : อ่าน 274]
ประกาศโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนปกติ และ ก่อสร้างสนามบาสเก็ตบอล แบบ FIBA ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e [12 ธันวาคม 2560 : อ่าน 276]
โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคาร สพฐ. ๔ (ส้วมนักเรียน ๔ ที่นั่ง) และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักครู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [09 ธันวาคม 2560 : อ่าน 162]
โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ชั้นล่างโล่ง บันไดขึ้น 2 ข้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [08 ธันวาคม 2560 : อ่าน 319]
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ส้วมนักเรียนหญิง 6ที่/49 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [08 ธันวาคม 2560 : อ่าน 341]
โรงเรียนบ้านวังอ้ายจีด ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช. ๑๐๕ I ๒๙ ปรับปรุง ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน (ชั้นล่างโล่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [07 ธันวาคม 2560 : อ่าน 192]
ประกาศโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล เรื่อง ครุภัณฑ์สำหรับวงโยธวาธิต [07 ธันวาคม 2560 : อ่าน 129]
ประกาศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลเรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับวงโยธวาธิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [07 ธันวาคม 2560 : อ่าน 346]
ประกาศโรงเรียนบ้านวังคมคาย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๕/๒๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [06 ธันวาคม 2560 : อ่าน 280]
ประกาศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับวงโยธวาทิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-budding) [04 ธันวาคม 2560 : อ่าน 459]
ยกเลิกประกาศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับวงโยธวาทิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-budding) [04 ธันวาคม 2560 : อ่าน 133]
ประกาศโรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ [01 ธันวาคม 2560 : อ่าน 191]
ประกาศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับวงโยธวาทิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-budding) [30 พฤศจิกายน 2560 : อ่าน 114]
ประกาศโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 [30 พฤศจิกายน 2560 : อ่าน 122]
โรงเรียนบ้านหนองดินดำประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ ๒๐๒/๒๖ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนกส์(e-biding) [30 พฤศจิกายน 2560 : อ่าน 115]
ประกาศประกวดราคาซ่อมแซมอาคารเรียน และก่อสร้างส้วม [29 พฤศจิกายน 2560 : อ่าน 131]
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอนเกประสงค์ แบบ สปช ๒๐๕๒๖ และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e - bidding ) [29 พฤศจิกายน 2560 : อ่าน 150]
ประกวดราคาจ้าง [29 พฤศจิกายน 2560 : อ่าน 123]
ประกาศ โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [28 พฤศจิกายน 2560 : อ่าน 124]
ประกาศ โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [28 พฤศจิกายน 2560 : อ่าน 130]
ประกาศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ [27 พฤศจิกายน 2560 : อ่าน 199]
ประกาศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ [27 พฤศจิกายน 2560 : อ่าน 188]
ประกาศโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคาร สพฐ. ๔ (ส้วมนักเรียน ๔ ที่นั่ง) และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักครู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [27 พฤศจิกายน 2560 : อ่าน 138]
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองม่วง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [27 พฤศจิกายน 2560 : อ่าน 127]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 โรงเรียนบ้านหนองม่วง รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ [27 พฤศจิกายน 2560 : อ่าน 121]
โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [23 พฤศจิกายน 2560 : อ่าน 172]
ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่ / 49 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [22 พฤศจิกายน 2560 : อ่าน 185]
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [21 พฤศจิกายน 2560 : อ่าน 140]
โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [21 พฤศจิกายน 2560 : อ่าน 165]
โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา การจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องนาฏศิลป์ (Shopping List) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [21 พฤศจิกายน 2560 : อ่าน 605]
โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [17 พฤศจิกายน 2560 : อ่าน 258]
ประกาศ โรงเรียนบ้านโสกปลาดุกขอยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 [17 พฤศจิกายน 2560 : อ่าน 242]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ งบ61 โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) [17 พฤศจิกายน 2560 : อ่าน 162]
ประกาศโรงเรียนบ้านโคกสะอาด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [16 พฤศจิกายน 2560 : อ่าน 188]
โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 [15 พฤศจิกายน 2560 : อ่าน 178]
โรงเรียนบ้านโป่งนกพิทยา ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ [15 พฤศจิกายน 2560 : อ่าน 134]
โรงเรียนบ้านโป่งนกพิทยา ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ [15 พฤศจิกายน 2560 : อ่าน 146]
โรงเรียนหัวสระวิทยา เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ [07 พฤศจิกายน 2560 : อ่าน 176]
ประกาศ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ เรื่อง เผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [06 พฤศจิกายน 2560 : อ่าน 309]
ประกาศโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [03 พฤศจิกายน 2560 : อ่าน 149]
โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก มีความประสงค์ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ [02 พฤศจิกายน 2560 : อ่าน 289]
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ [02 พฤศจิกายน 2560 : อ่าน 148]
โรงเรียนบ้านหนองดินดำประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ [02 พฤศจิกายน 2560 : อ่าน 125]
ประกาศ โรงเรียนบ้านวังอ้ายจีด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ [31 ตุลาคม 2560 : อ่าน 304]
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนบ้านวังคมคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [31 ตุลาคม 2560 : อ่าน 162]
ประาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีบประมาณ พ.ศ.2561 [27 ตุลาคม 2560 : อ่าน 156]
โรงเรียนบ้านบุฉนวน ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างส้วมนักเรียนชาย ๖/ที่๔๙ และส้วมนักเรียนหญิง ๖/ที่๔๙  [05 กันยายน 2560 : อ่าน 212]
โรงเรียนบ้านห้วยเกตุประกาศชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [29 สิงหาคม 2560 : อ่าน 245]
โรงเรียนบ้านบุฉนวน มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างส้วม แบบส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 และส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 [21 สิงหาคม 2560 : อ่าน 1042]
ประกาศผู้ชนะการสอบราคา วัสดุ ICT ห้องสมุด [18 สิงหาคม 2560 : อ่าน 477]
โรงเรียนบ้านห้วยเกตุ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง [18 สิงหาคม 2560 : อ่าน 539]
ประกาศเชิญชวนสอบราคาวัสดุ ICT ห้องสมุด โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก) [02 สิงหาคม 2560 : อ่าน 297]
ประกาศโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรี และระบบทำความเย็นห้องประชุม [14 กรกฎาคม 2560 : อ่าน 129]
