ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขามราษฎร์นุกูล
รหัสโรงเรียน 10 หลัก1036100139
รหัส Smis 8 หลัก36030014
รหัส Obec 6 หลัก100139
ชื่อสถานศึกษา(ไทย)บ้านขามราษฎร์นุกูล
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ)bankumratnukool
ที่อยู่หมู่ 2 บ้านขาม
ตำบลบ้านขาม
อำเภอจัตุรัส
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36130
โทรศัพท์-
โทรสาร-
อีเมล์36030014@chaiyaphum3.go.th
เว็บไซต์ http://bkr.chaiyaphum3.go.th/
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่การศึกษา14
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ10
Copyright 2023 : โรงเรียนบ้านขามราษฎร์นุกูล ตำบลบ้านขาม อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : รุ่งนภา เวิดสูงเนิน opor.4492@gmail.com
Website for School v. : 2023.02 by DL-ICT สพป.ชัยภูมิ เขต 3