กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3

ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางสาวสุนัน ทองสงฆ์
ผู้อำนวยการกลุ่ม