ผู้บริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 3

นายนิวัฒน์ แก้วเพชร
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3

นายสุวัฒน์ ซื่อสัตย์
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3

นายธิติวุฒิ นาคุณทรง
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3

นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3
เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
ดาวน์โหลดเอกสาร
ดาวน์โหลดเอกสาร
คู่มือ/แบบประเมินประกันคุณภาพภายใน
สถิติผู้เยี่ยมชม
counter
วันนี้
36
เมื่อวานนี้
365
เดือนนี้
10,800
เดือนที่แล้ว
7,282
ปีนี้
44,368
since
1 กุมภาพันธ์ 2562
IP Address ของคุณคือ 34.238.190.122
หน่วยตรวจสอบภายใน
หน่วยตรวจสอบภายใน
แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติฯว.521ลว.30ตค2562 [30 มีนาคม 2563 : อ่าน 41]
กวจ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)0405.2/ว82(มาตราการเพิ่มประสิทธิภาพ) [13 มีนาคม 2563 : อ่าน 2127]
ข้อหารือการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง [26 กุมภาพันธ์ 2563 : อ่าน 53]
แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [25 กุมภาพันธ์ 2563 : อ่าน 64]
มาตรการในการใช้สาธารณูปโภคประเภทต่างๆ [25 กุมภาพันธ์ 2563 : อ่าน 36]
การพิจารณาผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน [12 กุมภาพันธ์ 2563 : อ่าน 229]
แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2563 [12 กุมภาพันธ์ 2563 : อ่าน 50]
แนวทางพิจารณากรณีใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง [03 กุมภาพันธ์ 2563 : อ่าน 27]
แจ้งกรอบคุณธรรม และกฎบัตรการตรวจสอบภายใน [07 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 234]
แนวทางประกาศข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง [10 ตุลาคม 2561 : อ่าน 193]
ใบจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภค [14 กันยายน 2561 : อ่าน 1022]
แบบฟอร์มการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม ว 119 ตารางที่ 1 [14 กันยายน 2561 : อ่าน 7108]
แบบฟอร์มรายงานขอซื้อ [14 กันยายน 2561 : อ่าน 440]
แบบฟอร์มรายงานขอจ้าง [14 กันยายน 2561 : อ่าน 243]
แบบฟอร์มค่าเช่าอินเตอร์เน็ต [14 กันยายน 2561 : อ่าน 313]
แจ้งวันที่ที่จะดำเนินการตรวจสอบ [20 กุมภาพันธ์ 2561 : อ่าน 199]
การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดหาผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภค [20 มกราคม 2561 : อ่าน 372]
แผนปฏิบัติการตรวจสอบภายในประจำปี 2561 [28 ธันวาคม 2560 : อ่าน 237]
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีของสถานศึกษา [26 ธันวาคม 2560 : อ่าน 176]
แผนจัดซื้อจัดจ้างตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 2546 [25 ตุลาคม 2560 : อ่าน 115]
กรอบคุณธรรม หน่วยตรวจสอบภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 [18 ตุลาคม 2560 : อ่าน 125]
แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [01 มีนาคม 2559 : อ่าน 192]
แบบฟอร์มบัญชี [28 กรกฎาคม 2558 : อ่าน 1509]
เงินรายได้สถานศึกษา [28 กรกฎาคม 2558 : อ่าน 694]
เงินที่ได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [28 กรกฎาคม 2558 : อ่าน 221]
สำรวจความพึงพอใจ
พุธเช้า ข่าว สพฐ.
ช่องทางรับชม
1. www.obectv.tv
2. www.youtube.com/obectvonline
3. www.facebook.com/obectvonline
รับชมรายการย้อนหลัง
www.youtube.com/obectvonline
เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
ระบบทดสอบออนไลน์
NEW DLTV
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image