กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3

ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางวนาลิน ขามเกาะ
ผู้อำนวยการกลุ่ม