ไลน์กลุ่ม งานข้อมูล สพป.ชัยภูมิ เขต 3

FACEBOOK : DLICT สพป.ชัยภูมิ เขต 3โปรแกรมตรวจสอบข้อมูลบุคลากร


การส่งข้อมูลบุคลากร PSC

ที่ รหัส โรงเรียน จำนวนบุคลากร ส่งข้อมูล สถานะ
1 1036100132 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 8
ยืนยันข้อมูลแล้ว
2 1036100133 บ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์) 7
ยืนยันข้อมูลแล้ว
3 1036100134 บ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) 11
ยืนยันข้อมูลแล้ว
4 1036100135 บ้านร่วมมิตร 5
ยืนยันข้อมูลแล้ว
5 1036100136 บ้านท่าแตง 6
คลิก ยืนยันข้อมูล
6 1036100137 บ้านเดื่อ 8
ยืนยันข้อมูลแล้ว
7 1036100138 บ้านสำโรงโคก 7
ยืนยันข้อมูลแล้ว
8 1036100104 จัตุรัสวิทยานุกูล 53
ยืนยันข้อมูลแล้ว
9 1036100105 บ้านมะเกลือโนนทอง 19
คลิก ยืนยันข้อมูล
10 1036100107 บ้านหลุบงิ้ว 7
ยืนยันข้อมูลแล้ว
11 1036100152 บ้านสระสี่เหลี่ยม 8
ยืนยันข้อมูลแล้ว
12 1036100153 บ้านทุ่งสว่างวัฒนา 7
ยืนยันข้อมูลแล้ว
13 1036100139 บ้านขามราษฎร์นุกูล 12
ยืนยันข้อมูลแล้ว
14 1036100140 บ้านโนนคร้อ 12
ยืนยันข้อมูลแล้ว
15 1036100141 บ้านใหม่นาดี 6
ยืนยันข้อมูลแล้ว
16 1036100143 บ้านนา 3
ยืนยันข้อมูลแล้ว
17 1036100144 บ้านหนองลูกช้าง 6
ยืนยันข้อมูลแล้ว
18 1036100145 บ้านงิ้ว 19
ยืนยันข้อมูลแล้ว
19 1036100112 บ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) 21
ยืนยันข้อมูลแล้ว
20 1036100113 บ้านห้วยยาง 6
ยืนยันข้อมูลแล้ว
21 1036100114 บ้านหนองหญ้าข้าวนก 11
ยืนยันข้อมูลแล้ว
22 1036100115 บ้านดอนละนาม 6
ยืนยันข้อมูลแล้ว
23 1036100116 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 19
ยืนยันข้อมูลแล้ว
24 1036100117 กันกงบ้านลี่สามัคคี 7
ยืนยันข้อมูลแล้ว
25 1036100118 บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์) 8
ยืนยันข้อมูลแล้ว
26 1036100119 บ้านส้มป่อย 19
ยืนยันข้อมูลแล้ว
27 1036100121 บ้านโนนเชือก 20
ยืนยันข้อมูลแล้ว
28 1036100122 บ้านหนองม่วง 15
ยืนยันข้อมูลแล้ว
29 1036100125 บ้านห้วยบง 8
ยืนยันข้อมูลแล้ว
30 1036100126 บ้านห้วย 4
ยืนยันข้อมูลแล้ว
31 1036100127 บ้านหนองโดน 5
ยืนยันข้อมูลแล้ว
32 1036100128 บ้านยางเครือ 4
ยืนยันข้อมูลแล้ว
33 1036100129 บ้านร้านหญ้า 11
ยืนยันข้อมูลแล้ว
34 1036100130 บ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง) 5
ยืนยันข้อมูลแล้ว
35 1036100131 บ้านโนนฝาย 6
ยืนยันข้อมูลแล้ว
36 1036100147 ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) 20
ยืนยันข้อมูลแล้ว
37 1036100148 บ้านหนองลุมพุก 21
ยืนยันข้อมูลแล้ว
38 1036100149 บ้านโสกรวกหนองซึก 7
ยืนยันข้อมูลแล้ว
39 1036100150 บ้านหนองโสน 9
ยืนยันข้อมูลแล้ว
40 1036100151 บ้านทามจาน 5
ยืนยันข้อมูลแล้ว
41 1036100120 ชุมชนบัวบานสามัคคี 23
ยืนยันข้อมูลแล้ว
42 1036100123 บ้านโคกโต่งโต้น 18
ยืนยันข้อมูลแล้ว
43 1036100108 บ้านหนองบัวใหญ่ 17
ยืนยันข้อมูลแล้ว
44 1036100109 บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) 6
ยืนยันข้อมูลแล้ว
45 1036100110 บ้านหนองไผ่ล้อม 8
ยืนยันข้อมูลแล้ว
