แบบฟอร์มการโอนเงินผ่านระบบ KTB

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

ชื่อผู้ใช้ รหัส smis 8 หลัก ตัวอย่าง 3603xxxx
รหัสผ่าน รหัส smis 8 หลัก ตัวอย่าง 3603xxxx
http://www.chaiyaphum3.go.th

Copyright@2019 : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3