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [16 มิถุนายน 2560 : อ่าน 247]
ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [22 พฤษภาคม 2560 : อ่าน 151]
ประกาศประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [09 พฤษภาคม 2560 : อ่าน 129]
โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ วัสดุห้องสมุด ตามโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน (โรงเรียนแม่เหล็ก) ด้วยวิธีสอบราคา [06 เมษายน 2560 : อ่าน 266]
ร่าง [29 มีนาคม 2560 : อ่าน 134]
ร่างประกาศเชิญชวน เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [17 มีนาคม 2560 : อ่าน 179]
เรื่อง สอบราคาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องเรียน จำนวน 1 โครงการ [09 มีนาคม 2560 : อ่าน 160]
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก) [07 มีนาคม 2560 : อ่าน 170]
ประกาศเชิญชวนสอบราคาครุภัณฑ์การศึกษา โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก) [20 กุมภาพันธ์ 2560 : อ่าน 274]
โรงเรียนหัวสระวิทยาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบ้านพักครู ๒๐๗ ส้วม สปช.๖๐๕/๔๕ สนามบาสเก็ตบอลแบบ FIBA ซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ ซ่อมแซมบ้านพักครู [30 ธันวาคม 2559 : อ่าน 258]
ประกาศโรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 จำนวน 3 หลัง , ซ่อมแซมบ้านพักครูแบบกรมสามัญฯ [16 ธันวาคม 2559 : อ่าน 354]
ประกาศโรงเรียนหัวสระวิทยาเรื่อง ประกวดราคาจ้างบ้านพักครู ๒๐๗ ส้วม สปช. ๖๐๕/๔๕ สนามบาสเกตบอลมาตรฐาน FIBA ซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. ๑๐๕/ ๒๙ซ่อมแซมบ้านพักครู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [16 ธันวาคม 2559 : อ่าน 183]
ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์การศึกษาและครุภัณฑ์ห้องสมุด [16 ธันวาคม 2559 : อ่าน 212]
ประกาศโรงเรียนบ้านวังตาเทพ เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานบริการซ่อมแซมทั่วไป (72.10.15.01) [14 ธันวาคม 2559 : อ่าน 157]
ประกาศ โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โรงเรียน [09 ธันวาคม 2559 : อ่าน 176]
ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ 203/27 จำนวน 1 หลัง ,ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ แบบกรมพลศึกษา และ ซ่อมแซมบ้านพักครู โรงเรียนบ้านวังตาท้าว [07 ธันวาคม 2559 : อ่าน 773]
ประกาศโรงเรียนชุมชนชวนวิทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร 300 ที่นั่ง , ปูกระเบื้องพื้นอาคารเรียน ,ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู [07 ธันวาคม 2559 : อ่าน 440]
โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [02 ธันวาคม 2559 : อ่าน 157]
โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดจ้างงานซ่องแซมและปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [02 ธันวาคม 2559 : อ่าน 148]
โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ จำนวน ๓ หลัง ,ซ่อมแซมบ้านพักครูแบบกรมสามัญฯ [01 ธันวาคม 2559 : อ่าน 235]
โรงเรียนบ้านวังตาเทพ ประกาศสอบราคาจ้างงานบริการซ่อมแซมทั่วไป (๗๒.๑๐.๑๕.๐๑) จำนวน ๑ แห่ง ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) [30 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 181]
ประกาศโรงเรียนบ้านเขื่อนลั่น เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราค่าจ้างซ่อมแซมบ้านพักครูแบบกรมสามัญและส้วมแบบ สปช. ๖๐๒/๒๖ [30 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 172]
โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [29 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 136]
โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน [29 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 117]
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง [29 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 397]
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [29 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 138]
ประกาศโรงเรียนบ้านท่าโป่ง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [28 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 126]
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองม่วง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง [28 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 133]
ประกาศโรงเรียนหินฝนวิทยาคม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [25 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 277]
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [25 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 163]
โรงเรียนหินฝนวิทยาคมเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน [25 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 157]
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [24 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 105]
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ประกาศประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างอาคารเรียน [24 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 101]
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างห้องสมุด ICT ,ลานกีฬาอเนกประสงค์ กรมพลศึกษา,ปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบและ ภูมิทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [24 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 222]
เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ปรกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาอเนกปรสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [22 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 670]
ประกาศโรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๓ (บ้านท่าช้าง) การสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง สปช.๖๐๕/๔๕ (ส้วม) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ [22 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 148]
ประกาศโรงเรียนบ้านวังตาท้าว เรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู ๒๐๓/๒๗,ลานกีฬาอเนกประสงค์ กรมพลศึกษา ,ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู [22 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 190]
ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) [19 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 157]
ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) [19 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 154]
โรงเรียนบ้านโนนคร้อ ประกาศผลการสอบราคาจ้าง [18 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 139]
โรงเรียนบ้านโนนคร้อ ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก [18 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 145]
ประกาศโรงเรียนชุมชนชวนวิทยา เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร 300 ที่นั่ง ,ปูกระเบื้องพื้นอาคารเรียน ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [17 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 150]
ประกาศโรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) เรื่อง สอบราคาจ้างลานกีฬาอเนกประสงค์ กรมพลศึกษา,ส้วม สปช.604/45,ส้วม สปช.603/29 [16 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 148]
โรงเรียนหินฝนวิทยาคม ประกาศสอบราคา [12 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 130]
ประกาศ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง ๔ ที่/๔๙, ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู และปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู สาขาบ้านหลังสัน [11 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 158]
