กลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางสาวสุภณิตา ยุพากิ่ง
ผู้อำนวยการกลุ่ม
ข่าวประชาสัมพันธ์