46 1036100111 บ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง) 6
ยืนยันข้อมูลแล้ว
47 1036100157 บ้านเกาะมะนาว 21
ยืนยันข้อมูลแล้ว
48 1036100158 จอมแก้ววิทยา 6
ยืนยันข้อมูลแล้ว
49 1036100186 โคกเพชรวิทยาคาร 18
ยืนยันข้อมูลแล้ว
50 1036100190 โคกสำราญราษฎร์อำนวย 5
ยืนยันข้อมูลแล้ว
51 1036100191 บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) 11
ยืนยันข้อมูลแล้ว
52 1036100192 บ้านซับยาง 7
ยืนยันข้อมูลแล้ว
53 1036100189 บ้านหนองตะครอง 7
ยืนยันข้อมูลแล้ว
54 1036100185 ปากจาบวิทยา 20
ยืนยันข้อมูลแล้ว
55 1036100183 บ้านโคกสะอาด 7
ยืนยันข้อมูลแล้ว
56 1036100184 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 12
ยืนยันข้อมูลแล้ว
57 1036100187 บ้านโปร่งมีชัย 5
ยืนยันข้อมูลแล้ว
58 1036100188 บ้านกุดตาลาด 4
ยืนยันข้อมูลแล้ว
59 1036100182 โคกเริงรมย์ศิลปาคาร 15
ยืนยันข้อมูลแล้ว
60 1036100155 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) 11
ยืนยันข้อมูลแล้ว
61 1036100156 บ้านหนองตะไก้ 18
ยืนยันข้อมูลแล้ว
62 1036100154 ชุมชนชวนวิทยา 24
ยืนยันข้อมูลแล้ว
63 1036100159 บ้านเสลาประชารัฐ 7
ยืนยันข้อมูลแล้ว
64 1036100160 หินตั้งพิทยากร 6
ยืนยันข้อมูลแล้ว
65 1036100161 บ้านห้วยทราย 18
ยืนยันข้อมูลแล้ว
66 1036100169 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 12
ยืนยันข้อมูลแล้ว
67 1036100170 บ้านตาล 13
ยืนยันข้อมูลแล้ว
68 1036100171 วังกะอาม 5
ยืนยันข้อมูลแล้ว
69 1036100173 บ้านหนองอีหล่อ 5
ยืนยันข้อมูลแล้ว
70 1036100181 บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) 10
ยืนยันข้อมูลแล้ว
71 1036100167 บ้านกลอยสามัคคี 7
ยืนยันข้อมูลแล้ว
72 1036100168 หนองกกสามัคคี 5
ยืนยันข้อมูลแล้ว
73 1036100162 ชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) 29
ยืนยันข้อมูลแล้ว
74 1036100163 ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 22
ยืนยันข้อมูลแล้ว
75 1036100164 บ้านหนองผักแว่น 6
ยืนยันข้อมูลแล้ว
76 1036100165 บ้านทองคำพิงวิทยา 5
ยืนยันข้อมูลแล้ว
77 1036100166 บ้านโคกแฝกดอนทะยิง 7
ยืนยันข้อมูลแล้ว
78 1036100175 หัวสระวิทยา 20
ยืนยันข้อมูลแล้ว
79 1036100176 เขาดินพิทยารักษ์ 9
ยืนยันข้อมูลแล้ว
80 1036100177 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 7
คลิก ยืนยันข้อมูล
81 1036100180 บ้านหนองดง 6
ยืนยันข้อมูลแล้ว
82 1036100178 หนองประดู่วิทยา 9
ยืนยันข้อมูลแล้ว
83 1036100179 บ้านโคกแสว 5
ยืนยันข้อมูลแล้ว
84 1036100251 บ้านละหานค่าย 7
ยืนยันข้อมูลแล้ว
85 1036100252 บ้านตะลอมไผ่ 14
ยืนยันข้อมูลแล้ว
86 1036100253 บ้านหนองจาน 7
ยืนยันข้อมูลแล้ว
87 1036100255 บ้านโคกสะอาด 19
ยืนยันข้อมูลแล้ว
88 1036100257 โป่งขุนเพชร 19
ยืนยันข้อมูลแล้ว
89 1036100259 บ้านดอนกอก 8
ยืนยันข้อมูลแล้ว
90 1036100258 บ้านวังตะเฆ่ 28
ยืนยันข้อมูลแล้ว
91 1036100260 บ้านวังกะทะ 21
ยืนยันข้อมูลแล้ว
92 1036100261 บ้านหัวสะพาน 13
ยืนยันข้อมูลแล้ว
93 1036100262 บ้านวังอ้ายจีด 21
ยืนยันข้อมูลแล้ว
94 1036100263 บ้านสำนักตูมกา 18
ยืนยันข้อมูลแล้ว
