ผู้บริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 3

นายนิวัฒน์ แก้วเพชร
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3

นายสุวัฒน์ ซื่อสัตย์
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3

นายธิติวุฒิ นาคุณทรง
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3

นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3
ดาวน์โหลดเอกสาร
ดาวน์โหลดเอกสาร
คู่มือ/แบบประเมินประกันคุณภาพภายใน
สถิติผู้เยี่ยมชม
counter
วันนี้
29
เมื่อวานนี้
247
เดือนนี้
1,847
เดือนที่แล้ว
9,050
ปีนี้
28,133
since
1 กุมภาพันธ์ 2562
IP Address ของคุณคือ 3.83.188.254
หน่วยตรวจสอบภายใน
หน่วยตรวจสอบภายใน
แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติฯว.521ลว.30ตค2562 [30 มีนาคม 2563 : อ่าน 12]
กวจ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)0405.2/ว82(มาตราการเพิ่มประสิทธิภาพ) [13 มีนาคม 2563 : อ่าน 966]
ข้อหารือการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง [26 กุมภาพันธ์ 2563 : อ่าน 32]
แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [25 กุมภาพันธ์ 2563 : อ่าน 47]
มาตรการในการใช้สาธารณูปโภคประเภทต่างๆ [25 กุมภาพันธ์ 2563 : อ่าน 21]
การพิจารณาผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน [12 กุมภาพันธ์ 2563 : อ่าน 85]
แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2563 [12 กุมภาพันธ์ 2563 : อ่าน 40]
แนวทางพิจารณากรณีใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง [03 กุมภาพันธ์ 2563 : อ่าน 21]
แจ้งกรอบคุณธรรม และกฎบัตรการตรวจสอบภายใน [07 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 228]
แนวทางประกาศข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง [10 ตุลาคม 2561 : อ่าน 178]
ใบจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภค [14 กันยายน 2561 : อ่าน 908]
แบบฟอร์มการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม ว 119 ตารางที่ 1 [14 กันยายน 2561 : อ่าน 6648]
แบบฟอร์มรายงานขอซื้อ [14 กันยายน 2561 : อ่าน 412]
แบบฟอร์มรายงานขอจ้าง [14 กันยายน 2561 : อ่าน 230]
แบบฟอร์มค่าเช่าอินเตอร์เน็ต [14 กันยายน 2561 : อ่าน 255]
แจ้งวันที่ที่จะดำเนินการตรวจสอบ [20 กุมภาพันธ์ 2561 : อ่าน 190]
การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดหาผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภค [20 มกราคม 2561 : อ่าน 357]
แผนปฏิบัติการตรวจสอบภายในประจำปี 2561 [28 ธันวาคม 2560 : อ่าน 217]
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีของสถานศึกษา [26 ธันวาคม 2560 : อ่าน 167]
แผนจัดซื้อจัดจ้างตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 2546 [25 ตุลาคม 2560 : อ่าน 111]
กรอบคุณธรรม หน่วยตรวจสอบภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 [18 ตุลาคม 2560 : อ่าน 116]
แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [01 มีนาคม 2559 : อ่าน 190]
แบบฟอร์มบัญชี [28 กรกฎาคม 2558 : อ่าน 1250]
เงินรายได้สถานศึกษา [28 กรกฎาคม 2558 : อ่าน 686]
เงินที่ได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [28 กรกฎาคม 2558 : อ่าน 217]
พุธเช้า ข่าว สพฐ.
ช่องทางรับชม
1. www.obectv.tv
2. www.youtube.com/obectvonline
3. www.facebook.com/obectvonline
รับชมรายการย้อนหลัง
www.youtube.com/obectvonline
เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
ระบบทดสอบออนไลน์
NEW DLTV
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image