กิจกรรมของโรงเรียน

      .
      .
      .
      .
      .
      .

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ


e-Service

ผู้บริหารโรงเรียน


นายภวพล อารีชาติ
ผอ.รร.บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์)


ผลการเรียนของนักเรียน

ตรวจสอบผลการเรียนจากเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน
เว็บไซต์ที่่เกี่ยวข้องเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.


ลิงค์ที่เกี่ยวข้องCopyright 2022 : โรงเรียนบ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์) ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
ผู้ดูแลเว็บไซต์ :
Website for School v. : 2022.07 by DL-ICT สพป.ชัยภูมิ เขต 3