95 1036100264 บ้านท่าโป่ง 46
ยืนยันข้อมูลแล้ว
96 1036100265 บ้านท่าโป่ง สาขาบ้านหลังสัน 0
ยืนยันข้อมูลแล้ว
97 1036100267 บ้านวังกะทะ สาขาบ้านวังอุดม 4
ยืนยันข้อมูลแล้ว
98 1036100268 บ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง 4
ยืนยันข้อมูลแล้ว
99 1036100250 บ้านท่าศิลา 6
ยืนยันข้อมูลแล้ว
100 1036100247 บ้านหนองตานา 14
ยืนยันข้อมูลแล้ว
101 1036100248 บ้านโสกปลาดุก 19
ยืนยันข้อมูลแล้ว
102 1036100249 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 11
ยืนยันข้อมูลแล้ว
103 1036100244 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 16
ยืนยันข้อมูลแล้ว
104 1036100245 บ้านหัวหนอง 6
ยืนยันข้อมูลแล้ว
105 1036100246 บ้านปากค่ายช่องแมว 7
ยืนยันข้อมูลแล้ว
106 1036100254 บ้านหนองโจด 13
ยืนยันข้อมูลแล้ว
107 1036100269 ชุมชนบ้านห้วยแย้ 23
ยืนยันข้อมูลแล้ว
108 1036100270 บ้านหนองกองแก้ว 7
ยืนยันข้อมูลแล้ว
109 1036100271 บ้านห้วยยางดี 6
ยืนยันข้อมูลแล้ว
110 1036100272 บ้านห้วยไฮ 4
ยืนยันข้อมูลแล้ว
111 1036100273 บ้านแจ้งใหญ่ 8
ยืนยันข้อมูลแล้ว
112 1036100274 บ้านใหม่สามัคคี 6
ยืนยันข้อมูลแล้ว
113 1036100243 บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาโคกอนุ 2
ยืนยันข้อมูลแล้ว
114 1036100228 บ้านน้ำลาด 10
ยืนยันข้อมูลแล้ว
115 1036100233 บ้านนาประชาสัมพันธ์ 25
ยืนยันข้อมูลแล้ว
116 1036100234 บ้านวังตาท้าว 21
ยืนยันข้อมูลแล้ว
117 1036100235 บ้านเสลี่ยงทอง 9
ยืนยันข้อมูลแล้ว
118 1036100236 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ 14
ยืนยันข้อมูลแล้ว
119 1036100240 บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาห้วยน้อย 3
คลิก ยืนยันข้อมูล
120 1036100241 หินฝนวิทยาคม 18
ยืนยันข้อมูลแล้ว
121 1036100242 บ้านโคกสะอาด 10
ยืนยันข้อมูลแล้ว
122 1036100239 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20 (สวนป่าเทพสถิต) 7
ยืนยันข้อมูลแล้ว
123 1036100213 บ้านวังอ้ายคง 17
ยืนยันข้อมูลแล้ว
124 1036100218 วังใหม่พัฒนา 21
ยืนยันข้อมูลแล้ว
125 1036100237 บ้านวังตาเทพ 9
ยืนยันข้อมูลแล้ว
126 1036100238 วังโพธิ์สว่างศิลป์ 5
ยืนยันข้อมูลแล้ว
127 1036100212 บ้านไร่พัฒนา 30
ยืนยันข้อมูลแล้ว
128 1036100214 บ้านโคกกระเบื้องไห 8
ยืนยันข้อมูลแล้ว
129 1036100215 บ้านหนองใหญ่ 11
ยืนยันข้อมูลแล้ว
130 1036100216 บ้านโนนสำราญ 8
ยืนยันข้อมูลแล้ว
131 1036100217 บ้านโนนสวรรค์ 7
ยืนยันข้อมูลแล้ว
132 1036100222 บ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์ 6
ยืนยันข้อมูลแล้ว
133 1036100232 บ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน 7
ยืนยันข้อมูลแล้ว
134 1036100223 บ้านสะพานหิน 19
ยืนยันข้อมูลแล้ว
135 1036100224 บ้านโป่งนกพิทยา 16
ยืนยันข้อมูลแล้ว
136 1036100225 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 19
ยืนยันข้อมูลแล้ว
137 1036100226 บ้านสะพานยาว 20
ยืนยันข้อมูลแล้ว
138 1036100227 บ้านศิลาทอง 19
ยืนยันข้อมูลแล้ว
139 1036100229 บ้านบุ่งเวียนวิทยา 8
ยืนยันข้อมูลแล้ว
140 1036100230 บ้านไทรงาม 9
ยืนยันข้อมูลแล้ว