ประกาศสอบราคา [11 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 151]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน และ ก่อสร้างส้วม ของโรงเรียนบ้านหนองม่วง ตำบลส้มป่อย อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ สพป ชัยภูมิ เขต ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [10 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 218]
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 , ห้องน้ำชาย 4 ที่/ 49 , ลานกีฬาอเนกประสงค์, ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) [10 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 230]
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [10 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 144]
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ประกาศ ร่างประกวดราคาจ้างห้องสมุด ICT,ลานกีฬาอเนกประสงค์ กรมพลศึกษา ,ปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบและ ภูมิทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [09 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 143]
โรงเรียนอนุบาลเทพสถิตประกาศร่างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจัดซื้อครุภัณฑ์โรงเรียน [09 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 125]
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ประกาศประกวดราคาจ้าง [07 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 143]
โรงเรียนบ้านเขื่อนลั่นประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมบ้านพักครูแบบกรมสามัญ และส้วมแบบ สปช.602/26 [07 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 142]
โรงเรียนบ้านโนนคร้อประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน [07 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 139]
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) ประกาศเรื่องสอบราคาจ้างบ้านพัก (30.22.25.01) จำนวน 1 หลัง [04 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 146]
โรงเรียนบ้านวังตาเทพ ประกาศเรื่องสอบราคาจ้างบ้านพัก (30.22.25.01) จำนวน 1 หลัง [04 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 151]
โรงเรียนบ้านหนองตอ เรื่องประกวดราคาจ้างสร้างอาคาร สปช.104/26 อาคารเรียน 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [03 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 174]
ประกาศโรงเรียนบ้านตะลอมไผ่ เรื่องสอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์แบบ สปช.202/26 งานหลังคา [01 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 154]
โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช. ๑๐๔/๒๖ อาคารเรียน ๔ ห้องเรียน โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [01 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 120]
ประกาศ โรงเรียนบ้านตะลอมไผ่ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างแบบอาคาร สปช.๖๐๔/๔๕ (ส้วม) [26 ตุลาคม 2559 : อ่าน 166]
ประกาศโรงเรียนบ้านตะลอมไผ่ สอบราคาจ้างบ้านพักครู203/27 [25 ตุลาคม 2559 : อ่าน 350]
ประกาศโรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น เรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 [16 ธันวาคม 2558 : อ่าน 473]
ประกาศโรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น เรื่องยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 [16 ธันวาคม 2558 : อ่าน 242]
ประกาศโรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น เรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 [15 ธันวาคม 2558 : อ่าน 239]
ประกาศโรงเรียนชุมชนชวนวิทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง ๒ ชั้น ๖ ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) [30 พฤศจิกายน 2558 : อ่าน 437]
โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างอาคารเรียน [06 พฤศจิกายน 2558 : อ่าน 244]
โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา รับฟังคำวิจารณ์การจัดจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปรับปรุง2ชั้น 6 ห้องเรียน(ใต้ถุนโล่ง) [02 พฤศจิกายน 2558 : อ่าน 429]
โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างอาคารเรียน แบบ สปช.102/26 3 ห้องเรียน [02 พฤศจิกายน 2558 : อ่าน 236]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง อาคารเรียน ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น ๒ ข้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [30 ตุลาคม 2558 : อ่าน 256]
ประกวดราคาจ้างอาคารเรียน แบบ สปช. ๑๐๕/๒๙ (๓๐.๒๒.๒๓.๐๔ ) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [28 ตุลาคม 2558 : อ่าน 374]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร 12 ที่นั่ง โดยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ (e-biding) [10 กันยายน 2558 : อ่าน 202]
ประกาศผู้ชนะสอบราคา [29 สิงหาคม 2558 : อ่าน 234]
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [28 สิงหาคม 2558 : อ่าน 277]
ประกาศโรงเรียนบ้านวังคมคาย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [27 สิงหาคม 2558 : อ่าน 312]
ประกาศโรงเรียนบ้านวังคมคาย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน [27 สิงหาคม 2558 : อ่าน 219]
โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสนอราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์ [27 สิงหาคม 2558 : อ่าน 571]
โรงเรียนบ้านขี้เหล็กประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [26 สิงหาคม 2558 : อ่าน 186]
โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน [26 สิงหาคม 2558 : อ่าน 595]
โรงเรียนบ้านเสลี่ยงทอง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [26 สิงหาคม 2558 : อ่าน 174]
ประกาศโรงเรียนบ้านสำนักตูมกา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [26 สิงหาคม 2558 : อ่าน 241]
ประกาศโรงเรียนบ้านสำนักตูมกา เรื่องประกาศชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน [26 สิงหาคม 2558 : อ่าน 259]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันและประกาศชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) [26 สิงหาคม 2558 : อ่าน 159]
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง [26 สิงหาคม 2558 : อ่าน 177]
โรงเรียนบ้านส้มป่อยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันและประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [26 สิงหาคม 2558 : อ่าน 158]
ประกาศรายชื่อผู้ชนะสอบราคา [26 สิงหาคม 2558 : อ่าน 157]
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [26 สิงหาคม 2558 : อ่าน 155]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน [26 สิงหาคม 2558 : อ่าน 166]
โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [26 สิงหาคม 2558 : อ่าน 196]
โรงเรียนบ้านวังอ้ายจีด ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงฯ [26 สิงหาคม 2558 : อ่าน 197]
ประกาศโรงเรียนบ้านท่าโป่ง เรื่อง ผู้ชนะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 และ พ.ศ.2557 [25 สิงหาคม 2558 : อ่าน 163]
โรงเรียนวังใหม่พัฒนา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันและประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์ [25 สิงหาคม 2558 : อ่าน 186]
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [25 สิงหาคม 2558 : อ่าน 150]
โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันและประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [25 สิงหาคม 2558 : อ่าน 144]
โรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [25 สิงหาคม 2558 : อ่าน 222]
โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน [25 สิงหาคม 2558 : อ่าน 247]
