ผู้บริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 3

นายนิวัฒน์ แก้วเพชร
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3

นายสุวัฒน์ ซื่อสัตย์
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3

นายธิติวุฒิ นาคุณทรง
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3

นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3
เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
ดาวน์โหลดเอกสาร
ดาวน์โหลดเอกสาร
คู่มือ/แบบประเมินประกันคุณภาพภายใน
สถิติผู้เยี่ยมชม
counter
วันนี้
345
เมื่อวานนี้
191
เดือนนี้
4,889
เดือนที่แล้ว
9,795
ปีนี้
84,261
since
1 กุมภาพันธ์ 2562
IP Address ของคุณคือ 3.226.248.180
หน่วยตรวจสอบภายใน
หน่วยตรวจสอบภายใน
การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 [30 มิถุนายน 2563 : อ่าน 314]
แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติฯว.521ลว.30ตค2562 [30 มีนาคม 2563 : อ่าน 173]
กวจ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)0405.2/ว82(มาตราการเพิ่มประสิทธิภาพ) [13 มีนาคม 2563 : อ่าน 3846]
ข้อหารือการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง [26 กุมภาพันธ์ 2563 : อ่าน 150]
แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [25 กุมภาพันธ์ 2563 : อ่าน 157]
มาตรการในการใช้สาธารณูปโภคประเภทต่างๆ [25 กุมภาพันธ์ 2563 : อ่าน 107]
การพิจารณาผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน [12 กุมภาพันธ์ 2563 : อ่าน 457]
แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2563 [12 กุมภาพันธ์ 2563 : อ่าน 138]
แนวทางพิจารณากรณีใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง [03 กุมภาพันธ์ 2563 : อ่าน 99]
แจ้งกรอบคุณธรรม และกฎบัตรการตรวจสอบภายใน [07 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 317]
แนวทางประกาศข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง [10 ตุลาคม 2561 : อ่าน 267]
ใบจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภค [14 กันยายน 2561 : อ่าน 1580]
แบบฟอร์มการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม ว 119 ตารางที่ 1 [14 กันยายน 2561 : อ่าน 8713]
แบบฟอร์มรายงานขอซื้อ [14 กันยายน 2561 : อ่าน 542]
แบบฟอร์มรายงานขอจ้าง [14 กันยายน 2561 : อ่าน 327]
แบบฟอร์มค่าเช่าอินเตอร์เน็ต [14 กันยายน 2561 : อ่าน 654]
แจ้งวันที่ที่จะดำเนินการตรวจสอบ [20 กุมภาพันธ์ 2561 : อ่าน 280]
การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดหาผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภค [20 มกราคม 2561 : อ่าน 452]
แผนปฏิบัติการตรวจสอบภายในประจำปี 2561 [28 ธันวาคม 2560 : อ่าน 332]
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีของสถานศึกษา [26 ธันวาคม 2560 : อ่าน 282]
แผนจัดซื้อจัดจ้างตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 2546 [25 ตุลาคม 2560 : อ่าน 180]
กรอบคุณธรรม หน่วยตรวจสอบภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 [18 ตุลาคม 2560 : อ่าน 191]
แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [01 มีนาคม 2559 : อ่าน 261]
แบบฟอร์มบัญชี [28 กรกฎาคม 2558 : อ่าน 2353]
เงินรายได้สถานศึกษา [28 กรกฎาคม 2558 : อ่าน 887]
เงินที่ได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [28 กรกฎาคม 2558 : อ่าน 291]
สำรวจความพึงพอใจ
พุธเช้า ข่าว สพฐ.
ช่องทางรับชม
1. www.obectv.tv
2. www.youtube.com/obectvonline
3. www.facebook.com/obectvonline
รับชมรายการย้อนหลัง
www.youtube.com/obectvonline
เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
ระบบทดสอบออนไลน์
NEW DLTV
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image