141 1036100231 ซับมงคลวิทยา 21
ยืนยันข้อมูลแล้ว
142 1036100199 บ้านวังมน 10
ยืนยันข้อมูลแล้ว
143 1036100200 ซับถาวรพัฒนา 6
ยืนยันข้อมูลแล้ว
144 1036100207 บ้านโคกไค 7
ยืนยันข้อมูลแล้ว
145 1036100209 บ้านยางเกี่ยวแฝก 27
ยืนยันข้อมูลแล้ว
146 1036100211 บ้านซับหมี 12
ยืนยันข้อมูลแล้ว
147 1036100201 บ้านห้วยเกตุ 11
ยืนยันข้อมูลแล้ว
148 1036100221 บ้านยางเตี้ยโคกรัง สาขาบ้านหนองหินสามัคคี 2
ยืนยันข้อมูลแล้ว
149 1036100202 อนุบาลเทพสถิต 42
ยืนยันข้อมูลแล้ว
150 1036100204 บ้านดงลาน 8
ยืนยันข้อมูลแล้ว
151 1036100205 บ้านช่องสำราญ 8
ยืนยันข้อมูลแล้ว
152 1036100206 บ้านซับไทร 6
ยืนยันข้อมูลแล้ว
153 1036100219 บ้านยางเตี้ยโคกรัง 16
ยืนยันข้อมูลแล้ว
154 1036100220 บ้านประดู่งาม 7
คลิก ยืนยันข้อมูล
155 1036100193 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 30
ยืนยันข้อมูลแล้ว
156 1036100194 บ้านหนองจะบก 9
ยืนยันข้อมูลแล้ว
157 1036100195 บ้านโนนมะกอกงาม 10
ยืนยันข้อมูลแล้ว
158 1036100196 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 24
ยืนยันข้อมูลแล้ว
159 1036100198 บ้านวังคมคาย 11
ยืนยันข้อมูลแล้ว
160 1036100736 ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล 22
ยืนยันข้อมูลแล้ว
161 1036100738 บ้านหนองดินดำ 14
ยืนยันข้อมูลแล้ว
162 1036100739 บ้านขี้เหล็ก 16
ยืนยันข้อมูลแล้ว
163 1036100732 บ้านหนองขาม 12
ยืนยันข้อมูลแล้ว
164 1036100733 บ้านหนองแขม 10
ยืนยันข้อมูลแล้ว
165 1036100734 บ้านโกรกกุลา 8
ยืนยันข้อมูลแล้ว
166 1036100735 บ้านสามหลักพัฒนา 4
ยืนยันข้อมูลแล้ว
167 1036100731 ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 14
ยืนยันข้อมูลแล้ว
168 1036100727 บุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี 15
ยืนยันข้อมูลแล้ว
169 1036100728 รังงามวิทยา 14
ยืนยันข้อมูลแล้ว
170 1036100729 บ้านหนองตอ 8
ยืนยันข้อมูลแล้ว
171 1036100730 ดอนเปล้าศึกษา 7
ยืนยันข้อมูลแล้ว
172 1036100726 บ้านโสกคร้อ 6
ยืนยันข้อมูลแล้ว
173 1036100724 บ้านหนองผักชี 14
ยืนยันข้อมูลแล้ว
174 1036100725 บ้านบะเสียว 3
ยืนยันข้อมูลแล้ว
175 1036100723 บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) 36
ยืนยันข้อมูลแล้ว
176 1036100748 ซับใหญ่วิทยาคม 52
ยืนยันข้อมูลแล้ว
177 1036100751 บ้านซับเจริญสุข 8
ยืนยันข้อมูลแล้ว
178 1036100752 บ้านวังพง 8
ยืนยันข้อมูลแล้ว
179 1036100753 บ้านบุฉนวน 16
คลิก ยืนยันข้อมูล
180 1036100754 บ้านโนนสะอาด 5
ยืนยันข้อมูลแล้ว
181 1036100755 บ้านตลุกคูณพัฒนา 13
ยืนยันข้อมูลแล้ว
182 1036100742 บ้านเขื่อนลั่น 7
คลิก ยืนยันข้อมูล
183 1036100744 บ้านหนองนกเขียน 6
คลิก ยืนยันข้อมูล
184 1036100749 บ้านซับใหม่ 20
ยืนยันข้อมูลแล้ว
185 1036100746 บ้านวังกุง 8
ยืนยันข้อมูลแล้ว
186 1036100747 บ้านวังขอนสัก สาขาซับสายออประชาอุปถัมภ์ 0
ยืนยันข้อมูลแล้ว
187 1036100740 บ้านท่ากูบ 23
ยืนยันข้อมูลแล้ว
188 1036100741 บ้านโป่งเกต 8
ยืนยันข้อมูลแล้ว
189 1036100743 บ้านวังขอนสัก 9
ยืนยันข้อมูลแล้ว
190 1036100745 บ้านท่าชวน 0
ยืนยันข้อมูลแล้ว