โรงเรียนบ้านโนนคร้อประกาศผลการสอบราคา [25 สิงหาคม 2558 : อ่าน 206]
โรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน [25 สิงหาคม 2558 : อ่าน 192]
โรงเรียนบ้านโนนคร้อ ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก [25 สิงหาคม 2558 : อ่าน 194]
สอบราคาจ้างติดตั้งขยายเขตปรับปรุงและซ่อมแซ่มระบบไฟฟ้า-ประปา [24 สิงหาคม 2558 : อ่าน 131]
โรงเรียนบ้านวังกะทะประกาศสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง [20 สิงหาคม 2558 : อ่าน 234]
ประกาศสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง [19 สิงหาคม 2558 : อ่าน 184]
โรงเรียนบ้านบุฉนวน ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ [14 สิงหาคม 2558 : อ่าน 247]
โรงเรียนบ้านบุฉนวน ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงากรพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ [14 สิงหาคม 2558 : อ่าน 277]
โรงเรียนบ้านบุฉนวน ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงากรพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ [14 สิงหาคม 2558 : อ่าน 188]
โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู2500) ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง [14 สิงหาคม 2558 : อ่าน 221]
โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู2500) ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง [14 สิงหาคม 2558 : อ่าน 381]
โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู2500) ประกาศสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง [14 สิงหาคม 2558 : อ่าน 235]
โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนาประกาศสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงประจำปีงบประมาณ 2556 และ ปีงบประมาณ 2557 [13 สิงหาคม 2558 : อ่าน 181]
โรงเรียนซับมงคลวิทยา ยกเลิกประกาศเชิญชวน สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 [13 สิงหาคม 2558 : อ่าน 178]
โรงเรียนซับมงคลวิทยา ยกเลิกประกาศเชิญชวน สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 [13 สิงหาคม 2558 : อ่าน 154]
ประกาศโรงเรียนบ้านศิลาทอง เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ และปีงบประมาณ ๒๕๕๗ [13 สิงหาคม 2558 : อ่าน 117]
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ [11 สิงหาคม 2558 : อ่าน 163]
ประกาศโรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) เรื่อง สอบราคาซื้อสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ [11 สิงหาคม 2558 : อ่าน 182]
ประกาศโรงเรียนบ้านท่าโป่ง เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗ [10 สิงหาคม 2558 : อ่าน 167]
ประกาศ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง เรื่อง ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ [10 สิงหาคม 2558 : อ่าน 190]
โรงเรียนบ้านขี้เหล็กประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ และปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ [10 สิงหาคม 2558 : อ่าน 163]
ยกเลิกประกาศสอบราคา [10 สิงหาคม 2558 : อ่าน 195]
โรงเรียนบ้านขี้เหล็กยกเลิกประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศปีงบประมาณ ๒๕๕๗ [10 สิงหาคม 2558 : อ่าน 198]
โรงเรียนบ้านขี้เหล็กยกเลิกประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศปีงบประมาณ ๒๕๕๖ [10 สิงหาคม 2558 : อ่าน 162]
โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ และปีงบประมาณ ๒๕๕๗ [10 สิงหาคม 2558 : อ่าน 208]
ประกาศโรงเรียนบ้านวังคมคาย เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ และประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ [10 สิงหาคม 2558 : อ่าน 198]
โรงเรียนหินฝนวิทยาคมประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ [10 สิงหาคม 2558 : อ่าน 140]
โรงเรียนวังใหม่พัฒนา ประกาศสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ 2556 และปีงบประมาณ 2557 [10 สิงหาคม 2558 : อ่าน 191]
โรงเรียนบ้านโป่งนกพิทยา ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงให้กับโรงเรียน ปีงบประมาณ 2556และปีงบประมาณ 2557 [10 สิงหาคม 2558 : อ่าน 131]
โรงเรียนบ้านหนองผักชีประกาศสอบราคาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตาม ปีงบประมาณ2556และปีงบประมาณ2557ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ [10 สิงหาคม 2558 : อ่าน 130]
โรงเรียนวังใหม่พัฒนา ยกเลิก ประกาศสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ปี 2556 [10 สิงหาคม 2558 : อ่าน 235]
โรงเรียนวังใหม่พัฒนา ยกเลิก ประกาศสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ปี 2557 [10 สิงหาคม 2558 : อ่าน 173]
โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา ประกาศสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ และ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ [10 สิงหาคม 2558 : อ่าน 194]
โรงเรียนบ้านสำนักตูมกายกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ [10 สิงหาคม 2558 : อ่าน 188]
โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ [10 สิงหาคม 2558 : อ่าน 184]
โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)ประกาศสอบราคาซื้อสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี่สารสนเทศ [10 สิงหาคม 2558 : อ่าน 140]
โรงเรียนบ้านสะพานยาว ประกาศสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง [10 สิงหาคม 2558 : อ่าน 125]
โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) ประกาศสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา [10 สิงหาคม 2558 : อ่าน 163]
รงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง) ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี เนื่องจากคุณลักษณะและราคากลางไม่เป็นไปตามระเบียบฯ [10 สิงหาคม 2558 : อ่าน 113]
โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ปีงบประมาณ 2556 [10 สิงหาคม 2558 : อ่าน 136]
ประกาศโรงเรียนบ้านท่ากูบ เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ และประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ [10 สิงหาคม 2558 : อ่าน 166]
โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ปีงบประมาณ 2557 [10 สิงหาคม 2558 : อ่าน 150]
โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก ประกาศสอบราคาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ 2556 และ 2557 [10 สิงหาคม 2558 : อ่าน 152]
ประกาศโรงเรียนบ้านโนนเชือก เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ และ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ [10 สิงหาคม 2558 : อ่าน 134]
ประกาศโรงเรียนบ้านส้มป่อย เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖และประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ [10 สิงหาคม 2558 : อ่าน 168]
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี ประกาศสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2556 และปีงบประมาณ 2557 [10 สิงหาคม 2558 : อ่าน 172]
ประกาศโรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง [10 สิงหาคม 2558 : อ่าน 192]
ประกาศโรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ เรื่องสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง [10 สิงหาคม 2558 : อ่าน 135]
โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ และปีงบประมาณ ๒๕๕๗ [10 สิงหาคม 2558 : อ่าน 176]
ประกาศโรงเรียนบ้านวังคมคาย เรื่อง ยกเลิกประกาศ สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ งบประมาณ 2557 [10 สิงหาคม 2558 : อ่าน 221]
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖และประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ [10 สิงหาคม 2558 : อ่าน 189]
โรงเรียนบ้านวังอ้ายจีด ประกาศสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ [10 สิงหาคม 2558 : อ่าน 166]
