การจัดการประชุมทางไกล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมทางไกลกรอกเลขประจำตัวประชาชน :

วันนี้ วันอาทิตย์ ที่ 05 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563

------------- ไม่มีการประชุม --------------