โรงเรียนบ้านวังคมคาย ยกเลิกประกาศ สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ งบประมาณ 2556 [10 สิงหาคม 2558 : อ่าน 196]
โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ [10 สิงหาคม 2558 : อ่าน 144]
โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ประกาศสอบราคาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง [10 สิงหาคม 2558 : อ่าน 227]
ประกาศโรงเรียนบ้านส้มป่อย เรื่อง ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ [10 สิงหาคม 2558 : อ่าน 167]
โรงเรียนบ้านหนองม่วง อำเภอจัตุรัส ประกาศสอบราคาซื้อรายการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 6 ชุด [10 สิงหาคม 2558 : อ่าน 147]
โรงเรียนบ้านโนนคร้อประกาศสอบราคา [10 สิงหาคม 2558 : อ่าน 193]
โรงเรียนบ้านโป่งนกพิทยา ยกเลิกประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงให้กับโรงเรียน ปีงบประมาณ 2557 [10 สิงหาคม 2558 : อ่าน 191]
ประกาศโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ และประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ [10 สิงหาคม 2558 : อ่าน 186]
โรงเรียนบ้านโป่งนกพิทยา ยกเลิกประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงให้กับโรงเรียน ปีงบประมาณ 2556 [10 สิงหาคม 2558 : อ่าน 168]
โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา ยกเลิกประกาศการสอบราคาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง [10 สิงหาคม 2558 : อ่าน 177]
โรงเรียนบ้านหัวสะพาน ประกาศสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงประจำปีงบประมาณ 2556 และประจำปีงบประมาณ 2557 ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ [10 สิงหาคม 2558 : อ่าน 126]
โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา ยกเลิกประกาศการสอบราคาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง [10 สิงหาคม 2558 : อ่าน 192]
โรงเรียนบ้านเสลี่ยงทอง ประกาศสอบราคาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ 2556 และ ประจำปีงบประมาณ 2557 ตามโครงการพัฒนาโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ [10 สิงหาคม 2558 : อ่าน 160]
ประกาศโรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก เรื่องยกเลิกประกาศสอบราคาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง [10 สิงหาคม 2558 : อ่าน 137]
โรงเรียนปากจาบวิทยา ยกเลิกประการศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง [10 สิงหาคม 2558 : อ่าน 137]
ประกาศโรงเรียนบ้านท่ากูบ เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพวง ปีงบประมาณ 2557 [10 สิงหาคม 2558 : อ่าน 154]
ประกาศโรงเรียนบ้านท่ากูบ เรื่องยกเลิกประกาศสอบราคาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพวงปีงบประมาณ 2556 [10 สิงหาคม 2558 : อ่าน 159]
โรงเรียนบ้านหัวสะพาน เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2557 [10 สิงหาคม 2558 : อ่าน 143]
โรงเรียนบ้านสะพานยาว อ.เทพสถิตยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๖ และ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ [10 สิงหาคม 2558 : อ่าน 143]
โรงเรียนบ้านหัวสะพาน เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2556 [10 สิงหาคม 2558 : อ่าน 147]
โรงเรียนบ้านหนองม่วง อำเภอจัตุรัส ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 ชุด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 [10 สิงหาคม 2558 : อ่าน 176]
โรงเรียนบ้านหนองม่วง อำเภอจัตุรัส ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 5 ชุด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 [10 สิงหาคม 2558 : อ่าน 147]
โรงเรียนบ้านวังอ้ายจีด ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อได้รับจัดสรรจาก สพฐ.รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 255ุ6 [10 สิงหาคม 2558 : อ่าน 179]
โรงเรียนบ้านวังอ้ายจีด ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อได้รับจัดสรรจาก สพฐ.รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2557 [10 สิงหาคม 2558 : อ่าน 166]
ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ [10 สิงหาคม 2558 : อ่าน 176]
ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ [10 สิงหาคม 2558 : อ่าน 170]
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ งบ ปี ๒๕๕๗ [10 สิงหาคม 2558 : อ่าน 187]
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ งบ ปี ๒๕๕๖ [10 สิงหาคม 2558 : อ่าน 184]
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ปีงบประมาณ 2557 [10 สิงหาคม 2558 : อ่าน 190]
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง ยกเลิกการสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ และปีงบประมาณ ๒๕๕๗ [10 สิงหาคม 2558 : อ่าน 113]
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ปีงบประมาณ 2556 [10 สิงหาคม 2558 : อ่าน 183]
ยกเลิกประกาศประกาศสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) [10 สิงหาคม 2558 : อ่าน 153]
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) ประกาศสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง [10 สิงหาคม 2558 : อ่าน 166]
โรงเรียนบ้านเสลี่ยงทอง ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อได้รับการจัดสรรจากสพฐ.รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตาม โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ งบประมาณ2557 [08 สิงหาคม 2558 : อ่าน 348]
โรงเรียนบ้านเสลี่ยงทอง ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อได้รับการจัดสรรจากสพฐ.รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตาม โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ งบประมาณ2556 [08 สิงหาคม 2558 : อ่าน 417]
ประกาศโรงเรียนหินฝนวิทยาคม เรื่องยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ [08 สิงหาคม 2558 : อ่าน 156]
โรงเรียนหินฝนวิทยาคมมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ [06 สิงหาคม 2558 : อ่าน 140]
โรงเรียนโป่งขุนเพชร ประกาศสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง [04 สิงหาคม 2558 : อ่าน 165]
โรงเรียนโป่งขุนเพชร ประกาศสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง [04 สิงหาคม 2558 : อ่าน 169]
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ [03 สิงหาคม 2558 : อ่าน 135]
โรงเรียนบ้านวังอ้ายจีด ประกาศสอบราคาชื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2556 [03 สิงหาคม 2558 : อ่าน 192]
ประกาศโรงเรียนบ้านขี้เหล็ก เรื่อง สอบราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ [02 สิงหาคม 2558 : อ่าน 160]
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีสอบราคา [29 กรกฎาคม 2558 : อ่าน 139]
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ งบ ปี ๒๕๕๖ [29 กรกฎาคม 2558 : อ่าน 196]
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี ยกเลิกประกาศสอบราคาการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ [28 กรกฎาคม 2558 : อ่าน 170]
สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์แลอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ [28 กรกฎาคม 2558 : อ่าน 174]
สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ [28 กรกฎาคม 2558 : อ่าน 145]
โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง [28 กรกฎาคม 2558 : อ่าน 136]
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี ยกเลิกประกาศสอบราคาการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา [28 กรกฎาคม 2558 : อ่าน 233]
โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง [28 กรกฎาคม 2558 : อ่าน 135]
ประกาศสอบราคา [28 กรกฎาคม 2558 : อ่าน 130]
ประกาศสอบราคา [28 กรกฎาคม 2558 : อ่าน 157]
โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณพ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 [28 กรกฎาคม 2558 : อ่าน 217]
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองม่วง สอบราคาซื้อรายการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ [28 กรกฎาคม 2558 : อ่าน 200]
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2557 [28 กรกฎาคม 2558 : อ่าน 288]
โรงเรียนบ้านหัวสะพาน อ.เทพสถิต ประกาศสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง [28 กรกฎาคม 2558 : อ่าน 127]
โรงเรียนบ้านหัวสะพาน อ.เทพสถิต ประกาศสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง [28 กรกฎาคม 2558 : อ่าน 126]
โรงเรียนบ้านไร่พัฒนามีความประสงค์จะสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ [27 กรกฎาคม 2558 : อ่าน 133]
ประกาศโรงเรียนบ้านสำนักตูมกา เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ [27 กรกฎาคม 2558 : อ่าน 197]
ประกาศโรงเรียนบ้านท่าโป่ง เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง [27 กรกฎาคม 2558 : อ่าน 174]
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) ประกาศสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง [27 กรกฎาคม 2558 : อ่าน 203]
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) ประกาศสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง [27 กรกฎาคม 2558 : อ่าน 177]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง [27 กรกฎาคม 2558 : อ่าน 211]
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง [27 กรกฎาคม 2558 : อ่าน 171]
ประกาศโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ [27 กรกฎาคม 2558 : อ่าน 149]
ประกาศโรงเรียนบ้านวังคมคาย เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2556 [27 กรกฎาคม 2558 : อ่าน 145]
โรงเรียนวังใหม่พัฒนาประกาศสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง งบประมาณปี 2556 [27 กรกฎาคม 2558 : อ่าน 212]
โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) ประกาศสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง งบประมาณปี 2556 [27 กรกฎาคม 2558 : อ่าน 164]
โรงเรียนวังใหม่พัฒนาประกาศสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง งบประมาณปี 2557 [27 กรกฎาคม 2558 : อ่าน 204]
โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) ประกาศสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง [27 กรกฎาคม 2558 : อ่าน 196]
โรงเรียนบ้านโป่งนกพิทยาประกาศสอบราคา [27 กรกฎาคม 2558 : อ่าน 133]
ประกาศโรงเรียนบ้านศิลาทอง เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ [27 กรกฎาคม 2558 : อ่าน 109]
โรงเรียนบ้านโป่งนกพิทยาประกาศสอบราคา [27 กรกฎาคม 2558 : อ่าน 128]
ประกาศโรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น เรื่องสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง [27 กรกฎาคม 2558 : อ่าน 150]
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี ประกาศสอบราคาการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา [27 กรกฎาคม 2558 : อ่าน 186]
ประกาศโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนา คุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท [27 กรกฎาคม 2558 : อ่าน 191]
โรงเรียนบ้านสะพานยาวประกาศ สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ตามโครงการคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ [27 กรกฎาคม 2558 : อ่าน 119]
ประกาศโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการ พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ งบประมาณ ๒๗๖,๐๐๐ บาท (ฉบับแก้ไข) [27 กรกฎาคม 2558 : อ่าน 164]
ประกาศโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตาม โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ [27 กรกฎาคม 2558 : อ่าน 185]
ประกาศโรงเรียนบ้านหัวสะพาน เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ [27 กรกฎาคม 2558 : อ่าน 216]
ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ งบประมาณ พ.ศ. 2557 [27 กรกฎาคม 2558 : อ่าน 253]
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) สอบราคาซื้อสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเทคโนโลยีสารสนเทศ [27 กรกฎาคม 2558 : อ่าน 127]
สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ [25 กรกฎาคม 2558 : อ่าน 177]
ประกาศโรงเรียนบ้านท่าโป่ง เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ [24 กรกฎาคม 2558 : อ่าน 138]
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองผักชีจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเเพื่อการศึกษา [24 กรกฎาคม 2558 : อ่าน 167]
ประกาศโรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/2529 [24 กรกฎาคม 2558 : อ่าน 113]
ประกาศโรงเรียนบ้านเสลี่ยงทอง เรื่อง ซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ [24 กรกฎาคม 2558 : อ่าน 129]
โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ เรื่องสอบราคาจัดซื้อจัดหาคอมพิวเอตร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง [24 กรกฎาคม 2558 : อ่าน 133]
โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (งบลงทุน) [24 กรกฎาคม 2558 : อ่าน 133]
โรงเรียนบ้านวังอ้ายจีด มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ [24 กรกฎาคม 2558 : อ่าน 201]
โรงเรียนบ้านสะพานยาว อ.เทพสถิต ประกาศ สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ [24 กรกฎาคม 2558 : อ่าน 200]
โรงเรียนบ้านศิลาทองมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ [24 กรกฎาคม 2558 : อ่าน 142]
ประกาศสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพวง ตาม โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ [24 กรกฎาคม 2558 : อ่าน 208]
ประกาศโรงเรียนบ้านวังคมคาย เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลสารสนเทศ [24 กรกฎาคม 2558 : อ่าน 436]
สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์แลอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ [24 กรกฎาคม 2558 : อ่าน 186]
โรงเรียนบ้านหนองม่วงมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อรายการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ [24 กรกฎาคม 2558 : อ่าน 128]
ประกาศโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ เรื่องสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2557 [24 กรกฎาคม 2558 : อ่าน 148]
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ ประกาศสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี ๒๕๕๗ [24 กรกฎาคม 2558 : อ่าน 222]
โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก จะสอบราคาซื้อจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2557 [24 กรกฎาคม 2558 : อ่าน 188]
ประกาศโรงเรียนบ้านสำนักตูมกา เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ [24 กรกฎาคม 2558 : อ่าน 187]
ประกาศสอบราคาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง [24 กรกฎาคม 2558 : อ่าน 186]
ประกาศโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล เรื่อง สอบราคาซื้อสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ [24 กรกฎาคม 2558 : อ่าน 191]
โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณพ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง [23 กรกฎาคม 2558 : อ่าน 210]
สอบราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์แบบกรมพลศึกษา [17 มิถุนายน 2558 : อ่าน 226]
สอบราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์แบบกรมพลศึกษา [17 มิถุนายน 2558 : อ่าน 182]
สอบราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์แบบกรมพลศึกษา [17 มิถุนายน 2558 : อ่าน 160]
ยกเลิกประกาศโรงเรียนบ้านวังอ้ายคง เรื่องสอบราคาจ้างสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ [25 พฤษภาคม 2558 : อ่าน 230]
โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบสปช.105/29 (ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน) ใต้ถุนโล่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [21 เมษายน 2558 : อ่าน 352]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาด้วยวิธีการทางอิเลคทรอนิกส์ [16 เมษายน 2558 : อ่าน 164]
สอบราคาซื้อหนังสือเรียนฟรี 15 ปี งบประมาณ 2558 [24 มีนาคม 2558 : อ่าน 423]
สอบราคาซื้อหนังสือเรียนฟรี 15 ปี งบประมาณ 2558 [21 มีนาคม 2558 : อ่าน 974]
ประกาศโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ 2558 [20 มีนาคม 2558 : อ่าน 974]
โรงเรียบ้านท่าโป่ง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 7 ห้องเรียน (ชั้นล่าง 3 ห้องเรียน ชั้นบน 4 ห้องเรียน) [09 มีนาคม 2558 : อ่าน 197]
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (จำนวน 2 รายการ) [02 มีนาคม 2558 : อ่าน 158]
ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบกรมสามัญ ชั้นเดียว [25 กุมภาพันธ์ 2558 : อ่าน 210]
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบกรมสามัญ ชั้นเดียว [24 กุมภาพันธ์ 2558 : อ่าน 128]
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนบ้านเกาะมะนาว [12 กุมภาพันธ์ 2558 : อ่าน 136]
ประกาศโรงเรียนบ้านท่าป่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [05 กุมภาพันธ์ 2558 : อ่าน 146]
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โรงเรียนบ้านท่าโป่ง [28 มกราคม 2558 : อ่าน 161]
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ [22 มกราคม 2558 : อ่าน 269]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล [22 มกราคม 2558 : อ่าน 308]
โรงเรียนบ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) ประกาศสอบราคาจ้างรายการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ [12 มกราคม 2558 : อ่าน 192]
ประกาศโรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ [08 มกราคม 2558 : อ่าน 218]
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองดง เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง 3 ห้องเรียน [05 มกราคม 2558 : อ่าน 1097]
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิ่งก่อสร้างอื่น [29 ธันวาคม 2557 : อ่าน 219]
โรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) ประกาศสอบราคาจ้างรายการค่าก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบฯ [29 ธันวาคม 2557 : อ่าน 360]
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบที่ชำรุดทรุดโทรม [29 ธันวาคม 2557 : อ่าน 162]
ประกาศโรงเรียนบ้านท่าโป่ง เรื่อง สอบราคาจ้างจ้างเหมาพาหนะรับส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557 [26 ธันวาคม 2557 : อ่าน 215]
โรงเรียนบ้านโนนคร้อ ประกาศผลการสอบราคาจ้าง [26 ธันวาคม 2557 : อ่าน 141]
ร.ร.ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) ประกาศผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [26 ธันวาคม 2557 : อ่าน 171]
โรงเรียนบ้านโนนคร้อ ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก [25 ธันวาคม 2557 : อ่าน 152]
ประกาศโรงเรียนบ้านท่าโป่ง เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารแบบ 105/29 [25 ธันวาคม 2557 : อ่าน 149]
ประกาศโรงเรียนบ้านท่าโป่ง เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารแบบ ป.กรมสามัญ และ อาคารแบบ ป.1 ฉ [25 ธันวาคม 2557 : อ่าน 153]
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ [18 ธันวาคม 2557 : อ่าน 151]
โรงเรียนวังใหม่พัฒนาประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.201/26 ปีงบประมาณ 2558 [18 ธันวาคม 2557 : อ่าน 462]
โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่้าช้าง) เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ครั้งที่ 2 [17 ธันวาคม 2557 : อ่าน 167]
ประกาศโรงเรียนเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนที่ทรุดโทรม ประจำปีงบประมาณ 2558 [16 ธันวาคม 2557 : อ่าน 136]
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 [15 ธันวาคม 2557 : อ่าน 410]
ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 [12 ธันวาคม 2557 : อ่าน 371]
โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ฉ ใต้ถุนสูง [09 ธันวาคม 2557 : อ่าน 1543]
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคารประกอบ โรงเรียนบ้านโนนคร้อ [09 ธันวาคม 2557 : อ่าน 258]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [03 ธันวาคม 2557 : อ่าน 1003]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [03 ธันวาคม 2557 : อ่าน 7678]
ประกาศผลการสอบราคาโรงเรียนบ้านร้านหญ้า เรื่องการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาพัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนดีศรีตำบล [30 มิถุนายน 2557 : อ่าน 256]
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เสนอราคาสอบราคาซื้อครุภัณฑ์พัฒนาวิชาการโรงเรียนดีศรีตำบล [30 มิถุนายน 2557 : อ่าน 186]
ประกาศโรงเรียนบ้านร้านหญ้า เรื่องประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาพัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนดีศรีตำบล [17 มิถุนายน 2557 : อ่าน 372]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนดีศรีตำบล (ห้องเรียน 3 มิติ) [17 มิถุนายน 2557 : อ่าน 308]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาวิชาการ โรงเรียนดีศรีตำบล [17 มิถุนายน 2557 : อ่าน 1185]
ประกาศผู้ยื่นซองสอบบราคาดนตรีไทย [21 พฤษภาคม 2557 : อ่าน 281]
ประกาศโรงเรียนบ้านงิ้ว ที่ 6/2557 เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีไทย [12 พฤษภาคม 2557 : อ่าน 1854]
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ประจำปีการศึกษา 2557 [04 เมษายน 2557 : อ่าน 222]
ยกเลิกประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ดนตรีไทย [31 มีนาคม 2557 : อ่าน 265]
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 [28 มีนาคม 2557 : อ่าน 260]
โรงเรียนบ้านวังกะทะประกาศสอบราคาซื่้อหนังสือแบบเรียน ปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม) [26 มีนาคม 2557 : อ่าน 251]
ประกาศโรงเรียนบ้านวังกะทะ เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือแบบเรียน ประจำปีงบประมาณ 2557 [18 มีนาคม 2557 : อ่าน 274]
สอบราคาซื้อหนังสือเรียน โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว [17 มีนาคม 2557 : อ่าน 278]
ประกาศ จ้างเหมาก่อสร้าง อาคารเรียนระดับชั้นอนุบาลและเทคอนกรีตลานเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านโนนมะกอกงาม [13 มีนาคม 2557 : อ่าน 318]
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตและลานกีฬาเอนกประสงค์ (สนามฟุตซอล) [20 กุมภาพันธ์ 2557 : อ่าน 738]
โรงเรียนบ้านงิ้วสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีไทย [07 กุมภาพันธ์ 2557 : อ่าน 287]
ประกาศผลการสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคาร สพฐ. 4 (ส้วม 4 ที่นั่ง) [27 มกราคม 2557 : อ่าน 320]
ประกาศผลกาารสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีสากล [24 มกราคม 2557 : อ่าน 255]
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคาร สพฐ. 4 (ส้วม 4 ที่นั่ง) [09 มกราคม 2557 : อ่าน 1433]
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรีสากล [09 มกราคม 2557 : อ่าน 874]
ประกาศโรงเรียนบ้านขามราษฎร์นุกูล [05 ธันวาคม 2556 : อ่าน 449]
ประกาศโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล [03 ธันวาคม 2556 : อ่าน 385]
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคา [29 พฤศจิกายน 2556 : อ่าน 467]
ประกาศโรงเรียนบ้านร้านหญ้า เรื่องผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษาเพื่อเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน [26 พฤศจิกายน 2556 : อ่าน 341]
ประกาศโรงเรียนบ้านร้านหญ้า [26 พฤศจิกายน 2556 : อ่าน 363]
ประกาศโรงเรียนบ้านโนนคร้อ เรื่อง ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน [23 พฤศจิกายน 2556 : อ่าน 295]
ประกาศโรงเรียนบ้านโนนคร้อ เรื่อง ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก [21 พฤศจิกายน 2556 : อ่าน 289]
โรงเรียนบ้านขามราษฎร์นุกูล ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษาเพื่อเตรียมความร้อมสู่ประชาคมอาเซียน [19 พฤศจิกายน 2556 : อ่าน 374]
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษาเพื่อเตรียมความร้อมสู่ประชาคมอาเซียน [15 พฤศจิกายน 2556 : อ่าน 280]
ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณ(งบแปรญัตติ) โรงเรียนบ้านร้านหญ้า [14 พฤศจิกายน 2556 : อ่าน 595]
ประกาศโรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(๓พระครูอนุสรณ์) เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาเพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน [14 พฤศจิกายน 2556 : อ่าน 275]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(๓พระครูอนุสรณ์) [14 พฤศจิกายน 2556 : อ่าน 254]
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีมีความประสงค์ จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประขาคมอาเซียน [14 พฤศจิกายน 2556 : อ่าน 285]
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี ประกาศแสดงตารางวงเงินงบประมาณโครงการซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสุ่ประชาคมอาเซียน [13 พฤศจิกายน 2556 : อ่าน 307]
รร.บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน [13 พฤศจิกายน 2556 : อ่าน 299]
รร.บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) ประกาศตารางแสดงวงเงินฯ [13 พฤศจิกายน 2556 : อ่าน 275]
ประกาศโรงเรียนบ้านร้านหญ้า เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน [13 พฤศจิกายน 2556 : อ่าน 969]
ประกาศโรงเรียนบ้านส้มป่อย เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน [13 พฤศจิกายน 2556 : อ่าน 342]
ประกาศโรงเรียนบ้านส้มป่อย เรื่องยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ฉบับ ลงวันที่ 12 พ.ย. 2556 [13 พฤศจิกายน 2556 : อ่าน 265]
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน [12 พฤศจิกายน 2556 : อ่าน 307]
ประกาศโรงเรียนบ้านส้มป่อย เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน [12 พฤศจิกายน 2556 : อ่าน 297]
รร.บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์)ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา [11 พฤศจิกายน 2556 : อ่าน 279]
รร.บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์)ประกาศตารางแสดงวงเงินฯ [11 พฤศจิกายน 2556 : อ่าน 321]
ประกาศโรงเรียนบ้านโนนคร้อ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน [08 พฤศจิกายน 2556 : อ่าน 455]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการซื้อครุภัณฑ์การศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โรงเรียนบ้านโนนคร้อ [08 พฤศจิกายน 2556 : อ่าน 560]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน [05 พฤศจิกายน 2556 : อ่าน 447]
ประกาศโรงเรียนบ้านโนนคร้อ เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ [25 กันยายน 2556 : อ่าน 352]
ประกาศโรงเรียนบ้านบ้านโนนคร้อ เรื่อง ผลการประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [24 กันยายน 2556 : อ่าน 290]
ประกาศโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี เรื่องสอบราคาจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้า อาคารเรียนอาคารประกอบ ประจำปีงบประมาณ 2556 [06 กันยายน 2556 : อ่าน 413]
ประกาศโรงเรียนบ้านโนนคร้อ [02 กันยายน 2556 : อ่าน 444]
ประกาศโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ เรื่อง ประกาศผลการสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก [03 มิถุนายน 2556 : อ่าน 515]
ประกาศโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก [17 พฤษภาคม 2556 : อ่าน 478]
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) ประกาศสอบราคาซ้ือหนังสือเรียนตามโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี งบ ๒๕๕๖ [09 เมษายน 2556 : อ่าน 647]
โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียน [04 เมษายน 2556 : อ่าน 651]
โรงเรียนวังใหม่พัฒนาประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียน [04 เมษายน 2556 : อ่าน 432]
โรงเรียนซับมงคลวิทยาสอบราคาซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (เรียนฟรี 15 ปี) [30 มีนาคม 2556 : อ่าน 535]
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา [22 มีนาคม 2556 : อ่าน 611]
ประกาศโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ เรื่อง ประกาศผลสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาวิชาการ [18 มีนาคม 2556 : อ่าน 408]
ประกาศโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ เรื่อง ประกาศผลสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต [18 มีนาคม 2556 : อ่าน 337]
ประกาศโรงเรียนบ้านไร่พัฒนา เรื่องสอบราคาซื้อหนังสือเรียน [11 มีนาคม 2556 : อ่าน 3365]
โรงเรียนบ้านงิ้วประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา [11 มีนาคม 2556 : อ่าน 897]
โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้าง [08 มีนาคม 2556 : อ่าน 403]
ประกาศโรงเรียนบ้านโนนคร้อ [08 มีนาคม 2556 : อ่าน 339]
โรงเรียนบ้านหนองผักชีประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.๒๐๓/๒๖ [08 มีนาคม 2556 : อ่าน 1021]
โรงเรียนบ้านหนองผักชีประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงเรียนดีศรีตำบล จำนวน 6 รายการ [08 มีนาคม 2556 : อ่าน 412]
โรงเรียนวังใหม่พัฒนาประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการ [08 มีนาคม 2556 : อ่าน 347]
โรงเรียนวังใหม่พัฒนาประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องคอมพิวเตอร์ [08 มีนาคม 2556 : อ่าน 318]
ประกาศโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ เรื่อง สอบราคาจ้าง ห้องเรียนอิเลคทรอนิกส์ (e-classroom) พร้อมครุภัณฑ์ [08 มีนาคม 2556 : อ่าน 287]
ประกาศโรงเรียนบ้านโนนคร้อ [07 มีนาคม 2556 : อ่าน 282]
ประกาศโรงเรียนบ้านโนนคร้อ [06 มีนาคม 2556 : อ่าน 241]
โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ [05 มีนาคม 2556 : อ่าน 387]
ประกาศโรงเรียนบ้านโนนคร้อ [05 มีนาคม 2556 : อ่าน 264]
ประกาศโรงเรียนบ้านท่าโป่ง เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม [28 กุมภาพันธ์ 2556 : อ่าน 303]
ประกาศโรงเรียนบ้านท่าโป่ง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ [28 กุมภาพันธ์ 2556 : อ่าน 316]
ประกาศโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาวิชาการ [28 กุมภาพันธ์ 2556 : อ่าน 414]
ประกาศโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต [28 กุมภาพันธ์ 2556 : อ่าน 367]
ประกาศโรงเรียนบ้านไร่พัฒนา เรื่องสอบราคาซื้อสื่อวัสดุเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน [26 กุมภาพันธ์ 2556 : อ่าน 472]
ประกาศโรงเรียนบ้านไร่พัฒนา เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุง [26 กุมภาพันธ์ 2556 : อ่าน 323]
ประกาศโรงเรียนบ้านไร่พัฒนา เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา [26 กุมภาพันธ์ 2556 : อ่าน 343]
โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ สอบราคาจ้าง โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล [23 กุมภาพันธ์ 2556 : อ่าน 756]
สำรวจความพึงพอใจ
พุธเช้า ข่าว สพฐ.
ช่องทางรับชม
1. www.obectv.tv
2. www.youtube.com/obectvonline
3. www.facebook.com/obectvonline
รับชมรายการย้อนหลัง
www.youtube.com/obectvonline
เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
ระบบทดสอบออนไลน์
NEW DLTV
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image